רשימת המחלקות בהן הסתיימה ההרשמה לתואר שני

מחלקות לתואר שני בהן נסגרה ההרשמה:

הפקולטה למשפטים מסלול קיץ תשע"ז לימודי משפט לבוגרי כלכלה ומינהל עסקים ולבוגרי חברה ורוח
                             משפטים עם תזה
                             משפטים - תכנית ב' בלי תיזה (קיץ תשע"ח)

הפקולטה לפסיכולוגיה מלבד מגמת קוגניציה, רגש ומוח

בית הספר לעבודה סוציאלית - כל המגמות והמסלולים

המחלקה לקרימינולוגיה - מגמה קלינית 

לימודים בין תחומיים - תכנית מדע, טכנולוגיה וחברה

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה - התכנית לייעוץ ארגוני (במגמה לסוציולוגיה ארגונית)

ביה"ס לחינוך - ייעוץ חינוכי
                     מגמת התפתחות הילד
                     מגמת לקויות למידה
                     מגמת חינוך מיוחד

ביה"ס למינהל עסקים - תכנית המנהלים במגזר הציבורי

המחלקה למוזיקה - מסלול תרפיה במוזיקה