רישום תואר שני

תואר שני

החלה ההרשמה לתואר שני. לפרטים ניתן לעיין ב"חוברת פרטי מידע".

לרשימת המחלקות בהן הסתיימה ההרשמה
 
 
הרשמה באינטרנט
 
ניתן להרשם באמצעות אתר האינטרנט. הרשמה באינטרנט מאפשרת רישום מהיר ובתעריף מוזל וחוסכת את הצורך לרכוש את ערכת ההרשמה בחנויות הספרים.
 
 
 
באמצעות מעטפת הרשמה
 
בנוסף, ניתן לרכוש ערכת הרשמה בחנות "האקדמון" שבאוניברסיטת בר אילן.
ערכת ההרשמה כוללת טופסי הרשמה, שובר לתשלום דמי פנייה וחוברת פרטי מידע לתואר שני לשנה"ל החדשה. לאחר רכישת הערכה, על המועמד למלא את טפסי ההרשמה, לשלם את דמי הפנייה בבנק, לצרף את המסמכים הנוספים ולשלוח בדואר לכתובת: ביה"ס ללימודים מתקדמים, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, 52900.
כמו כן, ניתן למסור ישירות במשרדי ביה"ס ללימודים מתקדמים, בבניין 403, קומת כניסה.
 
הרשמה למחלקה נוספת
על מועמד המעוניין להירשם למחלקה נוספת, יש למלא טופס הרשמה למחלקה נוספת, אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט או לקבל במשרדי ביה"ס ללימודים מתקדמים.
 
מועמד המעוניין להירשם למחלקה שלישית, ימלא טופס הרשמה למחלקה נוספת וישלם דמי פנייה כמפורט בתעריפי ההרשמה.
 
את שובר התשלום ניתן לקבל במדור שמ"ע או במשרדי ביה"ס ללימודים מתקדמים.
 
למידע על רכישה ועלות ערכת ההרשמה