הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי

הלימודים לתארים מתקדמים במדעי הרפואה מתקיימים בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי הממוקמת בצפת.
תכנית הלימודים לתארים מתקדמים מורכבת מעבודת מחקר וקורסים. עבודת המחקר תעשה במעבדות המחקר בפקולטה, או במעבדות המחקר בבתי החולים המסונפים בגליל.

תואר שני - עם עבודת מחקר

בפקולטה לרפואה קיים מסלול לימודים הכולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.
לסטודנט מוקצות שנתיים בלבד להשלמת לימודיו, כולל לימוד הקורסים, ביצוע עבודת המחקר וכתיבת התזה.
תואר שני מחקרי עם תזה מחייב הקדשת זמן מרבית.

דרישות מוקדמות

ציון ממוצע מינימלי 80 בלימודי תואר ראשון ממוסדות אקדמיים מוכרים.
במקרים חריגים, סטודנטים חסרי רקע מתאים יידרשו לקחת קורסי השלמה (שלא יכללו במכסת הקורסים לתואר שני).

על הסטודנט למצוא מנחה, המוכן לקבלו לתכנית המחקר, לפני ההרשמה.

מהלך הלימודים

 1. חובה לקחת אשכול קורסים בהיקף של 12 ש"ש  (שעות שבועיות) (24 נ"ז - נקודות זכות), בהתאם לדרישות המגמה. להלן רשימת החובות בהן חייב סטודנט:
 • קורסי חובה בהיקף של 5 ש"ש (10 נ"ז).
 • בכל מגמה, הסטודנט נדרש לקחת קורסים, בהתאם לנושא המחקר שלו, בהיקף של 6 ש"ש (12 נ"ז) וכן שני סמינריונים של 0.5 ש"ש (1 נ"ז) כל אחד.
 1.  הצעת המחקר תוגש עד סוף השנה הראשונה.
 2. לאחר שנה נוספת, בסיום עבודת המחקר, תוגש עבודת הגמר (תזה) לבוחנים ויקבע מועד לבחינת סיום תואר שני.
 3. הציון הסופי של התואר השני ייקבע בהתאם לתקנון האוניברסיטה, שקלול של ציון עבודת המחקר (75%) והקורסים (25%).
 4. ציונים לשבח "הצטיינות" "הצטיינות יתרה" אינם נקבעים על ידי הפקולטה אלא על-פי הקריטריונים של האוניברסיטה.

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, הקריטריונים למתן פטור לזכאים, ראה בפרק המבוא).

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ההנחיות המפורטות לכתיבת עבודת הגמר-לפי הוראות הפקולטה, בהתאם לתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

בחינת גמר

הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

 

תואר שלישי

סטודנט נדרש לפתח היפותזת עבודה וכלי חקירה לאישורה. בנוסף, יידרשו לכתיבה מדעית, הכוללת כתיבת תזה וכתיבת מאמרים עם תרומה מדעית הראויה להתפרסם בעיתונות מן השורה הראשונה.

בנוסף, הסטודנטים נדרשים לקחת קורסים.

הלימודים נמשכים 4 שנים.

דרישות מוקדמות

ממוצע הציונים הנדרש ממועמד לתואר שלישי הינו לפחות 85 בלימודי התואר השני ולפחות ציון 85 בעבודת הגמר לתואר שני.

על הסטודנט למצוא מנחה, המוכן לקבלו לתכנית המחקר, לפני ההרשמה. רוב המועמדים נדרשים גם לעבור ראיון קבלה מקיף עם הוועדה לתארים מתקדמים של הפקולטה לרפואה. לאחר הריאיון, קבלתו של מועמד מותנת באישורה של ועדת בית הספר ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה.

בית הספר ללימודים מתקדמים אינו מבטיח קבלת כל הפונים גם אם הם עומדים בדרישות הסף.

תחומי המחקר

הקו המנחה הוא הן מחקר בסיסי והן מחקר תרגומי (Translational Research). ניתן יהיה להתמחות באחד מהנושאים הבאים במעבדות המחקר בפקולטה לרפואה בצפת.

 • ארגון-העל של הגנום והשפעתו על גדילה, התפתחות ומחלות
 • בקרת הביטוי הגנטי במערכת החיסון בבריאות ובחולי
 • הבסיס המולקולרי למחלות מוח והפרעות נפשיות
 • תהליכים התפתחותיים ובקרה של תאי גזע בעובר ובחיה הבוגרת
 • בקרת מבנה הכרומטין ויציבות הגנום באמצעות 3E יוביקיטין ליגזות
 • חקר התהליכים המולקולריים והתאיים האחראים לתנועה ופולשנות של תאים
 • נגיף ההפטיטיס – הבנת הפתוגנזה של הנגיף ופיתוח טיפול וחיסון נגדו
 • ביולוגיה מבנית של מחלות מדבקות
 • בקרת המעבר של מקרומולקולות בין הגרעין לציטופלסמה
 • רפואה אישית ופרטנית ע''י שימוש באבחנה גנומית
 • פיתוח כלים חישוביים לעיצוב תרופות
 • אפידמיולוגיה גנטית של מחלות שריר-שלד
 • חיידקי מערכת העיכול בבריאות ובמצבי חולי
 • נגיפים מסרטנים
 • ביואינפורמטיקה, ביוסטטיסטיקה, ביולוגיה חישובית
 • ביואתיקה ואתיקה רפואית
 • בריאות הציבור; אפידמיולוגיה
 • אנדוקרינולוגיה
 • המנגנונים המולקולרים והתאיים של מחלות ניווניות
 • אפדמיולוגיה סביבתית
 • גילוי תרופות, פפטידים ומולקולות קטנות

 

בנוסף, ניתן לבצע מחקר במעבדות המחקר בבתי החולים בגליל - פירוט נושאי המחקר מופיעים באתר הפקולטה לרפואה.

 

מהלך הלימודים

 1. חובה לקחת קורסים בהיקף של 8 ש"ש (16 נ"ז), שמתוכם שני קורסי חובה.

קורסי הבחירה לתלמידי תואר שלישי נלקחים לפי הכוונת המנחים בתחומי התמחותם של הסטודנטים בעבודת המחקר מתוך רשימת הקורסים לתארים מתקדמים.

חובה להגיש ארבעה סמינריונים שמהווים כל אחד 0.5 ש"ש (1 נ"ז) [סה"כ 2ש"ש מתוך ה- 8].

 1. לאחר גיבוש הצעת המחקר, תוקם ועדה מלווה שתלווה את התקדמותו של הסטודנט.
 2. על הסטודנט להגיש לוועדה המלווה דו''ח תקופתי (אחת לשנה).
 3. בסיום עבודת המחקר יוגש דו"ח מסכם או סמינר סיום. לאחר אישור הועדה המלווה, יוכל הסטודנט לגשת לכתיבת התזה ולהגשה לבוחנים.


חובת אנגלית וקורסי יסוד ביהדות על פי המפורט בפרק המבוא.
 


לקבלת פרטים בנושאים הקשורים ללימודים לתארים מתקדמים בפקולטה

ניתן לפנות בטלפון 072-2644947, בדוא"ל ובאתר הפקולטה