רשימת המחלקות בהן הסתיימה ההרשמה לתואר שני

מחלקות לתואר שני בהן נסגרה ההרשמה:
 

המחלקה לפסיכולוגיה - המגמות פסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגיה קלינית של הילד, פסיכולוגיה שיקומית-קלינית,                                                  פסיכולוגיה חברתית-ארגונית                                             

המחלקה לעבודה סוציאלית 

                   
המחלקה לקרימינולוגיה - מגמה קלינית
                                   המגמה החברתית-שיקומית
                                   המגמה המחקרית
 

ביה"ס לחינוך - המגמה לייעוץ חינוכי
                     המגמה להתפתחות הילד

לימודים בין תחומיים - התכנית למדעי המוח

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה - התכנית לייעוץ ארגוני