המחלקה למחשבת ישראל

 

תואר שני

קיימים שני מסלולים:

 1. מסלול א' - עם תזה - כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.
 2. מסלול ב' - ללא תזה – ללא עבודת מחקר.
              קיים מסלול למורים המיועד לאנשי חינוך בעלי תעודת הוראה.

דרישות מוקדמות

 1. תואר ראשון במחשבת ישראל כמקצוע ראשי או מורחב. מועמדים שאינם בעלי תואר ראשון במחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית) והם בעלי תואר ראשון באחד ממקצועות מדעי היהדות והרוח יוכלו להגיש את מועמדותם ואם יתקבלו יחויבו בהשלמות.
 2. ציון ממוצע של 76 לפחות בלימודי התואר הראשון.

 

מסלול א' – עם עבודת מחקר
 

מכסת השעות והסמינריונים

12 ש"ש (שעות שבועיות) (24 נ"ז-נקודות זכות) כמפורט להלן:
4 ש"ש (8 נ"ז) - 2-4 קורסים סמינריונים המוכרים לתואר שני כולל הגשה של עבודה סמינריונית אחת.
8 ש"ש (16 נ"ז) - 8 קורסים והרצאות המוכרים לתואר שני 

השתתפות חובה בסמינר המחלקתי ומפגשים קבועים עם המנחה לכתיבת הצעת התזה ועבודת התזה. 
 

ידיעת שפות

 1. אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא).
 2.  שפה זרה נוספת בתיאום ובהחלטת המנחה וראש המחלקה (ובהתייחס לנושא המחקר).  

 

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

 

בחינת גמר

בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

 

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה

ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

 

מסלול ב'- ללא עבודת מחקר
 

מכסת השעות והסמינריונים

18 ש"ש (36 נ"ז) כמפורט להלן:
4 ש"ש (8 נ"ז) - 2 קורסים סמינריונים המוכרים לתואר שני (כולל הגשה של עבודה סמינריונית).   
14 ש"ש (28 נ"ז) - קורסים והרצאות המוכרים לתואר שני.

השתתפות חובה בסמינר המחלקתי לתלמידי התואר השני.

 

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).

 

מסלול למורים

דרישות מוקדמות

המסלול מיועד למורים ומורות ואנשי ונשות חינוך בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה, שילמדו לקראת תואר שני במחשבת ישראל עם דגש חינוכי. מועמדים בעלי תואר ראשון במדעי היהדות והרוח לא יחויבו בקורסי השלמה. 

מועמדים למסלול שבמקצועם הם אנשי חינוך שסיימו תואר ראשון בתחומים שאינם מדעי היהדות והרוח - יחויבו בהשלמות בתיאום עם ראש המחלקה.

 

מכסת השעות והסמינריונים

התכנית מותאמת לאנשי חינוך וכוללת 18 ש"ש (36 נ"ז) כמפורט להלן :
4 ש"ש (8 נ"ז) - 2 קורסים סמינריונים המוכרים לתואר שני (כולל הגשה של עבודה סמינריונית).
14 ש"ש (28 נ"ז) – קורסים והרצאות המוכרים לתואר שני  (כולל קורסים דידקטיים וסדנאות המוכרים כחלק ממסלול המורים).

השתתפות חובה בסמינר המחלקתי לתלמידי התואר השני. 

 

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

 

תואר שלישי

כל תלמיד הבא ממסלול שאינו מחקרי או מתחום אחר ולא כתב עבודת תזה, מחויב לכתוב עבודת תזה במחשבת ישראל לפני שמתחיל בלימודיו לתואר שלישי.

 

תחומי התמחות


מחשבת חז"ל, מיסטיקה קדומה, פילוסופיה יהודית בימי הביניים, קבלה, חסידות, ספרות המוסר והדרוש,
פילוסופיה יהודית בעת החדשה, מחשבה יהודית בת זמננו ופילוסופיה של ההלכה.

הדרישות הן: 

 • תנאי הקבלה במסלול הרגיל - ממוצע של 85 לפחות בלימודי התואר השני והשתתפות פעילה ב–12 ש"ש (24 נ"ז).
 • השתתפות בסמינר המחלקתי והשתתפות פעילה בסמינר החוקרים לתלמידי התואר השלישי.
 • הצעת המחקר תוגש לראש המחלקה במהלך שנת הלימודים הראשונה לתלמידים הבאים ממסלול של תואר שני עם תזה. בכל שנה בלימודי התואר השלישי לאחר שאושרה הצעת המחקר, הסטודנט מחויב להירשם לקוד הדוקטורט, אפילו אם אינו מחויב בשמיעת הקורסים. 

בתואר השלישי קיימים מספר מסלולים נוספים:

 1. מסלול משולב - מסלול זה הוא מסלול למצטיינים שמסיימים את כל הקורסים של מסלול עם תזה בתוך שנתיים בממוצע של 85 ומעלה. סטודנטים במסלול זה, צריכים להגיש את הצעת המחקר בשנה השנייה ללימודים טרם הגשתם מועמדות לתואר השלישי + פגישה אישית עם ראש המחלקה והמלצה חתומה על-ידי ראש המחלקה על המעבר למסלול משולב לתלמיד תואר שני-שלישי.
   
 2. מסלול ישיר - סטודנטים מצטיינים בעלי תואר ראשון במחשבת ישראל בממוצע של 90 לפחות מתקבלים ללימודי התואר השלישי לכתיבת הצעת מחקר בהמלצת ראש המחלקה ובאישור הועדה לתואר שלישי. 

 

מסלול השלמות לתואר שלישי 

לתלמידים הבאים מלימודי תואר שני ללא תזה - עליהם להגיש עבודה שוות ערך לתזה היכולה להוות כפרק הראשון של הדוקטורט. על עבודה זו יש להיבחן בבחינה בעל פה יחד עם המנחה, רה"מ ובודק פנימי.   

תלמידים בעלי תואר שני עם תזה הבאים ללמוד במחלקה למחשבת ישראל ממחלקות אחרות, יחויבו בהשלמות בתיאום עם ראש המחלקה.

פרטים נוספים בנוגע למסלולים ניתן לעיין בפרק המבוא בחוברת זו.

 

לקבלת פרטים נוספים

ניתן לפנות למחלקה בטלפון 03-5318421, בדוא"ל 

ובאתר המחלקה למחשבת ישראל