הרשמה לתואר שלישי

 

מועדי ההרשמה:
ההרשמה ללימודים לקראת התואר השלישי נמשכת כל השנה, פרט למחלקה לפסיכולוגיה בה ההרשמה מסתיימת בסוף חודש אפריל, וביה"ס לעבודה סוציאלית בה ההרשמה בחודשים פברואר-יוני.
 
הליך ההרשמה:
 
 
1.
באמצעות האינטרנט – להלן קישור להרשמה.
 
 
2.
באמצעות מעטפת הרשמה – ערכת ההרשמה כוללת טופסי הרשמה, שובר לתשלום דמי פנייה וחוברת תקנון ופרטי מידע לתואר שלישי.
 
את הערכה ניתן לקבל במשרדנו או על ידי פנייה בדוא"ל. להלן פרטים בקישור תהליכי קבלה