המחלקה לפילוסופיה>

תואר שני

במחלקה לפילוסופיה כללית קיימות שתי תכניות:

  1. פילוסופיה כללית
  2. ביואתיקה

מסלולים

קיימים שני מסלולים:
מסלול א' - כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.
מסלול ב' - ללא עבודת מחקר.

דרישות מוקדמות

  1. תואר ראשון בפילוסופיה. מועמדים שאינם בעלי תואר ראשון בפילוסופיה ויתקבלו, יחויבו בלימודי השלמה מלימודי התואר הראשון. דרישות ההשלמה ייקבעו לכל מועמד באופן אישי.
  2. ציון ממוצע של 76 לפחות בלימודי התואר הראשון.

הערה: קיימים מסלולים ייחודיים המשלבים השלמות ולימודים לתואר שני בפילוסופיה עם לימודי תואר ראשון במחלקות נבחרות – ראו בידיעון המחלקתי.

 

תואר שלישי

תחומי התמחות

אסתטיקה, אתיקה, ביואתיקה, אפיסטמולוגיה, מטפיסיקה, פילוסופיה מדינית, פילוסופיה של הנפש, פילוסופיה של המדע, פילוסופיה של השפה, תולדות הפילוסופיה, פנומנולוגיה, פילוסופיה של המשפט, פילוסופיה של הביולוגיה, פילוסופיה פמיניסטית, אקזיסטנציאליזם, פרגמטיזם ופילוסופיה קונטיננטלית.

חובות אקדמיות:
  1. השתתפות בקולוקוויום המחלקתי.
  2. קורסי חובה בכפוף להחלטת המנחה ויו"ר ועדה מחלקתית.(לדוגמה "שיטות מחקר").
  3. יו"ר הוועדה המחלקתית או המנחה רשאים לקבוע שהסטודנט נדרש ללמוד שפה זרה נוספת.
  4. קורסי חובה נוספים (אנגלית ולימודי יסוד ביהדות) על פי המפורט בחוברת פרטי מידע של בית הספר ללימודים מתקדמים.

 

לקבלת פרטים נוספים

ניתן לפנות למחלקה בטלפון: 03-5318256, בדוא"ל ובאתר המחלקה לפילוסופיה