המחלקה ללימודים קלאסיים

תואר שני

בלימודים קלאסיים ניתן ללמוד נושאים שונים ומגוונים השייכים לעולם העתיק היווני והרומי. האפשרויות כוללות בין היתר:

 • לשון ובלשנות יוונית ולטינית
 • ספרות יוונית ו/או רומית
 • היסטוריה של העולם היווני ו/או הרומי
 • תולדות החברה העתיקה
 • פילוסופיה עתיקה
 • אומנות יוון ו/או רומי
 • משטר ותורת הפוליטיקה בעת העתיקה
 • יהדות ההלניסטית והרומית
 • תולדות החקר הפילולוגי
 • התקבלות העולם הקלאסי (classical reception)

מסלולים

קיימים שני מסלולים:
מסלול א' - כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.
מסלול ב' - ללא עבודת מחקר.

תחומי לימוד

מסלול א' - כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר (תזה) בכתב

מסלול ב' ללא עבודת מחקר

במסגרת לימודי תואר שני במחלקה ללימודים קלאסיים ניתן לבחור להתמקד בתחום ספציפי מתוך שלושת התחומים המוצעים:

 1.  תחום לימוד קלאסי. במסגרת זו ניתן ללמוד הן במסלול א' (עם תזה) והן במסלול ב' (ללא תזה).

           לתחום הקלאסי יתקבלו רק תלמידים שיש להם תואר ראשון בלימודים קלאסיים ו/או ידיעת השפות יוונית ולטינית.
           במידת הצורך יחויבו הבוחרים בהשלמות מתאימות. אם אין תואר ראשון בלימודים קלאסיים במסלול שפות, יתקיים
           מבדק קריאה ביוונית ו/או לטינית לפי דרישת ראש המחלקה או תידרשנה השלמות של קורסי שפה למתחילים. אפשר
           ללמוד שפה קלאסית אחת בלבד (יוונית או לטינית) באישור ראש/ת המחלקה.

 1. תרבות יוון ורומא. בתחום לימוד זה ניתן ללמוד רק במסלול ב' (ללא תזה), והוא אינו כולל לימודי שפות עתיקות. תחום זה פתוח לכלל התלמידים גם לתלמידים ללא רקע בלימודים קלאסיים ואין בו צורך בלימודי השלמה.

    ניתן לשתף תחום זה עם תכנית הלימודים בתרבויות עתיקות בשיתוף עם המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה.
    במסגרת התכנית נלמדים קורסים על ישראל הקדומה בנוסף לקורסים בלימודים קלאסיים. בתכנית זאת היקף
    הלימודים במחלקה ללימודים קלאסיים לא יהיה פחות משני שלישים מסך הנקודות הנדרש לתואר.

 1. התקבלות קלאסית. הבוחרים בתחום זה יכולים ללמוד בשני המסלולים, עם או בלי תזה, אין צורך ברקע קודם בלימודים קלאסיים. תלמידים שלמדו או השלימו את אחת השפות (יוונית/לטינית) יכולים לכתוב תזה. 

דרישות מוקדמות

למסלול א' (מחקרי): תואר ראשון בלימודים קלאסיים כמקצוע ראשי, בממוצע של 76 לפחות, ידיעה מוכחת של לפחות אחת מהשפות העתיקות, יוונית או לטינית.

מועמדים, שלמדו תואר ראשון בלימודים קלאסיים כמקצוע משני או שלמדו מקצועות אחרים, יחויבו בהשלמות.

למסלול ב' (לא מחקרי): תואר ראשון בממוצע של 76 לפחות.

 

מסלול א' – עם עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים
12 ש"ש (שעות שבועיות) (24 נ"ז-נקודות זכות) כולל שני סמינריונים וקורסים הכוללים קריאה בשפת המקור (קורסים טקסטואלים).

ממסלול זה ניתן להמשיך לתואר שלישי רק בתנאי של השלמת ידיעת שתי השפות העתיקות (יוונית ולטינית)

הוראות לכתיבת עבודת הגמר
ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

בחינת גמר
הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה
ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

 

מסלול ב' – ללא עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים

18 ש"ש (36 נ"ז) כמפורט להלן:

2 סמינריונים 4 ש"ש (8 נ"ז)

14 ש"ש (28 נ"ז) – קורסים הכוללים במידת האפשר קריאת טקסטים בשפת המקור.

בכיוון לימוד זה קיימת אופציה למסלול בתרבויות עתיקות בשיתוף עם המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה. במסגרת הלימודים נלמדים קורסים על ישראל הקדומה בנוסף לקורסים בלימודים קלאסיים. הלימודים פתוחים לסטודנטים ללא רקע בלימודים קלאסיים.

במידת האפשר קורסים אלו יהיו מיועדים לתלמידי תואר שני בלבד.

בחינת גמר
במסלול הלא מחקרי בחינת הגמר תהיה על רשימת קריאה שתיקבע ע"י ראש/ת המחלקה.

דרישות כלליות משותפות – לשני המסלולים (מסלול א' ו-ב')

ידיעת שפות

 1. אנגלית לתואר שני. מבחן פטור יעשה במחלקה.
 2. במסלול א' כיוון הלימוד הקלאסי במסלול ב':

ידיעת קריאה בשפות: יוונית ולטינית. במקרים מיוחדים אפשר לבסס את התכנית על אחת מן השפות בלבד.

 1. במסלול א': רשאי המנחה, באישור יו"ר הוועדה המחלקתית, לדרוש לימוד שפה מודרנית נוספת בהתאם לצורכי המחקר.
 2. במסלול א' בתרבויות עתיקות אין חובה של לימוד שפות עתיקות.

תעודת המוסמך שתינתן בכל מסלול תהיה ב"לימודים קלאסיים".


לימודי יהדות
על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

תואר שלישי

תחומי התמחות

תכנית הכוללת קורסים בשפות והשלמות וכתיבת עבודת דוקטור תותאם באופן אישי לכל מועמד לפי דרישת המנחה וראש המחלקה. במסגרת התכנית רשאי המנחה לדרוש לימוד שפה מודרנית נוספת בהתאם לצרכי מחקר.

סטודנטים מצטיינים יכולים להגיש מועמדות למסלול משולב של תואר שני ושלישי כפוף לתנאי בית הספר ללימודים מתקדמים כמפורט במבוא של חוברת פרטי המידע.

 

לקבלת פרטים נוספים

ניתן לפנות למחלקה בטלפון 03-5318231, בדוא"ל ובאתר המחלקה ללימודים קלאסים