המחלקה לתרבות צרפת

 

תואר שני

מסלולים

קיימים שני מסלולים:

מסלול א' - כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.

מסלול ב' - ללא עבודת מחקר.

תחומי התמחות

שטחי המחקר נקבעים על בסיס אישי. ניתן לעשות מחקר בבלשנות, בחקר השיח, בספרות או בתרבות.

דרישות מוקדמות
 

 1. שליטה בשפה הצרפתית (גם מסטודנטים הכותבים בעברית נדרשת ידיעה בצרפתית ברמת מתקדמים. את הקורסים ניתן ללמוד במחלקה - פרטים במחלקה).
 2. סיום הלימודים לתואר הראשון בממוצע של 76 לפחות. ציון 80 לפחות בעבודות סמינריוניות לתואר הראשון.

השלמות

מועמד בעל תואר ראשון, ללא ידע קודם אקדמי בשפה הצרפתית, שיתקבל, יחויב בקורסי השלמה לפי החלטת המחלקה ואישור בית הספר ללימודים מתקדמים.

 

מסלול א' – עם עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים

14 ש"ש (שעות שבועיות) (28 נ"ז - נקודות זכות) כמפורט להלן:

2 סמינריונים בהיקף של 4 ש"ש (8 נ"ז).

קורסים בהיקף של 9 ש"ש (18 נ"ז). לעיתים ניתן, באישור יו"ר הוועדה המחלקתית, ללמוד קורסים מחוץ למחלקה, הקשורים לתרבות צרפת.

סמינר מחלקתי בהיקף של 1 ש"ש (2 נ"ז).
על תלמידי תארים מתקדמים חלה חובת השתתפות בסמינר מחלקתי בכל שנת לימודים (יש להירשם לקורס 43-070-01). בסמינר מתארחים חוקרים אורחים מהארץ ומחו"ל ומטרתו להעשיר ולהרחיב אופקים.

ידיעת שפות

אנגלית לתואר השני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא).

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

ניתן לכתוב את עבודת הגמר בצרפתית, בעברית או באנגלית (באישור המנחה ויו"ר הוועדה המחלקתית).


בחינת גמר בעל-פה (Une soutenance)

בחינת הגמר בעל-פה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

 

את הצעת המחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה לתואר השני
ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

מסלול ב' – ללא עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים

 22 ש"ש (44 נ"ז) כמפורט להלן:

3 סמינריונים בהיקף של 6 ש"ש (12 נ"ז).

קורסים בהיקף של 15 ש"ש (30 נ"ז).

לעיתים ניתן, באישור יו"ר הוועדה המחלקתית, ללמוד קורסים מחוץ למחלקה, הקשורים לתרבות צרפת.

סמינר מחלקתי בהיקף של 1 ש"ש (2 נ"ז).
על תלמידי תארים מתקדמים חלה חובת השתתפות בסמינר מחלקתי בכל שנת לימודים (יש להירשם לקורס 43-070-01). בסמינר מתארחים חוקרים אורחים מהארץ ומחו"ל ומטרתו להעשיר ולהרחיב אופקים.

ידיעת שפות

אנגלית לתואר השני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא).

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).


תואר שלישי

תחומי ההתמחות

המחלקה לתרבות צרפת מקיימת מספר מסלולי מחקר לקראת התואר השלישי. ניתן לכתוב את עבודת הגמר בצרפתית, בעברית ובאנגלית (באישור המנחה ויו"ר הוועדה המחלקתית).

מסלולים אלה מעניקים לתלמידי המחקר אפשרויות מגוונות להתמחות בספרות הצרפתית והפרנקופונית (צפון אפריקה, היבשת השחורה, האיים האנטילים, קוויבק). כמו כן, למחלקה התמחות בבלשנות ובשיטות ניתוח טקסט (פרשנות, ארגומנטציה, חקר-השיח) בדגש על ספרות ועל עיתונות כתובה ומקוונת.
תחומי המחקר המרכזיים במחלקה:

 1. ספרות ימי הביניים והרנסנס בצרפת (ובצרפתית עתיקה)
 2. ספרות המאה העשרים וספרות עכשווית; ספרות טרנסמדיאלית
 3. ספרות פרנקופונית ביבשת השחורה
 4. ספרות ואמנות
 5. ייצוג דמות היהודי בספרות הצרפתית
 6. השואה בספרות בשפה הצרפתית
 7. תיאטרון צרפתי
 8. הטיעון החזותי; ספרות ואמצעים חזותיים
 9. תכליות אתיות של השיח החברתי, חקר השיח החברתי, רטוריקת הכתיבה העיתונאית בעיתונות הקלאסית הכתובה ובאינטרנט, רטוריקת ייצוג המושג "טרוריזם", רטוריקה בספרות בת-זמננו;
 10. בלשנות צרפתית: סמנטיקה, תחביר, פרגמטיקה (חסכון בלשני, מלות יחס פשוטות ומורכבות, תהליכי השמטה בלשון);
 11. קומיקס פרנקו-בלגי.

 

לקבלת פרטים נוספים

ניתן לפנות למחלקה בטלפון 03-5318232 ובדוא"ל

ניתן לעיין באתר האינטרנט של המחלקה לתרבות צרפת

בפייסבוק המחלקה

במידעון המחלקה