לימודי יסוד ביהדות

 1. בוגרי אוניברסיטת בר-אילן חייבים בקורסים ביהדות בהיקף של 2 ש"ש (שעות שבועיות) (4 נ"ז - נקודות זכות). (חובה זו חלה גם על סטודנטים אשר היו פטורים מלימודי יסוד בתואר הראשון).
   
 2.  סטודנטים במסלול הישיר לתואר שני פטורים מקורסי יסוד ביהדות.
   
 3. בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים חייבים בקורסי יסוד ביהדות בהיקף כולל של 4 ש"ש (8 נ"ז):
  2 ש"ש (4 נ"ז) מתוכן חייבות להיות בתנ"ך או בתלמוד.

  הסטודנטים יהיו פטורים מ-2 ש"ש (4 נ"ז) במקרים הבאים:
 •  סטודנטים שלמדו במסגרת לימודיהם לתואר ראשון קורסים ביהדות באוניברסיטת בר-אילן או במוסד אקדמי אחר בהיקף החובות שחלים על הסטודנטים באוניברסיטת בר-אילן לתואר הראשון יוכלו להגיש בקשה לפטור מ-2 ש"ש (4 נ"ז) מתוך ה- 4 ש"ש (8 נ"ז), בצירוף מסמכים רשמיים, לבית הספר ללימודי יסוד ביהדות. את הבקשה יש להגיש דרך מערכת האינ-בר.  
 •  סטודנטים שיתקבלו וילמדו לתואר שני בתנ"ך, בתלמוד או במחשבת ישראל יהיו חייבים ב-2 ש"ש (4 נ"ז).


4.  בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים הלומדים לתואר שני באוניברסיטת בר-אילן ובנוסף לתעודת הוראה יהיו  מחויבים במסגרת הלימודים לתואר שני ב- 4 ש"ש (8 נ"ז): 2 ש"ש (4 נ"ז) מתוכן חייבות להיות בתנ"ך או בתלמוד, ובמסגרת הלימודים לתעודת הוראה יהיו מחוייבים ב-2 ש"ש (4 נ"ז) נוספות, ובסך הכול 6 ש"ש (12 נ"ז).

במידה וילמדו תחילה לתעודת הוראה ואח"כ לתואר שני באוניברסיטת בר-אילן יהיו מחויבים במסגרת הלימודים לתעודת הוראה ב-4 ש"ש (8 נ"ז), מתוכן 2 ש"ש (4 נ"ז) חייבות להיות בתנ"ך או בתלמוד, ובמסגרת הלימודים לתואר השני ב-2 ש"ש (4 נ"ז) נוספות, ובסך הכול 6 ש"ש (12 נ"ז) ביהדות במסגרת הלימודים לתואר השני ולתעודת הוראה.
 

5. בוגרי בר אילן  הלומדים לתואר שני במכון הגבוה לתורה או במדרשה לבנות באוניברסיטה בהיקף של 4 ש"ש (8 נ"ז): יהיו פטורים מלימודי יסוד ביהדות.

סטודנטים שאינם בוגרי בר אילן הלומדים לתואר שני במכון הגבוה לתורה או במדרשה לבנות באוניברסיטה בהיקף של 8 ש"ש (16 נ"ז), יהיו פטורים מלימודי יסוד ביהדות.
 

6. סטודנטים לא יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות, אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים באותו היקף  שעות ממחלקה שונה מהמחלקה שבה הם לומדים.