חובות הלימודים: קורסי התמחות, לימודי השלמה, לימודי יסוד ביהדות וידיעת שפות

הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים תמליץ בפני בית הספר ללימודים מתקדמים על תוכנית הלימודים של המועמדים. אם יש למחלקה תוכנית לימודים כללית לתואר שלישי, שאושרה על-ידי בית הספר ללימודים מתקדמים, אין צורך באישור תוכנית לימודים למועמד/ת מסוים/ת. עם זאת, הוועדה המחלקתית רשאית לבקש מבית הספר ללימודים מתקדמים לפטור מועמדים מקורסים הכלולים בתוכנית הלימודים הכללית או להוסיף קורסים. בכל מקרה נדרשת השתתפות של תלמידי תואר שלישי בשני קורסי סמינר לפחות ובקורסי התמחות שייקבעו על ידי המחלקה.

במקרים שבהם אין למחלקה תוכנית לימודים קבועה לתלמידים לתואר שלישי תוכל המחלקה לקבוע למועמדים תוכנית לימודים אישית, ובלבד שתכלול קורסי סמינר וקורסי התמחות.