המחלקה לתלמוד ותושב"ע (תורה שבעל פה)

תואר שני

מסלולים

קיימים שני מסלולים:

מסלול א' עם תזה - כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.
                             במחלקה קיים מסלול להשלמת תזה (פרטים בפרק המבוא).

מסלול ב'  ללא תזה – ללא עבודת מחקר.
                               בתכנית לתורה שבעל פה קיים מסלול למורים ללא עבודת מחקר.

תכניות לימוד

קיימות שתי תכניות:

 1. התכנית לתלמוד - מיועדת לסטודנטים בעלי רקע בתלמוד וספרות חז"ל.
 2. התכנית לתורה שבעל פה – מיועדת למורים ולסטודנטים עם פחות רקע בספרות חז"ל.

דרישות מוקדמות

 1. תואר ראשון (ממוסד אקדמי מוכר) בציון ממוצע של לפחות 76.
 2. מועמדים שלא למדו תלמוד לתואר ראשון יוכלו להתקבל לתכנית ויחויבו בקורסי השלמה בהתאם לרקע לימודיהם.
 3. החלטות סופיות בקשר לקבלה למסלול לתואר שני הן בסמכות בית הספר ללימודים מתקדמים.

סטודנטים בשני המסלולים חייבים במבחן בקיאות בספרות המחקר.

אך תלמידים במסלול השלמת תזה, חייבים במבחן בקיאות לפי המלצתו של ראש המחלקה.

 

מסלול א' - עם עבודת מחקר (שתי התכניות: תלמוד ותושב"ע)

מכסת השעות והסמינריונים
12 ש"ש (שעות שבועיות) (24 נ"ז - נקודות זכות) כמפורט להלן:

שני סמינריונים, המיוחדים לתואר השני, כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות 4 ש"ש (8 נ"ז).

קורסים המיוחדים לתואר השני 8 ש"ש (16 נ"ז).

הוראות לכתיבת עבודת הגמר
ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

בחינות גמר

 1. בחינה המבוססת על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.
 2. בחינת בקיאות – פרטים ניתן לקבל במחלקה.

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).

קיים מסלול להשלמת תזה - פרטים בפרק המבוא.

 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה

 

מסלול ב'– ללא עבודת מחקר (2 התכניות: תלמוד ותושב"ע)

מכסת השעות והסמינריונים

18 ש"ש (36 נ"ז) כמפורט להלן:

שני סמינריונים, המיוחדים לתואר השני, כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות 4 ש"ש (8 נ"ז)

קורסים המיוחדים לתואר השני 14 ש"ש (28 נ"ז)

את הלימודים במסלול ב' (בשתי המגמות) ניתן לסיים בשנת לימודים אחת, בצירוף קורסים מתוקשבים. מתאים במיוחד למורים בשבתון.

בחינת בקיאות

פרטים ניתן לקבל במחלקה.

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).מסלול מורים (בתכנית תושב"ע) - ללא עבודת מחקר

למסלול זה מתקבלים מועמדים בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה.
מועמדים שלא למדו תואר ראשון בתלמוד יחויבו בהשלמות בהתאם לרקע לימודיהם.


מכסת השעות והסמינריונים

כמפורט לעיל במסלול ב'.


מסלול במדרש ואגדות חז"ל*

18 ש"ש (36 נ"ז) כמפורט להלן:

שני סמינריונים, המיוחדים לתואר השני, כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות 4 ש"ש (8 נ"ז)

קורסים באגדה ובמדרש המיוחדים לתואר השני במחלקה לתלמוד 8 ש"ש (16 נ"ז)

קורסים באגדה במחלקה לספרות עם ישראל 6 ש"ש (12 נ"ז)

*שם ההתמחות לא יצוין בתעודה.

משך הלימודים

סטודנטים במסלול עם תזה צריכים להשלים את לימודיהם בשלוש שנים.
סטודנטים במסלול ללא תזה צריכים להשלים את לימודיהם בשנתיים.
 

תואר שלישי

תחומי ההתמחות

 1. ספרות ההלכה של התנאים ושל האמוראים: משנה, תוספתא, מדרשי הלכה, שני התלמודים, מבחינה פילולוגית, היסטורית, הלכתית ומבחינת הריאליה.
 2. הספרות הרבנית לענפיה, פרשנות לספרות חז"ל, ספרי פסק (כולל אוספי מנהגים) וספרי השו"ת, מתקופת הגאונים ועד ימינו.
 3. תולדות ההלכה מימי הבית השני ועד ימינו, בין מחקרים הדנים בתקופות מסוימות ובין מחקרים העוסקים ברצף היסטורי מוגדר.
  במסגרת זו נכתבים מחקרים על נושאים ספציפיים כגון תפילה ומועדים, תולדות המנהגים ומחקרים היסטוריים בנושאים הלכתיים הכלולים בכל חלקי השולחן הערוך.
 4. ספרות האגדה לענפיה ולדורותיה מבחינה פילולוגית, היסטורית, רעיונית ומבחינת הריאליה.
 5. משפט עברי - דרכי פסיקה ונושאים אקטואליים בתחומים הכלולים בחושן משפט ובאבן העזר.
 6. מחקרי גניזות - תעודות מדבר יהודה, גניזות קהיר, גניזות אשכנז.
   

לקבלת פרטים נוספים

ניתן לפנות למחלקה בטלפון 03-5318612/8593, בדוא"ל ובאתר המחלקה לתלמוד ותושב"ע