המחלקה לתרגום וחקר התרגום

תואר שני 

מסלולים

במחלקה קיימים המסלולים הבאים:

 1. תואר שני , כולל אפשרות לבחינות התמחות, עם עבודת מחקר (תזה)
 2. תואר שני, כולל אפשרות לבחינות התמחות, ללא עבודת מחקר (ללא תזה)
 3. תואר שני בדגש מחקרי, לכותבי עבודת מחקר (עם תזה)
 4. תואר שני במסלול מצומצם, ללא עבודת מחקר (ללא תזה)
 5. תואר שני בתרגום במגמת תרגום ככלי להקניית אנגלית כשפה זרה (ללא תזה)
 6. לימודי תעודה, כולל אפשרות לבחינות התמחות

במסלולים 4-1 הלימודים נמשכים שנתיים (עם אפשרות פרישה על פני תקופה ארוכה יותר).
מסלול 5 נמשך 3 סמסטרים (עם אפשרות לפרישה על פני תקופה ארוכה יותר).
מסלול 6 נמשך שנתיים בלבד.

מגמות

 1. עברית-אנגלית
 2. עברית-צרפתית
 3. עברית-רוסית
 4. עברית-ערבית
 5. עברית-ספרדית

המגמה הראשונה נפתחת מדי שנה. האחרות ייפתחו בכפוף למספר המתקבלים.

תנאי קבלה לכל המגמות והמסלולים

 1. תואר ראשון בממוצע 80 בכל תחום שהוא.
 2. על המועמד לשלוט בעברית ובשפת התרגום (אנגלית, צרפתית, רוסית, ערבית או ספרדית). דרושה שליטה ברמה של שפת-אם בשפה אחת ושליטה קרובה לרמה של שפת-אם בשפה שנייה. השליטה בשפות התרגום תיבדק בשאלון התאמה בכתב ובריאיון אישי. השאלון כולל, בין היתר, תרגום בכתב, כתיבת חיבור, שימוש בניבים ותשובות לשאלות, ללא שימוש במילונים. ניתן לעיין בשאלונים קודמים באתר האינטרנט ובספריית המחלקה. ניתן למלא את שאלון ההתאמה פעם אחת בשנה בלבד.
 3. הבנה טובה של השפה האנגלית חשובה בכל המגמות. במקרים מסוימים ניתן לחייב השלמה באנגלית, בייעוץ אישי עם יו"ר הוועדה המחלקתית.

 

 1. תואר שני, כולל אפשרות לבחינות התמחות, עם עבודת גמר (תזה)

מכסת השעות והסמינריונים

38-25 ש"ש (76-50 נ"ז) המתפרשות על פני שנתיים או שלוש, כמפורט להלן:

4 ש"ש (8 נ"ז) קורסים עיוניים סמסטריאליים.

8-6 ש"ש (16-12 נ"ז) סמינריונים שנתיים [6 ש"ש (12 נ"ז) ללומדים תרגום בעל-פה בשנה ב'].

28-13 ש"ש (56-26 נ"ז) קורסים מעשיים (תרגום בכתב, תרגום בעל פה -בו-זמני ועוקב, וסגנון).

מספר השעות הסופי ייקבע בייעוץ אישי עם יו"ר הוועדה המחלקתית.

בנוסף לכך, יש להשתתף בסמינריון המחלקתי ובסמינר כותבי תזה ודוקטורט בכל שנה משנות הלימוד לתואר.

הוראות לכתיבת עבודת הגמר
ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

בחינת גמר
הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

בחינות התמחות )רשות)
ראה להלן.

לימודי יהדות
על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף הקיץ של שנת הלימודים הראשונה
ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

 

 1. תואר שני בלי עבודת מחקר (ללא תזה)

מכסת השעות והסמינריונים

38-27 ש"ש (76-54 נ"ז), המתפרשות על פני שנתיים או שלוש, כמפורט להלן:

4 ש"ש (8 נ"ז) קורסים עיוניים סמסטריאליים.

8-6 ש"ש (16-12 נ"ז) סמינריונים שנתיים [6 ש"ש (12 נ"ז) ללומדים תרגום בעל-פה בשנה ב'].

28-15 ש"ש (56-30 נ"ז) קורסים מעשיים (תרגום בכתב, תרגום בעל פה – בו-זמני ועוקב, וסגנון).

מספר השעות הסופי תלוי במגמה הלשונית וייקבע בייעוץ אישי עם יו"ר הוועדה המחלקתית.

בנוסף לכך, יש להשתתף בסמינריון המחלקתי בכל שנה משנות הלימוד לתואר.

בחינות התמחות (רשות)
ראה להלן. 

לימודי יהדות
על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

 

 1. תואר שני בדגש מחקרי, לכותבי עבודת גמר (תזה)

מכסת השעות והסמינריונים

16-14 ש"ש (32-28 נ"ז), המתפרשות על פני שנתיים או שלוש, כמפורט להלן:

4 ש"ש (8 נ"ז) קורסים עיוניים סמסטריאליים.

8 ש"ש (16 נ"ז) סמינריונים שנתיים.

4-2 ש"ש (8-4 נ"ז) קורסים מעשיים (תרגום בכתב או בעל פה, לכיוון השפה החזקה או בשני הכיוונים, בשנה א').

מספר השעות הסופי ייקבע בייעוץ אישי עם יו"ר הוועדה המחלקתית.

בנוסף לכך, יש להשתתף בסמינריון המחלקתי ובסמינר כותבי תזה ודוקטורט בכל שנה משנות הלימוד לתואר.

הוראות לכתיבת עבודת הגמר
ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

בחינת גמר
הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

לימודי יהדות
על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף הקיץ של שנת הלימודים הראשונה
ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

 

4.תואר שני במסלול מצומצם, ללא עבודת מחקר (ללא תזה)

מכסת השעות והסמינריונים

20-18 ש"ש (40-36 נ"ז) המתפרשות על פני שנתיים או שלוש, כמפורט להלן:

4 ש"ש (8 נ"ז) קורסים עיוניים סמסטריאליים.

6 ש"ש (12 נ"ז) סמינריונים שנתיים.

10-8 ש"ש (120-16 נ"ז) קורסים מעשיים (תרגום בכתב בשני הכיוונים בשנה א', תרגום בעל פה בכיוון אחד או שניים בשנה א', סגנון עברי).

מספר השעות הסופי ייקבע בייעוץ אישי עם יו"ר הוועדה המחלקתית.

בנוסף לכך, יש להשתתף בסמינריון המחלקתי בכל שנה משנות הלימוד לתואר.

 לימודי יהדות
על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

 

 1. תואר שני בתרגום וחקר התרגום במגמה: תרגום ככלי להקניית אנגלית כשפה זרה (TEFL)

20 ש"ש (40 נ"ז) המתפרשות על פני 3 סמסטרים כמפורט להלן:

 מכסת השעות והסמינריונים

4 ש"ש (8 נ"ז) קורסים עיוניים

4 ש"ש (8 נ"ז) קורסים סמינריונים

6 ש"ש (12 נ"ז) קורסים בתרגום בכתב ובע"פ שנה א'

6 ש"ש (12 נ"ז) קורסים בנושא TEFL

בנוסף לכך, יש להשתתף בסמינריון המחלקתי בכל שנה משנות הלימוד לתואר.

לימודי יהדות
על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

 

 1. לימודי תעודה

מכסת השעות והסמינריונים

24-20 ש"ש (48-40 נ"ז) המתפרשות על פני שנתיים, כמפורט להלן:

4 ש"ש (8 נ"ז) קורסים עיוניים סמסטריאליים

20-16 ש"ש (40-32 נ"ז) קורסים מעשיים (תרגום בכתב, תרגום בעל פה – בו-זמני ועוקב, וסגנון)

מספר השעות הסופי ייקבע בייעוץ אישי עם יו"ר הוועדה המחלקתית.

בנוסף לכך, יש להשתתף בסמינריון המחלקתי בכל שנה משנות הלימוד לתואר.

לימודי יהדות
על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

 

בחינות התמחות (רשות)
סטודנט במעמד מן המניין (במסלולים 2,1 ו-6) אשר השתתף בכל הקורסים המעשיים בכיוון שבו הוא מעוניין להיבחן, וסיים בהצלחה את כל חובותיו בתחום התמחות אחד או יותר מבין ששת תחומי ההתמחות המוצעים יהיה רשאי לגשת לבחינת התמחות באותם התחומים אשר בהם סיים את חובותיו.

התחומים הם:

 1. תרגום בכתב משפה ב' לשפה א'
 2. תרגום בכתב משפה א' לשפה ב'
 3. תרגום בו-זמני משפה ב' לשפה א'
 4. תרגום בו-זמני משפה א' לשפה ב'
 5. תרגום עוקב משפה ב' לשפה א'
 6. תרגום עוקב משפה א' לשפה ב'

קבלת ציון עובר בבחינות אלו תאפשר מתן הסמכה מקצועית. בתעודת ה-M.A או התעודה למסיימי לימודי התעודה יצוינו התחומים והשפות שבהם ניתנה ההסמכה.

 

לקבלת פרטים נוספים

ניתן לפנות למחלקה בטלפון 03-5318227, בדוא"ל

 ובאתר המחלקה לתרגום וחקר התרגום

 

תואר שלישי

תחומי התמחות

 • חקר התרגום הספרותי, חקר התרגום הלא-ספרותי לסוגיו (עיתונות, טלוויזיה, קולנוע), חקר סוגות ייחודיות (שירה, דרמה, אופרה)
 • בחינה בין-תרבותית משווה של דפוסי שיח (בשפות עברית, אנגלית, צרפתית וספרדית)
 • גישות פרגמטיות לחקר התרגום
 • תרגום אירוניה והומור
 • נורמות של תרגום לעברית במבט היסטורי
 • "איכות" בתרגום מהי?
 • תרגום ודתות
 • מחקרים מבוססי קורפוס לאבחון מאפייני תרגום
 • תרגום בין-לשוני ומעבר לו (תרגום ממדיום למדיום, תרגום מודלים, תרגום כמטפורה)
 • תפקיד התרגום בעיצוב אומה ותרבותה

תרגום בעידן הדיגיטלי

 • היבטים תרבותיים של תרגום וטכנולוגיה
 • תרגום ואידיאולוגיה
 • תרגום כפריזמה לתהליכים היסטוריים ועיצוב זיכרון קולקטיבי
 • תרגום וזהות יהודית בעת המודרנית
 • תרגום בין מולדת ותפוצה
 • תרגום והגירה
 • תרגום תוך לשוני

יש להשתתף בסמינריון המחלקתי ובסמינר כותבי תזה ודוקטורט בכל שנה משנות הלימוד לתואר.

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שלישי (ראה בפרק המבוא).

סמינרים מחלקתיים

כל תלמידי המחלקה מחויבים להשתתף בסמינר המחלקתי בכל שנות לימודיהם. סטודנטים הכותבים תזה או דוקטורט מחוייבים להשתתף גם בסמינר כותבי התזה והדוקטורט. 

 

 

לקבלת פרטים נוספים

ניתן לפנות למחלקה בטלפון 03-5318227, בדוא"ל trans@biu.ac.il

ובאתר המחלקה לתרגום וחקר התרגום