תואר שני - מועדים והליך ההרשמה

1. מועדי ההרשמה

פתיחת ההרשמה: יום א',  כ"א בשבט תשפ"ב ( 23.1.2022)

סיום ההרשמה: יום ה', כ"ה באייר, תשפ"ב (26.05.2022)

בחלק מהמחלקות ההרשמה תימשך על בסיס מקום פנוי.


 

סיום ההרשמה למחלקה לפסיכולוגיה: 

למגמה הקלינית - יום ד', כ"ב באדר א', תשפ"ב (23.2.2022)

למגמה הארגונית חברתית - יום  ה',  כ"ז בניסן תשפ"ב ( 28.4.2022)

למגמת פסיכולוגיה, קוגניציה רגש ומוח - יום ד', ד' באלול תשפ"ב (31.8.2022)

סיום ההרשמה לתוכנית ההשלמה בעבודה סוציאלית: יום ג', כ"ה בניסן, תשפ"ב ( 26.4.2022)

לתוכנית הרגילה בעבודה סוציאלית: יום ה', כ"ז בניסן תשפ"ב ( 28.4.2022)

סיום ההרשמה לתוכנית הקלינית בקרימינולוגיה: יום א', ל' בניסן תשפ"ב ( 1.5.2022)

סיום ההרשמה במחלקה לאמנות יהודית: יום א', ל' בניסן תשפ"ב ( 1.5.2022)

רשימת המחלקות בהן הסתיימה ההרשמה

2. דמי הרשמה

סה"כ דמי ההרשמה 474 ₪ (דמי ערכת הרשמה 45 ₪ + דמי פנייה  429 ₪).

סה"כ דמי ההרשמה לסטודנטים בעלי תואר קודם מאוניברסיטת בר-אילן ששנת לימודיהם האחרונה לתואר הראשון הייתה תש"ף - תשפ"ב – 260 ₪ (דמי ערכת הרשמה 45 ₪ + דמי פנייה 215 ₪).

דמי ההרשמה לא יוחזרו, כולל למועמדים שלא התקבלו ללימודים או ביטלו את הרשמתם.

פטורים מדמי פנייה: מועמדים הלומדים בשנת הלימודים תשפ"ב לתואר שני או ללימודי תעודה שבטיפול בית הספר ללימודים מתקדמים באוניברסיטת בר-אילן ושילמו דמי פנייה עבור הרשמתם לשנת הלימודים תשפ"ב פטורים מדמי פנייה.
 

3. מסמכים שיש לצרף להרשמה

מומלץ לעיין באתר המחלקה המבוקשת לפני ביצוע ההרשמה.  

 1. תעודה או אישור זכאות לתואר הראשון (מסמך רשמי ומקורי).
 2. גיליון ציונים הכולל את פירוט הקורסים והציונים של כל שנות הלימודים לתואר הראשון וממוצע הציונים הסופי (מסמך רשמי ומקורי).
 • בוגרי B.Ed נדרשים לצרף גיליון ציונים של כל ארבע שנות לימודיהם, כולל ממוצע סופי משוקלל של תעודת ההוראה ושל ה- B.Ed.
 • :בוגרי אוניברסיטאות ומוסדות אקדמיים בחו"ל נדרשים להמציא

  • דיפלומות וגיליונות ציונים בשפה האנגלית שהופקו על ידי מוסד הלימודים.
  • מדרג הציונים הנהוג במוסד בו נלמדו התארים הקודמים.
  • אם אין בידי המועמדים מסמכים בשפה האנגלית עליהם להציג את המסמכים בשפת המקור מלווים בתרגום לאנגלית בצרוף אישור נוטריון על נכונות התרגום. 
 • מועמדים בשנת לימודיהם האחרונה לתואר הראשון יצרפו אישור מהמוסד בו הם לומדים, הכולל את פירוט הקורסים החסרים להשלמת התואר. כמו כן עליהם להגיש גיליון ציונים הכולל ממוצע ציונים עדכני למועד הגשת הבקשה.
 1. ניתן לצרף מסמכים על לימודים נוספים מעבר לתואר הראשון (מסמכים רשמיים ומקוריים).
 2. צילום תעודת זהות הכולל שם, מספר זהות ותאריך הלידה.
 3. מועמדים שהגישו מועמדות לאחת המחלקות ומבקשים להגיש מועמדות למחלקה נוספת יגישו פנייה מינהלית באינ-בר.
 4. אישור על תשלום דמי פנייה (ראו להלן).

מועמדים בוגרי תואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן פטורים מלצרף את מסמכים 1 ו- 2.

רק בקשות הכוללות את כל המסמכים תטופלנה ותובאנה לדיון.

4. הגשת מסמכים רשמיים ומקוריים

 • מסמך רשמי ומקורי הינו מסמך או העתק המאושר בחתימה ובחותמת המוסד שהעניק את התעודה או את האישור.
 • מסמכים שיישלחו ישירות בדוא"ל ממוסד הלימודים שבו נלמד התואר הקודם נחשבים, במרבית המקרים, כרשמיים ומקוריים.  
 • צילומי מסמכים יאושרו באוניברסיטה כמסמכים הנאמנים למקור על ידי הצגת המסמך המקורי וצילום של המסמך. אישור מסמכים ייעשה במשרדי בית הספר ללימודים מתקדמים או במרכז השירות והגיוס (איזור 502, בניין 19). צילומים החתומים על ידי עו"ד לא יתקבלו.

בשלב הראשון ניתן לשלוח את צילום המסמכים הרשמיים כצרופות לטופס ההרשמה או באמצעות טופס הפנייה ולהשלים את הגשת המסמכים המקוריים והרשמיים עם הקבלה ללימודים.  

מסמכים שיצורפו לטופסי ההרשמה לא יוחזרו.

לנהלים על אופן הגשת מסמכים מקוריים בתקופת הקורונה, יש להכנס לקישור זה. 

 

מסמכים שנשלחים בדואר חייבים לשאת חותמת דואר עם תאריך הקודם למועד סיום ההרשמה. המועד הקובע הוא מועד המשלוח ולא מועד תשלום דמי ההרשמה.

מכתבי קבלה או דחייה נשלחים בדוא"ל. כמו כן, ניתן להתעדכן במערכת האינ-בר, שבאתר האוניברסיטה.