רשימת המחלקות בהן הסתיימה ההרשמה לתואר שני

מחלקות לתואר שני בהן נסגרה ההרשמה:

הפקולטה למשפטים מסלול חורף תשע"ז לבוגרי כלכלה ומינהל עסקים ולבוגרי חברה ורוח.

הפקולטה לפסיכולוגיה

בית הספר לעבודה סוציאלית - תכנית השלמה בהתרכזות טיפולית
                                           מגמה טיפולית
                                           תכנית השלמה בהתרכזות שיקום ובריאות
                                           תכנית השלמה בהתרכזות פיתוח קהילתי וארגוני

המחלקה לקרימינולוגיה - מגמה קלינית