המחלקה לתנ"ך

תואר שני

תוכניות ומסלולים

קיימות שתי תוכניות לימוד במחלקה:

 1. התוכנית הרגילה

בתכנית הרגילה ניתן ללמוד במגמה לחדשנות פדגוגית

 1. התוכנית הבינלאומית

בכל אחת מן התוכניות קיימים שני מסלולים:

מסלול א' - כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.

מסלול ב' - ללא עבודת מחקר (תכנית רגילה ומסלול מורים).

הקורסים במחלקה המיועדים לתואר השני מתקיימים בימים שלישי וחמישי.
לימודי המגמה לחדשנות פדגוגית מתקיימים גם ביום רביעי.

 1. התוכנית הרגילה

דרישות מוקדמות

 1. ציון ממוצע של 76 לפחות בלימודי תואר ראשון.
 2. יוכלו להתקבל גם סטודנטים שלמדו תנ"ך כמקצוע משני. סטודנטים שלא למדו תנ"ך לתואר ראשון יוכלו להתקבל לתוכנית ויחויבו בקורסי השלמה בהתאם לרקע לימודיהם.

מסלול א - עם עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים
12 שעות שבועיות (ש"ש) (24 נקודות זכות - נ"ז) כמפורט להלן:

שני סמינריונים, ייחודיים לתואר השני, כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות - 4 ש"ש (8 נ"ז)

קורסים ייחודיים לתואר השני, כולל לשון עתיקה ברמת מתחילים (אכדית, יוונית, ערבית או לטינית), כפי שייקבע בתיאום בין המנחה ליו"ר הוועדה המחלקתית - 8 ש"ש (16 נ"ז)

השתתפות במפגשים המחלקתיים במשך שתי שנות לימודים.

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראו בפרק המבוא).

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה,
ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

בחינת גמר

הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראו בפרק המבוא).

 

מסלול ב - ללא עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים

18 ש"ש (36 נ"ז) כמפורט להלן:

שלושה סמינריונים, כולל כתיבת עבודות סמינריוניות (לפחות שני סמינריונים יהיו מתוך הקורסים המיוחדים לתואר שני) - 6 ש"ש (12 נ"ז)

קורסים המיועדים לתואר שני. הציון יינתן על סמך עבודה או מבחן - 12 ש"ש (24 נ"ז)

ניתן ללמוד עד 6 ש"ש (12 נ"ז) מן הקורסים מלימודי התואר הראשון, או במחלקה אחרת בפקולטה למדעי היהדות (לפי תיאום מוקדם עם יו"ר הוועדה המחלקתית).

השתתפות במפגשים המחלקתיים במשך שתי שנות לימוד.

 במסלול ללא עבודת מחקר, ישנה אפשרות לסיים תואר שני בשנה אחת הכוללת לימודים בקיץ – מתאים במיוחד למורים בשבתון.

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, כמות הקורסים והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראו בפרק המבוא).

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראו בפרק המבוא).

 

המסלול למורים: מסלול ב – ללא עבודת מחקר

למסלול זה יכולים להגיש מועמדות מורים בפועל בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה.
מי שאינם בעלי תואר ראשון בתנ"ך יחויבו בהשלמות בהתאם לרקע לימודיהם.

מכסת השעות והסמינריונים

18 ש"ש (36 נ"ז) כמפורט להלן:

שני סמינריונים, כולל כתיבת עבודות סמינריוניות (מתוך הקורסים המיוחדים לתואר שני) - 4 ש"ש (8 נ"ז)

קורסים המיועדים לתואר שני. הציון יינתן על סמך עבודה או מבחן - 14 ש"ש (28 נ"ז).

ניתן ללמוד עד 6 ש"ש (12 נ"ז) מקורסי התואר הראשון, או במחלקה אחרת בפקולטה למדעי היהדות (לפי תיאום מוקדם עם יו"ר הוועדה המחלקתית).

השתתפות במפגשים המחלקתיים במשך שתי שנות לימוד.

במסלול למורים ללא עבודת מחקר, ישנה אפשרות לסיים תואר שני בשנה אחת הכוללת לימודים בקיץ – מתאים במיוחד למורים בשבתון.

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, כמות הקורסים והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראו בפרק המבוא).

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראו בפרק המבוא).
 

 

מגמת חדשנות פדגוגית

בואו ללמוד במגמה ייחודית ומרתקת. מגמת חדשנות פדגוגית מיועדת למורים שמאמינים בסטודנטים, מוכנים להפנים שינויים ולהטמיע אותם במערכת החינוך בארץ. סגל אקדמי בכיר. רמה גבוהה של לימוד תנ"ך בשילוב פדגוגיה חדשנית. סיורים במרכזי חינוך חדשניים ברחבי הארץ. יתקבלו מועמדים מתאימים בלבד.

מימון מלא ומלגה של 4000 ₪ ממשרד החינוך, לזכאים.

ניתן ללמוד במסלול עם עבודת מחקר ובמסלול ללא עבודת מחקר.

במסלול ללא עבודת מחקר, ישנה אפשרות להשלים את הלימודים בשנה אחת הכוללת לימודים בקיץ.

מסלול א - עם עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים
18 ש"ש (36 נ"ז) כמפורט להלן:

קורסים ייחודיים למגמה בחדשנות פדגוגית - 8 ש"ש  (16 נ"ז)

שני סמינריונים, ייחודיים לתואר השני בתנ"ך, כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות - 4 ש"ש (8 נ"ז)    

קורסים ייחודיים לתואר השני בתנ"ך - 4 ש"ש (8 נ"ז)               

קורס ביהדות ייחודי למגמה בחדשנות פדגוגית - 2 ש"ש (4 נ"ז)

השתתפות במפגשים המחלקתיים במשך שתי שנות לימודים.

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראו בפרק המבוא).

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

את הצעת המחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה,
ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה

 


בחינת גמר

הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

לימודי יהדות

על-פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראו בפרק המבוא).

הקורס הייחודי ביהדות למגמה בחדשנות פדגוגית – 2 ש"ש (4 נ"ז), נחשב כחלק ממילוי הדרישות ללימודי יהדות.

 

מסלול ב - ללא עבודת מחקר
מכסת השעות והסמינריונים

24 ש"ש (48 נ"ז) כמפורט להלן:

קורסים ייחודיים למגמה בחדשנות פדגוגית - 8 ש"ש (16 נ"ז)

שני סמינריונים, כולל כתיבת עבודות סמינריוניות (מתוך הקורסים המיוחדים לתואר שני) - 4 ש"ש (8 נ"ז)

קורסים המיועדים לתואר שני בתנ"ך. הציון יינתן על סמך עבודה או מבחן - 10 ש"ש (20 נ"ז)

ניתן ללמוד עד 6 ש"ש (12 נ"ז) מקורסי התואר הראשון, או במחלקה אחרת בפקולטה למדעי היהדות (לפי תיאום מוקדם עם יו"ר הוועדה המחלקתית).

קורס ביהדות ייחודי למגמה בחדשנות פדגוגית - 2 ש"ש (4 נ"ז)

השתתפות במפגשים המחלקתיים במשך שתי שנות לימוד.

במסלול ללא עבודת מחקר, ישנה אפשרות לסיים תואר שני בשנה אחת הכוללת לימודים בקיץ – מתאים במיוחד למורים בשבתון.

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, כמות הקורסים והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראו בפרק המבוא).

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראו בפרק המבוא).

הקורס הייחודי ביהדות למגמה בחדשנות פדגוגית – 2 ש"ש (4 נ"ז), נחשב כחלק ממילוי הדרישות ללימודי יהדות.

הקורסים הייחודיים למגמה בחדשנות פדגוגית מתקיימים ביום רביעי.
הקורסים המיועדים לתואר שני בתנ"ך מתקיימים בימים שלישי וחמישי.

ניתן לפנות למרכזת המגמה ד"ר נאוה כהן בדוא"ל.

 1.  התוכנית הבינלאומית

התוכנית הבינלאומית מקבילה לתוכנית הרגילה בעברית, אלא שהיא נלמדת כולה באנגלית. התוכנית כוללת מגוון קורסים בתחומים העיקריים שבהם עוסקים חוקרי המחלקה: חקר הסיפור המקראי, הנבואה והשירה המקראית, הממשק שבין המקרא למזרח הקדום, חקר הפרשנות היהודית למקרא לדורותיה.

דרישות מוקדמות

 1. ציון ממוצע של 76 לפחות בלימודי תואר ראשון (או ציון בינלאומי מקביל).
 2. תלמידים הבאים ממוסדות אחרים או שלא למדו תנ"ך לתואר הראשון, יחויבו בלימודי השלמה בהתאם לרקע לימודיהם.
 3. הוכחת בקיאות באנגלית.
מסלול א - עם עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים
12 שעות שבועיות (ש"ש) (24 נקודות זכות - נ"ז) כמפורט להלן:

שני סמינריונים, ייחודיים לתואר השני, כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות - 4 ש"ש (8 נ"ז)

קורסים ייחודיים לתואר השני, כולל לשון עתיקה ברמת מתחילים (אכדית, יוונית, ערבית או לטינית), כפי שייקבע בתיאום בין המנחה ליו"ר הוועדה המחלקתית -  8 ש"ש (16 נ"ז)

השתתפות במפגשים המחלקתיים במשך שתי שנות לימודים.

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה,
ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

בחינת גמר

הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראו בפרק המבוא).

 

מסלול ב - ללא עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים

18 ש"ש (36 נ"ז) כמפורט להלן:

שלושה סמינריונים, כולל כתיבת עבודות סמינריוניות (לפחות שני סמינריונים יהיו מתוך הקורסים המיוחדים לתואר שני) - 6 ש"ש (12 נ"ז)

קורסים המיועדים לתואר השני. הציון יינתן על סמך עבודה או מבחן - 12 ש"ש (24 נ"ז)

ניתן ללמוד עד 6 ש"ש (12 נ"ז) מן הקורסים מלימודי התואר הראשון, או במחלקה אחרת בפקולטה למדעי היהדות (לפי תיאום מוקדם עם יו"ר הוועדה המחלקתית).

השתתפות במפגשים המחלקתיים במשך שתי שנות לימוד.

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראו בפרק המבוא).

 

תואר שלישי

תחומי ההתמחות
 1. בחינות ספרותיות במקרא.
 2. ספרות הנבואה וספרות החכמה.
 3. אמונות ודעות במקרא.
 4. המקרא על רקע המזרח הקדמון.
 5. היסטוריוגרפיה מקראית.
 6. הספרים החיצוניים.
 7. פרשנות ימי הביניים.
 8. נוסח ומסורה.
 9. תרגומים עתיקים.

ייתכן שיתוף פעולה עם מחלקה אחרת בפקולטה למדעי היהדות, ומנחה נוסף ממחלקה אחרת מותנה באישור בית הספר ללימודים מתקדמים.

על תנאי הקבלה, מסלולי הלימוד וחובות הלימודים – ראה בפרק המבוא.

ידיעת שפות
 1. אנגלית – ראה בפרק המבוא.
 2. שפה זרה מודרנית נוספת (בדרך כלל גרמנית) ברמת מתחילים ומתקדמים, לפי דרישת המנחה ובתיאום עם יו"ר הוועדה המחלקתית.
 3. לשון עתיקה (אכדית/יוונית/ערבית) ברמת מתחילים ומתקדמים, לפי דרישת המנחה ובתיאום עם יו"ר הוועדה המחלקתית.

 

לקבלת פרטים נוספים

ניתן למצוא באתר המחלקה לתנ"ך

טלפון 03-5318258, דוא"ל.