לימודי תעודה בעריכת לשון - תכנית מתוקשבת

 

מטרת הלימודים היא להכשיר עורכי לשון וסגנון בעברית בכל התחומים שבהם נדרשת עריכה סגנונית, כגון: הוצאות לאור, מערכות עיתונים, תחנות רדיו, ערוצי טלוויזיה ועוד.

תנאי קבלה

יתקבלו סטודנטים בעלי כישורים לשוניים וסגנוניים בעלי תואר ראשון בממוצע של 76 לפחות. סטודנטים שאינם בוגרי תואר ראשון בלשון העברית ייבחנו במבחן מיון. יתקבלו גם סטודנטים שסיימו שנתיים בלימודי התואר הראשון במחלקה ללשון העברית באוניברסיטת בר-אילן בציונים גבוהים, ועדיין לא סיימו את לימודיהם לתואר. סטודנטים שאינם בוגרי המחלקה ללשון יחויבו בקורסי מבוא עד 4 ש"ש (שעות שבועיות) (8 נ"ז-נקודות זכות) וישיגו בקורסים אלה ציון ממוצע של 76.

יו"ר הוועדה המחלקתית רשאי להמליץ לפני בית הספר ללימודים מתקדמים על מועמדות מיוחדת לפי נתונים שאינם נזכרים כאן.

תוכנית הלימודים

משך הלימודים שנה – 16 ש"ש (32 נ"ז)

 

קורסים מקצועיים:

עריכת המקור – סדנה למתחילים 1 ש"ש (2 נ"ז)

עריכת מקור ותרגום – סדנה למתקדמים 1 ש"ש (2 נ"ז)

הכרעות נורמטיביות בעריכה א' 1 ש"ש (2 נ"ז)

הכרעות נורמטיביות בעריכה ב' 1 ש"ש (2 נ"ז)

התקנת כתבי יד לדפוס 1 ש"ש (2 נ"ז)

המחשב ושימושיו בעריכה + סטאז' 1 ש"ש (2 נ"ז)

עריכת ספרות ילדים וספרות נוער 2 ש"ש (4 נ"ז)

עריכת טקסטים מדעיים 1 ש"ש (2 נ"ז)

עריכת לשון התקשורת 1 ש"ש (2 נ"ז)

סגנונות בעברית החדשה 1 ש"ש (2 נ"ז)

סגנונות לשון המקרא 1 ש"ש (2 נ"ז)

סגנונות לשון חז"ל 1 ש"ש (2 נ"ז)

סגנונות ימי הביניים1 ש"ש (2 נ"ז)

קורס טקסטואלי בלימודי יהדות 2 ש"ש (4 נ"ז)

  סה"כ 16 ש"ש (32 נ"ז)

 

קורסי מבוא:

יסודות הדקדוק ותורת הניקוד 2 ש"ש (4 נ"ז)

יסודות התחביר ללא מתמחים 1 ש"ש  (2 נ"ז)

פרקים בתולדות הלשון העברית 1 ש"ש  (2 נ"ז)

סה"כ 4 ש"ש (8 נ"ז)

הערה:
סטודנט שהשלים את הדרישות לקורסי יסוד במסגרת לימודיו לתואר שני באוניברסיטת בר אילן יהיה פטור מלימודי יסוד ביהדות.

תעודה

סטודנט שסיים את לימודיו בהצלחה יקבל תעודת הסמכה בעריכת לשון.

 

  לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה

בטלפון 03-5318226 או 03-5318253, בדוא"ל ובאתר המחלקה לעריכת לשון.