רשימת המחלקות בהן הסתיימה ההרשמה לתואר שני

מחלקות לתואר שני בהן נסגרה ההרשמה:
 

המחלקה לפסיכולוגיה - המגמות פסיכולוגיה קלינית
                                            פסיכולוגיה קלינית של הילד                                             
                                            פסיכולוגיה שיקומית-קלינית                                                                                                                                פסיכולוגיה חברתית-ארגונית                                             

המחלקה לעבודה סוציאלית - תכנית השלמה להתרכזות הטיפולית
                                        תכנית השלמה להתרכזות שיקום ובריאות                                        
                                        תכנית השלמה להתרכזות פיתוח קהילתי וארגוני                                        
                                        מגמה טיפולית     
                                        מגמת שיקום ובריאות 

                   
המחלקה לקרימינולוגיה - מגמה קלינית
 

ביה"ס לחינוך - המגמה לייעוץ חינוכי