המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי>

תולדות ישראל

תואר שני

מסלולים

קיימים שני מסלולים:
מסלול א' - כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.
מסלול ב' - ללא עבודת מחקר (תכנית רגילה ומסלול למורים).

מגמות לימוד

 1. העת העתיקה
 2. ימי הביניים
 3. העת החדשה ויהדות זמננו


דרישות מוקדמות

ציון ממוצע של 76 לפחות בלימודי התואר הראשון.

מועמדים שאינם בעלי תואר ראשון בתולדות ישראל או שלמדו תולדות ישראל כמקצוע משני, ויתקבלו, יחויבו בהשלמות. 
 

מסלול א' – עם עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים

 1.  תכנית רגילה

14 ש"ש (שעות שבועיות) (28 נ"ז-נקודות זכות) כמפורט להלן:

2 סמינריונים בתקופת ההתמחות במסגרת לימודי התואר השני 4 ש"ש  (8 נ"ז)

3 קורסים בתקופת ההתמחות (לפי הצעת המנחה) 6 ש"ש (12 נ"ז)              

2 קורסי חובה 4 ש"ש (8  נ"ז)
 

השתתפות בקולוקוויום 

במהלך לימודי התואר, חובה להשתתף בקולוקוויום כל שנה. הקולוקוויום יתקיים מספר פעמים בשנה, ולא ייכלל במניין השעות של התואר.
 

 1. תכנית מיוחדת

תכנית על בסיס אישי, לפי קביעת הוועדה המחלקתית, על דעת המנחה ובאישור וועדת המשנה של בית הספר ללימודים מתקדמים.
 

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון באנגלית, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא). קיימת אפשרות להיבחן במחלקה.

נוסף על כך, יש ללמוד שפה זרה נוספת. קורס זה לא ייחשב כחלק ממכסת הקורסים הנדרשים לתואר.
 

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.
 

בחינות גמר

בחינה בעל-פה שתתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר (לפי הכוונת מנחה).
 

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).

 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה

ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

 

מסלול ב' – ללא עבודת מחקר


מכסת השעות והסמינריונים

18 ש"ש (36 נ"ז) כמפורט להלן:

2 סמינריונים בתקופת התמחות ראשונה הכוללים כתיבת עבודה סמינריונית 4 ש"ש (8 נ"ז)               

4 קורסים בתקופת התמחות ראשונה 8 ש"ש (16 נ"ז)

1 סמינריון בתקופת התמחות שנייה, הכולל כתיבת עבודה סמינריונית 2 ש"ש (4 נ"ז)

2 קורסי חובה 4 ש"ש (8 נ"ז)

 

מסלול למורים – ללא עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים

18 ש"ש (36 נ"ז) כמפורט להלן:

1 סמינריון בתקופת התמחות ראשונה במסגרת לימודי תואר שני, הכולל כתיבת עבודה סמינריונית 2 ש"ש (4 נ"ז)

1 סמינריון בתקופת התמחות שנייה, הכולל כתיבת עבודה סמינריונית  2 ש"ש (4 נ"ז)

5 קורסים בתקופת התמחות ראשונה 10 ש"ש (20 נ"ז)

2 קורסי חובה 4 ש"ש (8 נ"ז)

במסלול זה ניתן לקבל פטור מקורסי השלמה עד למקסימום 8 ש"ש (16נ"ז) על סמך קורסים רלוונטיים בתולדות ישראל שנלמדו במסגרת תעודת ההוראה.

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא). קיימת אפשרות להיבחן במחלקה.

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).

 

תואר שלישי

תחומי התמחות

 • המחלקה מאפשרת התמחות בתולדות ישראל הן על-פי תקופה (העת העתיקה, הכוללת את תקופת המקרא; ימי הבית השני המשנה והתלמוד; ימי הביניים; העת החדשה), הן על-פי תחום גיאוגרפי (מזרח אירופה או מערבה, יהדות ספרד וקהילות אסיה ואפריקה, צפון אמריקה ואמריקה הלטינית, ארץ-ישראל וכיוצא בזה), במגוון גישות מחקריות (היסטוריה חברתית, חקר המגדר, היסטוריה תרבותית, היסטוריה פוליטית, היסטוריה כלכלית, תולדות הרעיונות, היסטוריוגרפיה וכיוצא בזה).
 • המחלקה מעודדת מחקר בין-תחומי, תוך הדגשת מקומו של חקר תולדות ישראל במדעי היהדות, וראיית תולדות ישראל עצמם בהקשרים הנחוצים של ההיסטוריה הכללית.
 • הסטודנט יחויב ב-3 קורסים בהיקף של 6 ש"ש (12 נ"ז), בהתאם לקביעת המחלקה ובהתייעצות עם המנחה ו-או עם יו"ר הוועדה המחלקתית. יתכנו מקרים בהם הסטודנט יחויב במספר קורסים נוספים.
 • השתתפות בקולוקוויום - במהלך לימודי התואר, חובה להשתתף בקולוקוויום כל שנה.

הקולוקוויום יתקיים מספר פעמים בשנה, ולא ייכלל במניין השעות של התואר.

 

ידיעת שפות

 1. שפה זרה נוספת.
 2. אנגלית לתואר שלישי בכפוף למפורט בחוברת פרטי מידע של בית הספר ללימודים מתקדמים. ניתן להבחן במחלקה.
 • מועמדים אשר לא כתבו תזה לתואר מוסמך יחויבו בכתיבת עבודה שוות ערך לתזה בציון 85 לפחות.
 • ועדת בית הספר ללימודים מתקדמים אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם עומדים בדרישות הסף והמחלקה המליצה על קבלה.

 

 

לקבלת פרטים נוספים

 ניתן לפנות למחלקה בטלפון 03-5318353, בדוא"ל ובאתר המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו