המחלקה ללימודי המזרח התיכון

 

אופיה המיוחד של המחלקה מושך אלינו את מיטב המוחות הצעירים בישראל ויוצר אווירת לימודים פוריה ומאתגרת. "הסכסוך הערבי-ישראלי", מדינת האיסלאם של דאע"ש, גל ההגירה שמציף את אירופה, סוגיית הגרעין האיראני, משבר הנפט העולמי, מעמד הנשים במדינות האיסלאם ותקשורת בעולם הערבי הם רק חלק מהנושאים שבהם עוסקת המחלקה ללימודי המזרח התיכון של אוניברסיטת בר-אילן.

באתר ובדף הפייסבוק של המחלקה, ניתן להתעדכן במגוון הכנסים שהמחלקה מקיימת, לעקוב אחר הודעות ולבחון הצעות עבודה בתחום.

תואר שני

מסלולים

קיימים שני מסלולים:
מסלול א':   כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.

                  במחלקה קיים מסלול להשלמת תזה (פרטים בפרק המבוא).

מסלול ב': ללא עבודת מחקר. 
 

דרישות מוקדמות

תואר ראשון ממוסד מוכר בציון ממוצע של 76 לפחות.

בעלי תואר ראשון ממחלקות אחרות, המעוניינים להמשיך לתואר שני במחלקה ללימודי המזרח התיכון, יחויבו בקורסי השלמה.

מסלול א' – עם תזה

מכסת השעות והסמינריונים

6 קורסים בהיקף 14 שעות שבועיות (ש"ש)  (28 נקודות זכות - נ"ז) כמפורט להלן:

מבוא למחקר מתקדם בתולדות המזרח התיכון 2 ש"ש (4 נ"ז)

סמינריון לתואר שני 2 ש"ש (4 נ"ז)

2 קורסי בחירה לתארים מתקדמים 4 ש"ש (8 נ"ז)

קורס בחירה במחלקה לערבית 2 ש"ש (4 נ"ז)

שפה זרה 4 ש"ש (8 נ"ז)

דוגמאות לקורסי בחירה, המתעדכנים מדי שנה:

תולדות הסכסוך הערבי-ישראלי, המזרח התיכון ומלחמת העולם הראשונה, דמוקרטיה והיעדרה, החברה הערבית בישראל ועוד.

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

בחינת הגמר

בחינה בעל-פה שתתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה.

מסלול ב' – ללא תזה

מכסת השעות והסמינריונים

8 קורסים בהיקף 18 ש"ש (36 נ"ז) כמפורט להלן:

מבוא למחקר מתקדם בתולדות המזרח התיכון 2 ש"ש (4 נ"ז)

2 סמינריונים לתואר שני 4 ש"ש (8 נ"ז)

2 קורסי בחירה לתארים מתקדמים 4 ש"ש (8 נ"ז)

קורס בחירה במחלקה לערבית 2 ש"ש (4 נ"ז)

סמינריון בחירה במחלקה 2 ש"ש (4 נ"ז)

שפה זרה 4 ש"ש (8 נ"ז)

דוגמאות לקורסי בחירה, המתעדכנים מדי שנה:

תולדות הסכסוך הערבי-ישראלי, המזרח התיכון ומלחמת העולם הראשונה, דמוקרטיה והיעדרה, החברה הערבית בישראל ועוד.
 

דרישות משותפות לשני המסלולים (מסלול א' ו-ב')

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא).

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

תואר שלישי

תנאי קבלה

  1. ציון של 90 לפחות בעבודת התזה לתואר השני וממוצע 90 בקורסי התואר השני. במידה והמועמד סיים תואר שני ללא תזה ומעוניין להתקבל למסלול השלמות לתואר שלישי – צריך לעמוד בממוצע 90 לפחות בקורסי התואר השני.
  2. מיון ראשוני על ידי הוועדה המחלקתית לתואר שלישי.
  3. קבלה סופית מותנית באישור של בית הספר ללימודים מתקדמים.

בתואר השלישי קיימים מספר מסלולים נוספים:

מסלול ישיר - אשר בו ניתן להמשיך ללימודי התואר השלישי ישירות לאחר לימודי התואר הראשון, תוך דילוג על התואר השני בכפוף:
  1. עמידה בתנאי המסלול הישיר לתואר שלישי כפי שנקבעים מזמן לזמן על-ידי בית הספר ללימודים מתקדמים.
  2. המלצה של ראש המחלקה.
  3. קבלה סופית מותנית באישור של בית הספר ללימודים מתקדמים.
מסלול משולב - במסלול זה על הסטודנט להירשם לתואר שני עם תזה ובמידה ויעמוד בתנאים המוזכרים מטה יוכל להגיש בקשה למעבר למסלול זה, שמשמעו ויתור על כתיבת תזה ואפשרות להתחיל בכתיבת הדוקטורט בכפוף:
  1. סיום לימוד כל הקורסים הנדרשים במסלול תואר שני עם תזה במשך שנתיים בממוצע ציונים של 90 לפחות.
  2. הגשת הצעת המחקר לדוקטורט בשנה השנייה ללימודים במסגרת התואר השני.
  3. המלצת ראש המחלקה.
  4. קבלה סופית מותנית באישור של בית הספר ללימודים מתקדמים.

מבנה הלימודים

כתיבת עבודת מחקר מדעית בהיקף מלא שיש בה חדשנות ותרומה משמעותית לקידום התחום הנחקר. הסטודנטים חייבים לבחור מנחה ולהגיש הצעת מחקר עד תום שנת לימודיהם הראשונה.

סטודנטים במסלול הישיר לתואר שלישי חייבים במכסת קורסים כפי שנקבע על-ידי בית הספר ללימודים מתקדמים (בד"כ מכסה המקבילה למכסת הקורסים של סטודנטים בתואר שני במסלול עם תזה).

כל הסטודנטים לתואר שלישי חייבים מידי שנה בנוכחות בסמינריון ו/או בקורס/ים, כפי שתקבע המחלקה באופן אישי לכל סטודנט.

 

לפרטים נוספים ניתן לעיין באתר המחלקה ללימודי המזרח התיכון

ולפנות למזכירות המחלקה למזרח תיכון

בטלפון 03-5317407 ובדוא"ל

חפשו אותנו בפייסבוק – 'המחלקה ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בר-אילן'