לימודי יסוד ביהדות

 1. סטודנט שהוא בעל תואר אחד בלבד (ראשון או שני) מאוניברסיטת בר-אילן חייב ב-2 ש"ש (שעות שבועיות)  (4 נ"ז) נקודות זכות בלימודי יסוד ביהדות.
   
 2. סטודנט שהוא בעל שני תארים (ראשון ושני) מאוניברסיטת בר-אילן פטור מלימודי יסוד ביהדות.
   
 3. סטודנט שלא למד באוניברסיטת בר-אילן לאף לא אחד מהתארים חייב ב- 4 ש"ש  ( 8 נ"ז) ביהדות.
  2 ש"ש  (4 נ"ז) מתוך ה- 4 ש"ש  (8 נ"ז) חייב להיות בתנ"ך או בתלמוד.
   
 4. סטודנט המתמחה בתואר שלישי בלבד במקצועות היהדות המובהקים (תנ"ך, תלמוד או מחשבת ישראל) פטור מלימודי יסוד ביהדות.
   
 5. יש לעמוד במבחן בקורסי יסוד ביהדות ולקבל ציון מספרי עובר.
   
 6. סטודנט שלמד בעבר לימודים על-תיכוניים ביהדות (ישיבה, אוניברסיטה, מכללה או מדרשה) רשאי להגיש בקשה לקבל פטור על סמך לימודים אלה.
  את הבקשה יש להגיש באינבר/מידע אישי/ פניות מנהליות / בקשה לפטור, ולצרף את המסמכים הרלוונטיים הרשמיים והמקוריים.
   
 7. סטודנט שאינו בוגר אוניברסיטת בר-אילן ולומד לתואר שלישי באוניברסיטת בר-אילן ובנוסף לומד בה לתעודת הוראה יהיה מחויב בלימודי יסוד במסגרת הלימודים לתואר שלישי בהיקף של 4 ש"ש (8 נ"ז) : כאשר 2 ש"ש  (4 נ"ז) מתוך ה- 4 ש"ש (8 נ"ז) חייב להיות בתנ"ך או בתלמוד ובמסגרת הלימודים לתעודת הוראה ב-2 ש"ש (4 נ"ז)  נוספות, ובסך הכול 6 ש"ש (12 נ"ז)  ביהדות במסגרת הלימודים לתואר שלישי ולתעודת הוראה.

  במידה וילמד תחילה לתעודת הוראה ואח"כ לתואר שלישי יהיה מחויב במסגרת הלימודים לתעודת הוראה ב-4 ש"ש (8 נ"ז) כאשר 2 ש"ש  (4 נ"ז) חייב להיות בתנ"ך או בתלמוד, ובמסגרת הלימודים לתואר שלישי ב-2 ש"ש (4 נ"ז) נוספות, ובסך הכול 6 ש"ש (12 נ"ז) .
   
 8. בוגרי/מוסמכי בר אילן  הלומדים לתואר שלישי במכון הגבוה לתורה או במדרשה לבנות באוניברסיטה בהיקף של 4 ש"ש (8 נ"ז): יהיו פטורים מלימודי יסוד ביהדות.

סטודנטים שאינם בוגרי/מוסמכי בר אילן הלומדים לתואר שלישי במכון הגבוה לתורה או במדרשה לבנות באוניברסיטה בהיקף של 8 ש"ש (16 נ"ז), יהיו פטורים מלימודי יסוד ביהדות.

 1. סטודנט שאינו יהודי פטור מלימודי יסוד ביהדות, אך חייב במקום זאת בלימודים כלליים בהיקף כולל של 4 ש"ש (8 נ"ז) ולקבל ציון מספרי עובר. את הקורסים יש ללמוד במחלקה שונה מהמחלקה שבה הוא לומד לתואר.