מחלקות לתואר שני בהן הסתיימה ההרשמה

מחלקות לתואר שני בהן נסגרה ההרשמה

 הפקולטה למשפטים מסלול חורף תשע"ז לבוגרי כלכלה ומינהל עסקים ולבוגרי חברה ורוח.

המחלקה לפסיכולוגיה.