המחלקה להיסטוריה כללית>

תואר שני

מסלולים

קיימים שני מסלולים:

מסלול א': מסלול מחקרי הכולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.

   ניתן לבצע מחקר בהנחיית מורי המחלקה במגוון תקופות ונושאים.

מסלול ב': מסלול עיוני - ללא עבודת מחקר וללא התמחות תקופתית.

               במסגרת המסלול העיוני קיים מסלול למורים.

דרישות מוקדמות

תואר ראשון בהיסטוריה בממוצע של 76 לפחות.

מועמדים שלא למדו היסטוריה כללית כמקצוע ראשי או שלמדו במחלקות אחרות ויתקבלו, יחויבו בהשלמות על בסיס אישי.

לתוכנית המורים יתקבלו רק מועמדים שיש להם גם תעודת הוראה.

מסלול מחקרי

מכסת השעות והסמינריונים
12 ש"ש (שעות שבועיות) (24 נ"ז-נקודות זכות) כמפורט להלן:
1 סמינריון בהיסטוריה והיסטוריוגרפיה. על הסטודנט להגיש רפרט בכתב  2 ש"ש (4 נ''ז)
1 סמינריון. על הסטודנט להגיש עבודה סמינריונית  2 ש"ש (4 נ"ז)
4 קורסים במחלקה 8 ש"ש (16 נ"ז)

על כל סטודנט במסלול המחקרי לקבל הדרכה אישית לתזה על ידי המנחה ולהגיש הצעת מחקר עד תום שנה א' ללימודיו. בתום שנת הלימודים הראשונה, הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים תבחן את התאמתו למסלול או תמליץ על העברתו למסלול עיוני.

ידיעת שפות

  1. אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא).
  2. שפה זרה נוספת, בהתאם לצורכי עבודת המחקר ולפי המלצת המנחה ויו"ר הוועדה המחלקתית.

בחינת הגמר

ינת הגמר תיערך בעל-פה ותתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראה תקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה
ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

מסלול עיוני

מכסת השעות והסמינריונים

18 ש"ש (36 נ"ז) כמפורט להלן:
1 סמינריון בהיסטוריה והיסטוריוגרפיה. על הסטודנט להגיש רפרט בכתב - 2 ש"ש (4 נ"ז)
2 סמינריונים. על הסטודנט להגיש עבודות סמינריוניות - 4 ש"ש (8 נ"ז)
6 קורסים במחלקה - 12 ש"ש (24 נ"ז)

 מסלול למורים

מכסת השעות והסמינריונים

18 ש"ש (36 נ"ז) כמפורט להלן:
1 סמינריון בהיסטוריה והיסטוריוגרפיה. על הסטודנט להגיש רפרט בכתב -  2 ש"ש (4 נ"ז)
2 סמינריונים. על הסטודנט להגיש עבודות סמינריוניות -  4 ש"ש (8 נ"ז)
6 קורסים במחלקה 12 ש"ש -  (24 נ"ז)

במסלול זה ניתן יהיה לקבל פטור מקורסי השלמה עד למקסימום של 6 ש"ש (12 נ"ז) על סמך קורסים רלוונטיים בהיסטוריה כללית שנלמדו במסגרת תעודת הוראה.

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא).

בוגרי אוניברסיטאות ומכללות המוכרות על-ידי המל"ג שלמדו אנגלית וקיבלו פטור, במסגרת התואר הראשון, יהיו פטורים מחובה זו לתואר שני על פי נתונים מוכחים של דו"ח לימודים.

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

 

תואר שלישי

תחומי התמחות

מורי המחלקה מתמחים במגוון תחומים בתולדות אירופה ואמריקה ובמגוון תקופות:

  • התקופה הקלאסית
  • ימי הביניים
  • העת החדשה המוקדמת
  • העת החדשה והיסטוריה בת זמננו


תלמידי התואר השלישי נדרשים להשתתף בכל שנה משנות הלימודים לתואר ב 2 ש"ש (4 נ"ז) של קורס או סמינר, בקולוקוויום המחלקתי וכן בכנסים המחלקתיים.

מועמדים לתואר שלישי שתחום התמחותם בשני התארים הקודמים איננו היסטוריה יידרשו להשלמות. היקף ההשלמות ותוכנן ייקבע על בסיס אישי על ידי ראש המחלקה ובאישור בית הספר ללימודים מתקדמים.

 

לקבלת פרטים נוספים

ניתן לפנות למחלקה בטלפון 03-5318390,

דוא''ל המחלקה להיסטוריה כללית

דוא''ל התוכנית למדע והלכה

אתר המחלקה להיסטוריה כללית