רשימת המחלקות בהן הסתיימה ההרשמה לתואר שני

:מחלקות לתואר שני בהן נסגרה ההרשמה
 

 המחלקה לפסיכולוגיה - המגמות פסיכולוגיה קלינית
פסיכולוגיה קלינית של הילד                                             
פסיכולוגיה שיקומית-קלינית                                             
פסיכולוגיה חברתית-ארגונית                                             

המחלקה לעבודה סוציאלית - תכנית השלמה להתרכזות הטיפולית
                                        תכנית השלמה להתרכזות שיקום ובריאות                                        
                                        תכנית השלמה להתרכזות פיתוח קהילתי וארגוני                                        
                                        מגמה טיפולית                                        

המחלקה לקרימינולוגיה - מגמה קלינית