המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

 

תואר שני


מסלולים

מסלול א' - כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.

מסלול ב' - ללא עבודת מחקר.

מסלול למורים, למורי דרך, לבעלי תו תקן ומורי של"ח ללא עבודת מחקר.

בתכנית קיימת מגמה לשימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות (משותף לשתי מחלקות: המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה והמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה על שם מרטין (זוס). ניתן ללמוד במסלול א' או ב').

דרישות מוקדמות

 1. תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, במקצוע ראשי או מורחב.
 2. סטודנטים בעלי תואר ראשון במקצועות אחרים וכן סטודנטים שלמדו לימודי ארץ ישראל כמקצוע משני, יוכלו להגיש מועמדותם ויחויבו בהשלמות כנדרש, לרבות סיורים וחפירות.
 3. ציון ממוצע של 80 לפחות בלימודי התואר הראשון לתואר שני במסלול עם תזה. ציון ממוצע של 76 לפחות בלימודי התואר הראשון לתואר שני במסלול ללא תזה.
 4. אישור רפואי על יכולת להשתתף בסיורים ובמחקרי שדה.

 

מסלול א' – עם עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים

12 ש"ש (שעות שבועיות) (24 נ"ז-נקודות זכות) כמפורט להלן: 

                  2 ש"ש (4 נ"ז) סמינריון בנושא ההתמחות במסגרת לימודי תואר שני.

                  5 ש"ש (10 נ"ז) קורסים או סמינריון שמיעה בנושא ההתמחות.

                  4 ש"ש (8 נ"ז) קורסים או סמינריון שמיעה בתקופות אחרות או קורסים במחלקות אחרות.

                  1 ש"ש (2 נ"ז) קורס שיטות מחקר בין תחומיות (16-025-01).

יו"ר הוועדה המחלקתית רשאי, בהמלצת המנחה, לדרוש מן הסטודנט ללמוד קורס מבוא לתקופה בה עוסקת עבודת המחקר במסגרת מחלקה אחרת, או קורס מקורות מהתקופה - אם לסטודנט חסר רקע בנושא.

חובות נוספות

סיורים במסגרת הקורסים או מחנה מחקר לפי הצורך ובהתאם לנושא המחקר. 
 

ידיעת שפות

 1. אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים ראה בפרק המבוא).
 2. שפה זרה נוספת, מודרנית או עתיקה (בהתאם לתקופת ההתמחות), לפי הצורך, בהתאם לנושא המחקר.

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

בחינת הגמר

בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה.

 

מסלול ב' – ללא עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים

18 ש"ש (36 נ"ז) כמפורט להלן:

8 ש"ש (16 נ"ז) בתקופת ההתמחות, מתוכם 4 ש"ש (8 נ"ז) סמינריונים.

5 ש"ש (10 נ"ז) בתקופת התמחות שנייה מתוכם 2 ש"ש (4 נ"ז) סמינריון.

5 ש"ש (10 נ"ז) לימודי בחירה מתקופות אחרות שאינן תקופות ההתמחות.       

חובות נוספות

סיורים במסגרת הקורסים.

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (בפרק המבוא).

מסלול למורים (מורי דרך, בעלי תו תקן ומורי של"ח) - מסלול ללא עבודת מחקר

דרישות קבלה

תואר ראשון במחלקה ללימודי ארץ ישראל או תואר ראשון במקצועות קרובים בממוצע של 76 ומעלה. וכן תעודת הוראה אקדמית, או תעודת מורה דרך של משרד התיירות או תו תקן או מורי של"ח.

סטודנטים בעלי תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל או ארכיאולוגיה במוסדות אחרים ובעלי תואר ראשון במקצועות קרובים יוכלו להגיש את מועמדותם ויחויבו בהשלמות כנדרש, לרבות סיורים וחפירות.

מכסת השעות והסמינריונים

18 ש"ש (36 נ"ז) כמפורט להלן:

8 ש"ש (16 נ"ז) בתקופת ההתמחות, מתוכם 2 ש"ש (4 נ"ז) סמינריון.

4 ש"ש (8 נ"ז) בתקופת התמחות שנייה, מתוכם 2 ש"ש (4 נ"ז) סמינריון.

4 ש"ש (8 נ"ז) לימודי בחירה מתקופות אחרות שאינן תקופות ההתמחות.

2 ש"ש (4 נ"ז) השתתפות בסיורים.

הקורסים ירוכזו ביום או יומיים בשבוע.

התכנית מוכרת על ידי ארגון המורים ונתמכת על די קרן "ידע".


מגמה לימודים בשימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות


מסלול א' – עם עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים

12 ש"ש (24 נ"ז) כמפורט להלן:

4 ש"ש (8 נ"ז) קורסים יישומיים.

6 ש"ש (12 נ"ז) קורסים תיאורטיים.

2 ש"ש (4 נ"ז) קורסי בחירה.

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים ראה בפרק המבוא).

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

בחינת הגמר

בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה.

 

מסלול ב' – ללא עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים

18 ש"ש (36 נ"ז) כמפורט להלן:

4 ש"ש (8 נ"ז) קורסים יישומיים.

7 ש"ש (14 נ"ז) קורסים תיאורטיים.

7 ש"ש (14 נ"ז) קורסי בחירה.

חובות נוספות

סיורים במסגרת הקורסים.

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא).

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (בפרק המבוא).

 

תואר שלישי

תחומי התמחות

המחלקה מאפשרת לסטודנטים להגיש עבודות מחקר לתואר שלישי בחקר ארץ ישראל לתקופותיה ובמגוון נושאים. בעיקר בתחומים האלה:

 1. ארכיאולוגיה ותרבות חומרית של הארץ ויושביה בתקופות ההיסטוריות והארכיאולוגיות השונות.
 2. היסטוריה תרבותית וחברתית של יושבי ארץ ישראל ושכניה לאורך התקופות.
 3. גיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל, כלכלת הארץ, תולדות היישוב ונושאים אחרים מתחום זה.
 4. תיירות וצליינות לארץ ישראל לאורך התקופות: היבטים חברתיים, כלכליים, היסטוריים ודתיים.
 5. לימודי מדינת ישראל.
 6. מגילות מדבר יהודה.
 7. תולדות הרפואה וחיי היום-יום בארץ ישראל הקדומה.
 8. חקר נשים ומגדר.
 9. מסלול ירוק- תכנון, שימור ופיתוח סביבתי.

 

לקבלת פרטים נוספים

ניתן לפנות למחלקה בטלפון 03-5318350

פקס. 03-6354941, בדוא"ל או באתר המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה