דבר דקנית בית הספר ללימודים מתקדמים

כמועמדים וכסטודנטים לתואר מתקדם בחרתם במסלול האקדמי להתמחות, לרכישת מיומנויות מקצועיות ולהגשמת שאיפותיכם. השכלה ומחקר אקדמי מציידים אתכם בידע, בכלים לחשיבה ביקורתית, ובמיומנויות ניתוח וכתיבה מדעית המקנים לכם יתרון איכותי בעבודה ובחברה.

אוניברסיטת בר-אילן, באמצעות בית הספר ללימודים מתקדמים, פותחת בפניכם מגוון רחב של תחומי לימוד רלוונטיים וחדשניים. בית הספר הינו גוף שייעודו להוות בית לסטודנטים ללימודים מתקדמים החל מהגשת המועמדות ועד לסיום התואר. סגל בית הספר פועל במישורים האקדמיים מול המחלקות והפקולטות וכן במישורי התמיכה האישית, הליווי הפרטני ואף בסיוע כלכלי על בסיס מצוינות ונזקקות. סגל בית הספר אמון על תמיכה ופתרון בעיות, תוך מתן יחס אישי על מנת לאפשר לכל סטודנט/ית הצלחה ומימוש עד תום של מסלול הלימודים, המחקר וההתמחות.  

כדקנית בית הספר ללימודים מתקדמים אינני רואה לנגד עיניי ציבור של אלפי סטודנטים, אלא אלפי פרטים מיוחדים וייחודיים על שלל צורכיהם המגוונים ומסלולי ההתקדמות האישיים בהם בחרו. אני מתחייבת לתהליך מתמיד של בחינה, שינוי ושיפור במטרה לעמוד בציפיותיהם של אלו שבחרו ללמוד לתואר מתקדם באוניברסיטת בר-אילן. אני רואה בצבירת ידע ובחדשנות יעד להתקדמות אישית וחברתית המאפשרת התמודדות טובה עם האתגרים הניצבים בפנינו. 

 

בברכה,

פרופ' רונית שריד
דקנית בית הספר ללימודים מתקדמים