הרשמה לתואר שני

 

מועדי ההרשמה
ההרשמה מתקיימת בדרך כלל בחודשים פברואר-מרץ. מידע עדכני ניתן לקבל במשרדי ביה"ס ללימודים מתקדמים.
רשימת המחלקות בהן הסתיימה ההרשמה
 
 
הרשמה באינטרנט
 
הרשמה באינטרנט מאפשרת רישום מהיר ובתעריף מוזל וחוסכת את הצורך לרכוש את ערכת ההרשמה בחנויות הספרים. להרשמה.
 
 
 
באמצעות מעטפת הרשמה
 
ערכת ההרשמה כוללת טפסי הרשמה, שובר לתשלום דמי פנייה וחוברת פרטי מידע לתואר שני לשנה"ל החדשה. לאחר רכישת הערכה, על המועמד למלא את טפסי ההרשמה, לשלם את דמי הפנייה בבנק, לצרף את המסמכים הנוספים ולשלוח בדואר לכתובת: בית הספר ללימודים  מתקדמים-תואר שני, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, 52900. כמו כן, ניתן למסור ישירות במשרדי בית הספר ללימודים מתקדמים- תואר שני, בניין 403, או למוקד שמ"ע, איזור 502 מבנה 19.
 
הרשמה למחלקה נוספת
מועמד המעוניין להירשם למחלקה נוספת ידרש למלא טופס הרשמה למחלקה נוספת, אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט או לקבל במשרדי ביה"ס ללימודים מתקדמים.
 
מועמד המעוניין להירשם למחלקה שלישית, ימלא טופס הרשמה למחלקה נוספת וישלם דמי פנייה כמפורט בתעריפי ההרשמה.
את שובר התשלום ניתן לקבל במדור שמ"ע או במשרדי ביה"ס ללימודים מתקדמים.
 
למידע על רכישה ועלות ערכת ההרשמה