המחלקה לספרות משווה

תואר שני

מסלולים

קיימים שני מסלולים:

מסלול א' - כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.

 • קיים מסלול להשלמת תזה –פרטים בפרק המבוא.

מסלול ב' - ללא עבודת מחקר.

 • במחלקה קיים מסלול למורים (מסלול ב' בלבד)

מגמות

 1. ספרות משווה – תחומי התמחות ייקבעו על בסיס אישי (מסלול א' + ב')
 2. מגמת כתיבה יוצרת (מסלול ב' בלבד)
 3. מגמת דרמה ותיאטרון (מסלול ב' בלבד)

 

דרישות מוקדמות

 1. תואר ראשון בספרות משווה בממוצע של 76 לפחות.
 2. מועמד שלמד במחלקות אחרות ויתקבל, יחויב בהשלמות על בסיס אישי.

לפירוט תנאי הקבלה למגמות הספציפיות ראו בהמשך.

 

מסלול א' – עם עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים

14 ש"ש (שעות שבועיות) (28 נ"ז-נקודות זכות) כמפורט להלן :

4 ש"ש (8 נ"ז) סמינריונים (החל מתש"פ-סמינריון מתודולוגי חובה וסמינריון נוסף לבחירה)

4 ש"ש (8 נ"ז) שהם 2 ש"ש (4 נ"ז) קורס ביקורת 33-513-01 וקורס 33-506-01 (או קורסים מקבילים שיקבעו על ידי המחלקה)

2 ש"ש (4 נ"ז) אסתטיקה: אחד מהקורסים 33-352-01 או 33-210-01

6 ש"ש (12 נ"ז) קורסים בספרות משווה.

חובה להשתתף בקולוקוויום ובכנסים המאורגנים על ידי המחלקה. 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה, ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני או שפה מודרנית אחרת שלא נלמדה כדרישה לתואר הראשון. השפה תיקבע על ידי יו"ר הוועדה המחלקתית (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא). 

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

בחינת גמר

הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה

ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

 

מסלול ב' – ללא עבודת מחקר *

מכסת השעות והסמינריונים **

18 ש"ש (36 נ"ז) כמפורט להלן:

6 ש"ש (12 נ"ז) - סמינריונים

4 ש"ש (8 נ"ז) - קורסים באסתטיקה וביקורת

8 ש"ש (16 נ"ז) - קורסים בספרות משווה

חובה להשתתף בקולוקוויום ובכנסים המאורגנים על ידי המחלקה.

* לצד תואר שני בספרות משווה ללא מחקר, קיימים במסלול זה:

מגמת כתיבה יוצרת –  קבלה מותנית במשלוח דוגמת כתיבה (פרטים במזכירות או באתר המחלקה).

מגמת דרמה ותיאטרון-פרטים במזכירות או באתר המחלקה.

מסלול למורים מיועד למורים בעלי חמש שנות ותק בהוראת ספרות. גם מורים לספרות בוגרי החוגים לספרות אנגלית ולספרות צרפתית נכללים במסלול זה תכנית זו. פרטים עדכניים ניתן לקבל באתר המחלקה.

ממוצע נדרש לקבלה כאמור לעיל.

**במגמת הכתיבה היוצרת, במגמת הדרמה והתיאטרון ובמסלול למורים קיימת חלוקה פנימית שונה של הקורסים; פרטים באתר המחלקה.

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני או שפה מודרנית אחרת שלא נלמדה כדרישה לתואר הראשון. השפה תיקבע על ידי יו"ר הוועדה המחלקתית (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא).

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

מסלול השלמות לתואר שלישי

מסלול זה מוגבל לשנה בלבד ללא אפשרות להארכה. הקבלה למסלול זה מותנית בראיון עם יו"ר הוועדה המחלקתית והשגת סיכום עם מנחה מטעם המחלקה על הנחייה ועל נושא עבודת התזה.

 1. יתקבלו סטודנטים שסיימו את לימודי התואר השני שלהם במסלול ב' (ללא תזה), בציון 85 לפחות.
 2. סטודנטים שיתקבלו למסלול זה יידרשו בכתיבת עבודה שוות ערך לתזה. תיתכן גם דרישה לקורסי השלמה.
 3. חובת השתתפות בקולוקוויום ובכנסים המאורגנים ע"א המחלקה.

 

תואר שלישי

תחומי התמחות

 1. הספרות המערבית מן התרבות הקלאסית (היוונית והלטינית) ועד ימינו
 2. חקר ספרויות אירופה בימי הביניים
 3. ספרות הרנסנס, הבארוק, עידן הנאורות והרומנטיקה
 4. יצירתם של סופרים אירופים במאות התשע-עשרה והעשרים ומורשתם הפואטית והאסתטית
 5. השירה באירופה בסוף המאה התשע-עשרה ובמאה העשרים
 6. חקר השוואתי של הרומן המודרני
 7. חקר השוואתי של הדרמה המודרנית
 8. חקר הספרות האירופאית (צרפת, איטליה, גרמניה, אנגליה, ספרד וכו') מנקודת המוצא ההשוואתית
 9. ספרויות אמריקה הצפונית והדרומית
 10. ספרות המחתרת במערב אירופה בימי הכיבוש הנאצי
 11. ספרויות אירופה וזיקתן לאמנות הפלסטית
 12. זרמים באסתטיקה
 13. חקר הספרות והתרבות במזרח-אסיה
 14. יחסי גומלין בין פילוסופיה וספרות. לדוגמא: בתקופה הקלאסית ובתקופה המודרנית, דוגמת פנומנולוגיה וספרות ואקזיסטנציאליזם וספרות
 15. התמחות בין-תחומית (אמנויות שונות וספרות: מוסיקה, קולנוע, במה וכו')
 16. חקר תולדות התיאטרון והתיאטרון העכשווי
 17. הלשון הפיגורטיבית והשפעותיה על המשמעות בשירה ובפרוזה
 18. יחסי הגומלין בין ספרות ופסיכולוגיה/פסיכואנליזה
 19. ספרות בעקבות השואה, עדות וזיכרון

ועדת בית הספר ללימודים מתקדמים אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם עומדים בדרישות הסף והמחלקה המליצה על קבלה.

 

לקבלת פרטים נוספים

ניתן לעיין באתר האינטרנט של המחלקה לספרות משווה

 טלפון 03-5318281, דוא"ל

ימים א', ב', ד', ה' בין השעות 13:00-09:00