המחלקה למוזיקה

תואר שני

מסלולים

קיימים שני מסלולים:
מסלול א' כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.

מסלול ב' ללא עבודת מחקר.

דרישות מוקדמות

תואר ראשון במוזיקה כמקצוע ראשי או מורחב בממוצע של 80 לפחות. כל מועמד, שיוזמן לראיון אישי, יהיה עליו להופיע בפני ועדת מתמחים במחלקה.

בקומפוזיציה: תואר ראשון בקומפוזיציה או מוזיקה, עם רקע יצירתי קומפוזיטורי ראוי.

תכניות

קיימות 2 תכניות לימוד:

1.מוזיקה
במגמות הבאות:
א. תיאוריה
ב. אתנומוזיקולוגיה
ג. קומפוזיציה (מסלול א' בלבד)
ד. מוזיקה, טכנולוגיה ומדיה חזותית

2.תרפיה במוזיקה

 

מסלול א' – עם עבודת מחקר


מכסת השעות והסמינריונים

מוזיקה

 18ש"ש (שעות שבועיות) (36 נ"ז - נקודות זכות) מתוך המחלקה או במקרים מסוימים ממחלקות אחרות (כפוף לאישור יו"ר הוועדה המחלקתית).[1 
על הסטודנט לכתוב עבודה סמינריונית אחת לפחות בציון 85.

תכנית הלימודים כוללת:

 • 4  קורסי יסוד במוזיקה - קורסי יסוד הם קורסים קבועים, הניתנים אחת לשנתיים. יש לבחור 4 מתוך 6 קורסים אפשריים.
 • 4  קורסי נושא במוזיקה- קורסי נושא הם קורסים מחקריים במגוון משתנה של נושאים.
 • סימסטרים של סמינר מחלקתי (קולוקוויום).
 • קורסי בחירה- ניתן לבחור מתוך כלל הקורסים לתואר שני.

מוזיקה טכנולוגיה ומדיה חזותית

18 ש"ש (36 נ"ז) מתוך המחלקה או במקרים מסוימים ממחלקות אחרות (כפוף לאישור יו"ר הוועדה המחלקתית).
על הסטודנט לכתוב עבודה סמינריונית אחת לפחות בציון 85.

תכנית הלימודים כוללת:

 • 2 קורסי יסוד במוזיקה- קורסי יסוד הם קורסים קבועים, הניתנים אחת לשנתיים.
 • 2 סמסטרים של סמינר מחלקתי (קולוקוויום)
 • 9 ש"ש (18 נ"ז) קורסי טכנולוגיות מוזיקליות
 • 6 ש"ש (12 נ"ז) קורסי התמחות.

קומפוזיציה

25 ש"ש (50 נ"ז) מתוך המחלקה.

תכנית הלימודים כוללת:

 • 4 קורסים מהתחומים: נושא ויסוד (קורס יסוד אחד לפחות).
 • 8 קורסי קומפוזיציה.
 • 2 קורסים מטכנולוגיות מוזיקליות.
 • 2 סמסטרים של סמינר מחלקתי (קולוקוויום).
 • על הסטודנט לכתוב עבודה סמינריונית אחת לפחות בציון 85.

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני:  חובה ללמוד בשנת הלימודים הראשונה.

תלמידי המחלקה זכאים לגשת למבחן פנימי במחלקה או לחלופין לפנות למחלקה לאנגלית ולהירשם למבחן מיון.
(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא).   

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).      

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.
בקומפוזיציה - עבודת הגמר מהווה תיק המכיל 4 יצירות קאמריות.

בחינת גמר

בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה
ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

 

מסלול ב' - ללא עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים
 

מוזיקה

22 ש"ש (44 נ"ז) מהמחלקה או במקרים מסוימים ממחלקות אחרות (כפוף לאישור יו"ר הוועדה המחלקתית).
על הסטודנטים לכתוב שתי עבודות סמינריוניות לפחות בציון 85.

תכנית הלימודים כוללת:

 • 4 קורסי יסוד במוזיקה- קורסי יסוד הם קורסים קבועים, הניתנים אחת לשנתיים. יש לבחור 4 מתוך 6 קורסים אפשריים. 
 • 4 קורסי נושא במוזיקה- קורסי נושא הם קורסים מחקריים במגוון משתנה של נושאים.
 • 4 סמסטרים של סמינר מחלקתי (קולוקוויום)
 • קורסי בחירה (להשלמת מכסת הנ"ז לתואר)

 

מוזיקה טכנולוגיה ומדיה חזותית

22 ש"ש (44 נ"ז) מהמחלקה או במקרים מסוימים ממחלקות אחרות (כפוף לאישור יו"ר הוועדה המחלקתית).

על הסטודנטים לכתוב שתי עבודות סמינריוניות לפחות בציון 85.

תכנית הלימודים כוללת:

 • 15 ש"ש (30 נ"ז) קורסי חובה
 • 2 סמסטרים של סמינר מחלקתי (קולוקוויום)
 • 6 ש"ש (12 נ"ז) קורסי התמחות בטכנולוגיות מוזיקליות

 

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני.
תלמידי המחלקה זכאים לגשת למבחן פנימי במחלקה או לחלופין לפנות למחלקה לאנגלית ולהירשם למבחן מיון (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא).               

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).

 

לימודי תרפיה במוזיקה

תכנית התרפיה נפתחת פעם בשנתיים. המחזור הקרוב נפתח בשנת הלימודים תשפ"ב.

מטרת התכנית
להכשיר סטודנטים ברמה אקדמית ומקצועית גבוהה בתרפיה במוזיקה. התכנית מורכבת מלימודים תיאורטיים, עבודה בשדה והדרכה.

מסלולים

קיימים שני מסלולים:

מסלול א' - מחקרי - כולל עבודת מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.

מסלול ב' - קליני - ללא עבודת מחקר.

דרישות מוקדמות

 1. תואר ראשון במוזיקה ובמקצוע טיפולי (למשל פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית) בממוצע של 80 לפחות.
 2. אם התואר הראשון איננו טיפולי, סיום קורסי השלמה בפסיכולוגיה כמפורט בדפי המידע של המגמה לתרפיה במוזיקה בממוצע 80 לפחות.
 3. אם התואר הראשון איננו במוזיקה, סיום קורסי השלמה במוזיקה  כמפורט בדפי המידע של המגמה לתרפיה במוזיקה בממוצע 80 לפחות.
 4. אם התואר הראשון אינו טיפולי ואיננו במוזיקה- נדרשות השלמות הן בפסיכולוגיה והן במוזיקה.

את ההשלמות יש לסיים לפני תחילת הלימודים.

 1. ראיון אישי.
 2. ידע בנגינה בכלי ראשי ברמה של 5 שנים ומעלה.
 3. יכולת לשיר וללוות את השירה בכלי הרמוני (למשל פסנתר)  ומומלץ ללוות את השירה גם בכלי נוסף (למשל גיטרה).

מסלול א' – עם עבודת מחקר (מסלול 409)

מסלול זה הינו מסלול השלמה לתואר שני, אשר מיועד אך ורק לבעלי דיפלומה בתרפיה במוזיקה.

מכסת השעות והסמינריונים
תכנית הלימודים כוללת 16 ש"ש (32 נ"ז).

על הסטודנט לכתוב שתי עבודות סמינריוניות לפחות.

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

בחינת גמר

בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

 ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני.
תלמידי המחלקה זכאים לגשת למבחן פנימי במחלקה או לחלופין לפנות למחלקה לאנגלית ולהירשם למבחן מיון.
(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא).

לימודי יהדות

עפ"י הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה
ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

 

מסלול ב' – ללא עבודת מחקר (מסלול 509 ומסלול 510)

מכסת השעות והסמינריונים
מסלול 509 - מסלול זה מיועד לסטודנטים המעוניינים להתמחות בטיפול קליני ללא ניסיון קודם וללא דיפלומה בתרפיה במוזיקה. תכנית הלימודים כוללת 30 ש"ש (60 נ"ז) במשך שנתיים ועבודת שדה.

מסלול 510 - מסלול זה מיועד לבעלי תעודה בתרפיה במוזיקה. תוכנית הלימודים במסלול זה מקוצרת וכוללת קורסים בהיקף של 15 ש"ש (30 נ"ז).

מינימום שכר לימוד מצטבר - 200%.

לימודי יהדות

עפ"י הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני.
תלמידי המחלקה זכאים לגשת למבחן פנימי במחלקה או לחלופין לפנות למחלקה לאנגלית ולהירשם למבחן מיון.
(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא).

תואר שלישי

תחומי התמחות

 1. תולדות המוזיקה המערבית
 2. אתנומוזיקולוגיה ומוזיקה פופולארית
 3. תיאוריה וקוגניציה של המוזיקה
 4. קומפוזיציה
 5. תרפיה במוזיקה
 6. מוזיקה ומחשבים, טכנולוגיות מוזיקליות
 7. חינוך מוזיקלי

לימודי התואר השלישי נועדו להכשיר סטודנטים לביצוע מחקר מוזיקולוגי עצמאי ברמה מדעית גבוהה. לימודי קומפוזיציה מיועדים למלחינים מנוסים ונועדו להכשירם לכתיבת יצירות בעלות היקף רחב.

תנאי קבלה

 1. תנאי קבלה מטעם הועדה האוניברסיטאית לתואר שלישי.
 2. ממוצע ציונים 85 לפחות בקורסי תואר שני וכן, ציון 85 לפחות על עבודת התזה ל-מ.א למסיימי תואר שני, במסלול ב' - ציון 80 לפחות במבחן גמר.
 3. ראיון קבלה.

מכסת השעות והסמינריונים


הסטודנט ילמד קורסים בתחום התמחותו בהיקף של 6-10 ש"ש (12-20 נ"ז) בהתאם להמלצת המנחה. מכסה זו תכלול 2 סמסטרים של סמינר מחלקתי (קולוקוויום), קורס שיטות מחקר וסמינריון בתחום התמחותו. המחלקה או בית הספר ללימודים מתקדמים  רשאים לחייב את הסטודנט בלימוד קורסים נוספים. בסוף שנת לימודיו הראשונה ייגש הסטודנט לבחינת התמחות.

סטודנט יגיש הצעת מחקר לא יאוחר מסוף שנת לימודיו הראשונה ויגיש את הדיסרטציה לשיפוט לא יאוחר מסוף שנת לימודיו הרביעית.

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שלישי:
יש לגשת למבחן פטור במחלקה גם אם קיים פטור מאנגלית מלימודים קודמים.
לחלופין, ניתן לפנות למחלקה לאנגלית שפה זרה וללמוד קורס המיועד לתלמידי תואר שלישי.

לימודי יהדות

עפ"י הדרישות הכלליות לתואר שלישי (ראה בחוברת פרטי מידע של בית הספר ללימודים מתקדמים).

 

לקבלת פרטים נוספים

ניתן לפנות למחלקה בטלפון 03-5318405, בדוא"ל המחלקה או בדוא"ל

או באתר המחלקה למוזיקה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] קיים מסלול מקוצר של 14 ש"ש (28 נ"ז), לבעלי תעודות פוסט תואר ראשון במוזיקה או תואר שני במקצוע אחר ובעלי רקע מוזיקלי מתאים בכפוף לאישור ועדת מתמחים של המחלקה ובית הספר ללימודים מתקדמים.