היחידה ללימודים בין תחומיים >

מבוא

איש הרנסנס היה אדם ששלט בתחומי ידע שונים ומגוונים, הוא היה בן בית בכל הישגי התרבות האנושית. עם צמיחתה של האקדמיה והפיכתה לאקדמיה מדעית, הוצבו מחיצות ברורות וחדות בין ענפי הידע האנושיים. במקום ידע משולב צמחו דיסציפלינות מדעיות מוגדרות. מציאות זו עיצבה את אופיו של הלימוד האקדמי עד סמוך לימינו.

ואולם, בעשורים האחרונים מתחוללת מהפכה המשיבה לאקדמיה משהו מרוח הרנסנס. המחיצות בין הדיסציפלינות הולכות ונסדקות, והידע חוזר להיות בין-תחומי.

אוניברסיטת בר אילן הציבה עצמה בחזית המהפכה ופתחה יחידה שמכנסת תחתיה חמש תכניות שתחום הידע המובהק שלהן הוא בין-תחומי. בניגוד לרב-תחומיות, הניתנת לפירוק ליחידות היסוד שהרכיבו אותה, תחום ידע בין-תחומי אינו ניתן לפירוק ולהעמדה על תחומי ידע ראשוניים מבלי לאבד משהו מהותי מהידע הבין-תחומי החדש. המרחב הבין תחומי מעצב תחום ידע חדש לחלוטין, המתגלם לא רק באופני מחקר אלא גם בגופי ידע חדשים, וכרוך במחקר המייצר משמעות קוהרנטית מעצם החשיבה הפורצת גבולות דיסציפלינריים.

 

ברוח זו עיצבה ועדת הסנט ללימודים בין-תחומיים שש תכניות לימוד בין-תחומיות שהן:

  • התכנית ללימודי פרשנות ותרבות – לתארים מתקדמים
  • התכנית ללימודי מגדר – לתארים מתקדמים
  • התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה – לתארים מתקדמים
  • התכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן – לתארים מתקדמים
  • התכנית למדעי המוח – לתואר ראשון
  • התכנית למדעי המוח – לתארים מתקדמים

התכניות מתאפיינות במצוינות הן במחקר והן בהוראה, ויצאו להן מוניטין בארץ ובעולם. יעידו על כך בוגרים שהשתלבו כבתר-דוקטורנטים באוניברסיטאות המובילות בעולם- ביניהן, למשל, הארווארד, MIT, ברקלי, UCL, כחברי סגל אקדמי ובתפקידי מפתח חשובים.

 

לקבלת פרטים נוספים
ניתן לפנות ליחידה ללימודים בין-תחומיים
בניין 604, קומה ג', בטלפון 03-5317756