בית הספר ללימודים מתקדמים תואר שני ותואר שלישי

ידיעון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך פונה לשני המינים.

בשל מגבלות הקורונה, קבלת קהל מתקיימת בזום בלבד.

 

קבלת קהל (לא בימי קורונה):

במשרדי בית הספר ללימודים מתקדמים – בניין 403, קומת כניסה

בימים א', ג' בשעות 14:00-11:30

בימים ב', ה' בשעות 10:30-08:30

ביום ד' אין קבלת קהל

 

מענה טלפוני

מענה טלפוני באמצעות מוקד המרכז לגיוס ושירות מתקיים בימים א'-ה' בשעות 9:00 - 17:00

בטלפון 9392* או 03-5317000

ניתן לפנות למוקד הגיוס והשירות גם באמצעות ווטסאפ - 052-6171988

 

תואר שני

קבלת הקהל במדור ללימודי התואר השני מתבצעת באמצעות זום בימים א', ג' ו-ה', בין השעות 12:00-10:00. 

פניה למדור ללימודי התואר השני

 

תואר שלישי

קבלת הקהל במדור ללימודי התואר השלישי מתבצעת באמצעות זום בימים א', ג' ו-ה', בין השעות 12:00-10:00.

פניה למדור ללימודי התואר השלישי

 

באתר ניתן למצוא את ההנחיות ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים, וכן עדכונים שוטפים ומאגר טפסים.