דיסרטציות

/files/gradschool/shared/heb.pdf

מאגר עבודות הדוקטור שנכתבו על ידי דוקטורנטים במחלקות שונות באוניברסיטה מכיל את שם העבודה,

שם המנחה/ים  והשנה שבה אושרה העבודה והוענק התואר "דוקטור לפילוסופיה" לסטודנט.

המאגר מתעדכן באופן שוטף כל שבוע.

כמו כן מתפרסמת רשימת העבודות הנמצאות בתהליך כתיבה. מאגר זה מתעדכן מדי חודש.

 

עבודות דוקטור שהסתיימו

עבודות דוקטור בתהליך כתיבה