ועדת קבע

 

ועדת הקבע של בית הספר ללימודים מתקדמים מונה 21 חברים, נציגי כלל הפקולטות,  הנבחרים על ידי הסנט. ועדת הקבע אחראית בין היתר על קבלת תלמידים, אישורי הצעות מחקר, דיסרטציות ותזות, אחראית על אישורי תכניות לימודים וסטטוס, מלגות, תקנונים, ועדות אד הוק וכו'. ועדת הקבע מחולקת לתתי ועדות משנה, אשר דנות על הנושאים הנ"ל בפורום של חברי הפקולטה הרלוונטית, עם נציג אחד מפקולטה אחרת.

מספר פעמים בשנה, לצורך דיונים ספציפיים, מתכנסת ועדת הקבע כולה.

 

הרכב הועדה:

דיקן: פרופ' אריאל בנדור, משפטים

סגן דיקן: פרופ' בלהה פישר, כימיה

 

חברים:

פרופ' אמנון אלבק

- סגן הרקטור

 

 

 

 

פרופ' אייל בהרד

- כלכלה

 

פרופ' שי בן-ארויה

- מדעי החיים

 

פרופ' יזהר בר-גד

- מרכז המוח

 

פרופ' שרגא ברוס

- הנדסה

 

פרופ' איוה גלבוע-שכטמן

- פסיכולוגיה

 

פרופ' רועי גלברד

- מינהל עסקים

 

פרופ' אד גרינשטיין

- תנ"ך

 

פרופ' עידו דגן

- מדעי המחשב

 

פרופ' אלדעה ויצמן

- יו"ר הוועדה ללימודים בין-תחומיים

 

פרופ' יצחק חביב

- רפואה

 

פרופ' ירדן טשיל

- כימיה

 

פרופ' יעקב יבלון

- חינוך

 

פרופ' רינה לפידוס

- ספרות משווה

 

פרופ' דוד מלכיאל

- תולדות ישראל ויהדות זמננו

 

פרופ' רמית מר

- מדעי החיים

 

פרופ' אברהם פאוסט

- לימודי א"י וארכיאולוגיה

 

פרופ' ליאורה פינדלר

- עבודה סוציאלית

 

פרופ' בתיה קריסטל

- רפואה

 

פרופ' ליעם רודיטי

- מדעי המחשב

 

פרופ' סוזן רוטשטיין

- אנגלית

 

פרופ' בני שמואלי *

- משפטים

 

 

 

 

המזכיר האקדמי

- ד"ר רחל לוי-דרומר

 

 

 

* נציג לדיון בתיקים של הפקולטה למשפטים