לימודי מגדר

מבוא

לימודי מגדר מעמידים במרכז הדיון את המגדר כקטגוריה אנליטית לדיון וניתוח. בבסיס לימודי המגדר עומדת ההבנה כי ה"נשי" וה"גברי" כפי שהם מוכרים ומוצגים, אינם רק תולדה של שוני ביולוגי, אלא בעיקר של תהליכים מבניים חברתיים, פוליטיים ותרבותיים משתנים, שיש עניין להכירם ולהבינם וכן לעקוב אחר דרכי השתנותם והאינטרסים העומדים בבסיסם.

לימודי המגדר ביקורתיים במהותם. הם מבקשים לתהות על סדרים חברתיים, משפטיים, תרבותיים ודתיים, על יחסי הכוח הטמונים בהם, על האופן בו הם מבנים גבריות ונשיות ועל ההיררכיה המגדרית שלעיתים נקשרת בהם, כמו גם על אופני פרשנות אלטרנטיביים העשויים לייצר צדק מגדרי. לימודי מגדר הם גם בין-תחומיים במהותם שכן המגדר נוכח בכל שטחי הקיום האנושי ומתוך כך הם רלוונטיים למכלול המדעים - מדעי הרוח, החברה, היהדות, הטבע והמשפט.

תואר שני

תנאי קבלה

המסלול המחקרי פתוח לסטודנטים/יות שסיימו תואר ראשון בהצטיינות (ציון ממוצע 86 ומעלה) בכל תחומי הלימוד (ראו השלמות). מסלול "מגדר בשטח" (ללא תזה) פתוח לסטודנטים/יות שסיימו תואר ראשון בציון ממוצע 80 ומעלה. עבור סטודנטים/יות בעלי תואר B.A, במגדר (מאוניברסיטאות אחרות) תעוצב תכנית לימודים אישית, בהתאם להתמחות.

השלמות

כל הסטודנטים/יות יחויבו בקורס מבוא לסוציולוגיה במידה ולא למדו אותו במסגרת התואר הראשון.

הצגת מועמדות

במקביל לטופסי ההרשמה לאוניברסיטה, יש להגיש לוועדת הקבלה של התוכנית ללימודי מגדר גיליונות ציונים של התואר הראשון, קורות חיים מעודכנים ושאלון למועמד/ת. את טופס השאלון ניתן למצוא באתר האינטרנט.

מלגות

בכל המסלולים קיימת אפשרות למלגות.

בתוכנית שני מסלולים:

מסלול א' – עם עבודת מחקר

המסלול מיועד לסטודנטים/יות הרוצים/ות להרחיב את האופק האקדמי של לימודי המגדר והוא מכשיר את הלומד/ת להיכרות מעמיקה עם התחום ולכתיבת עבודת תזה.

תוכנית הלימודים כוללת 17 ש"ש (שעות שבועיות) (34 נ"ז-נקודות זכות). היא מורכבת מקורסי ליבה וקורסי מתודולוגיה שהם חובה, ומקורסי בחירה מתוך רשימה רחבה של קורסים הניתנים במסגרת התוכנית ובמחלקות השונות באוניברסיטה. כמו כן, על הסטודנט/ית להשתתף בשני סמינריונים, בסמינר המחלקתי ובסדנת מחקר לתואר שני.

הצעת מחקר לתזה יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה
ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

          

מסלול ב' – "מגדר בשטח" עם פרויקט סיום

המסלול מיועד למעוניינים/ות בתואר שני ללא תזה, המשלב פעילות חברתית לקידום נשים ונושאים מגדריים.

תוכנית הלימודים כוללת 20 ש"ש (40 נ"ז) והיא מורכבת מקורסי ליבה, מתודולוגיה, קורסי בחירה, סמינריונים וסדנאות. הקורסים והסדנאות מעניקים ידע תיאורטי נרחב בשילוב עם הבנת שדה הפעולה ורכישת מיומנויות המסייעות לעשייה חברתית בהקשר המגדרי.

מבנה תוכנית הלימודים

מסלול א' – עם עבודת מחקר

 1. קורסי ליבה - חובה 5 ש"ש (10 נ"ז) מטרתם להקנות ידע וליצור בסיס רחב להבנת מהות הדיון המגדרי בדיסציפלינות השונות ובמפגשים ביניהם. הקורסים עוסקים בנושאים הבאים: מגדר וחברה – מבוא לתיאוריות פמיניסטיות, תרבות ומגדר והיהדות לאור הביקורת המגדרית.
 2. קורסי  מתודולוגיה 3 ש"ש (6 נ"ז): קורס מתודולוגיה פמיניסטית (הרצאה + תרגיל) בשנה א' וקורס מתקדם במתודולוגיה פמיניסטית (הרצאה + תרגיל) בשנה ב' .
 3. קורסי בחירה 5 ש"ש (10 נ"ז): ניתן לקחת קורסי בחירה מתוך היצע הקורסים במחלקה וכן ממחלקות שונות באוניברסיטה (בהתאם לנושא המחקר ובכפוף לאישור ראש התוכנית ללימודי מגדר והמדור לתואר שני בבית הספר ללימודים מתקדמים). 
 4. סמינריונים 4 ש"ש (8 נ"ז): חובות המסלול המחקרי כוללות כתיבת שתי עבודות סמינריוניות במהלך השנה השנייה ללימודי התואר. על הסטודנט/ית לבחור סמינריונים מתוך היצע הסמינריונים של התוכנית ו/או האוניברסיטה (בכפוף לאישור ראש התוכנית ללימודי מגדר והמדור לתואר שני בבית הספר ללימודים מתקדמים).
 5. אוריינות אקדמית לתואר שני ושלישי (חובה ללא ניקוד): הקורס מצייד את הסטודנטים/יות בכלים הבסיסיים הנדרשים לכל סטודנט/ית לתואר שני ושלישי, ועוסק בדרכים שונות לאיסוף, עיבוד וייצור של ידע.
 6. סדנת מחקר לתואר שני (חובה ללא ניקוד): הסדנה מעניקה לסטודנטים/יות את הכלים הנדרשים לביצוע מחקר אקדמי ומכשירה אותם/ן לכתיבת הצעת מחקר לתזה.
 7. קולוקוויום מחלקתי / סמינר מחלקתי (חובה ללא ניקוד): מדי שנה מתקיים קולוקוויום מחלקתי המשותף לסגל ולתלמידות/ים, ואשר מפגיש את הסטודנטים/יות עם עבודתם של חוקרים ואנשי תוכן ממגוון תחומים. ההשתתפות בקולוקוויום היא חלק מהותי בתוכנית הלימודים והסטודנטים/יות מחויבים/ות בה.
 8. כתיבת עבודת המחקר: עבודת המחקר של הסטודנט/ית תכתב בהנחיה אישית של מנחה מתוך המחלקה או ממחלקות אחרות באוניברסיטה (בכפוף לאישור ראש התוכנית ללימודי מגדר והמדור לתואר שני בבית הספר ללימודים מתקדמים). ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.
 9. מבחן גמר: בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר (תזה) ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

מסלול ב' – "מגדר בשטח"

 1. קורסי ליבה - חובה 4 ש"ש (8 נ"ז): מטרתם להקנות ידע וליצור בסיס רחב להבנת מהות הדיון המגדרי. הקורסים הם: מגדר וחברה – מבוא לתאוריות פמיניסטיות, מגדר ומדינת רווחה והיהדות לאור הביקורת המגדרית.
 2. קורס מתודולוגיה 1 ש"ש (2 נ"ז):  קורס מתודולוגיה פמיניסטית המעניק כלים למחקר יישומי.
 3. קורסי בחירה 9 ש"ש (18 נ"ז): מתוך קורסי הבחירה המוצעים בתוכנית או במחלקות אחרות באוניברסיטה (בכפוף לאישור ראש התוכנית ללימודי מגדר והמדור לתואר שני בבית הספר ללימודים מתקדמים).
 4. סמינריונים 2 ש"ש (4 נ"ז): סמינריון שנתי מתוך היצע הסמינריונים בתוכנית או במחלקות אחרות באוניברסיטה (בכפוף לאישור ראש התוכנית ללימודי מגדר והמדור לתואר שני בבית הספר ללימודים מתקדמים).
 5. סדנאות התנסותיות  2ש"ש (4 נ"ז): סדנאות מרוכזות המתקיימות בחופשות הסמסטר הן בשנה א' והן בשנה ב'. הסדנאות משלבות תאוריה ופרקטיקה ועוסקות במגוון נושאים [כל סדנה מקנה 0.5 ש"ש (1 נ"ז), בסה"כ 4 סדנאות].
 6. סדנת גיבוש פרויקטים (חובה ללא ניקוד): סדנה ייעודית בשנה א' שמטרתה פיתוח והבנייה של פרויקטים אישיים והכנה לסמינריון היישומי "החממה לאקטיביזם פמיניסטי" הנלמד בשנה ב'.
 7. פרויקט גמר 2 ש"ש (4 נ"ז): סמינריון ייחודי למסלול השטח "החממה לאקטיביזם פמיניסטי". במסגרת זו הסטודנטים/יות ייזמו ויערכו פרויקט (פרקטיקום) בהיקף של 6-4 שעות שבועיות. הקורס ילווה את פעילות השטח ויקשור אותה לתאוריות רלוונטיות ובסופו יוגש פרויקט הגמר (בהיקף של עבודה סמינריונית) אשר יתבסס על ניתוח ההתנסות המעשית בפרספקטיבה תיאורטית. הקורס מלווה בהדרכה אישית.
 8. אוריינות אקדמית לתואר שני ושלישי (חובה ללא ניקוד): הקורס מצייד בכלים המחקריים הבסיסיים הנדרשים לכל סטודנט/ית לתואר שני ושלישי, ועוסק  בדרכים שונות לאיסוף, עיבוד וייצור של ידע.
 9. קולוקוויום מחלקתי / סמינר מחלקתי (חובה ללא ניקוד): מדי שנה מתקיים קולוקוויום מחלקתי המשותף לסגל ולתלמידות/ים, ואשר מפגיש את הסטודנטים/יות עם עבודתם של חוקרים ואנשי תוכן ממגוון תחומים. ההשתתפות בקולוקוויום היא חלק מהותי בתוכנית הלימודים והסטודנטים/יות מחויבים בה.

דרישות בשני המסלולים

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני כנדרש על פי נהלי האוניברסיטה. על הסטודנטים/יות להיבחן במבחן מיון באנגלית במועד הראשון האפשרי בשנה הראשונה ללימודיהם. ניתן להיבחן לאחר הגשת המועמדות, עוד לפני תחילת הלימודים.
(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראו בפרק המבוא).

לימודי יהדות

על-פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראו בפרק המבוא).

 

מסלול השלמת תזה

המסלול מיועד לבעלי/ות תואר שני ללא תזה במגדר (או בדיסציפלינה קרובה למגדר) ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

למסלול זה יתקבלו סטודנטים/יות מצטיינים/ות אשר יעמדו בתנאים הבאים:

ממוצע של 90 ומעלה בלימודי התואר השני וציונים של 90 ומעלה בסמינריונים שנלמדו במסגרת התואר השני. תנאי הכרחי נוסף להגשת מועמדות למסלול זה, הינו נושא מגובש לעבודת תזה ומנחה מחויב/ת להנחיתה. מועמדויות אשר לא יכללו את כל המרכיבים שפורטו לעיל ידחו על הסף. הקבלה ללימודים במסגרת מסלול השלמת תזה כפופה לשיקול דעת התוכנית ללימודי מגדר וביה"ס ללימודים מתקדמים. עמידה בתנאי הסף אינה מבטיחה קבלה אוטומטית!

חובות המסלול כוללות כתיבת עבודת תזה ושיפוטה על פי הקריטריונים החלים בתואר שני במסלול א', וכן השלמת קורסים בהיקף של עד 7 ש"ש (14 נ"ז). הוועדה המחלקתית תקבע את תכני הקורסים הנדרשים והיקפם בהתאם לרקע האקדמי של הסטודנט/ית ולצורכי המחקר.

במסלול זה לא חלות חובת לימודי אנגלית לתואר שני וחובת לימודי יסוד ביהדות.

בוגרי/ות המסלול יקבלו אישור על כתיבת התזה וציונה.

 

תואר שלישי

התוכנית

מטרת תוכנית הדוקטורט היא הקניית ידע נרחב וכלי עבודה ליצירה עצמאית וביקורתית של ידע מדעי חדש, הבאה לידי ביטוי בכתיבת עבודת הדוקטורט.

בפני מועמדים ומועמדות מצטיינים/ות עומדת האפשרות להגיש מועמדות למלגת הנשיא בהתאם ללוחות הזמנים והתקנון של פרויקט מלגות הנשיא.

קהל היעד

התוכנית פתוחה לסטודנטים/יות אשר סיימו את התואר השני עם תזה בציון של 90 ומעלה ועם ממוצע ציונים של 90 לפחות. מספר המקומות בתוכנית מוגבל ועל כן הקבלה נעשית על בסיס תחרותי ומותנית במילוי שאלון אישי מטעם התוכנית, בקבלת שתי המלצות אקדמיות אשר יישלחו ישירות אל משרדי התוכנית, בראיון אישי ובהערכת וועדת הקבלה של התוכנית ללימודי מגדר, אשר שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים בעלי הסיכויים הטובים ביותר להצליח בלימודים ולהמליץ על קבלתם בפני בית הספר ללימודים מתקדמים. שימו לב כי עמידה בציוני הסף אינה מבטיחה קבלה אוטומטית!

ההחלטה הסופית על קבלת מועמד/ת הינה בסמכות בית הספר ללימודים מתקדמים.

תוכנית הלימודים

לימודי התואר השלישי כוללים קורסי השלמה במגדר בשנת הלימודים הראשונה (ראו פירוט להלן) בהתאם לרקע של הסטודנט/ית ולהחלטת ועדת הקבלה של התוכנית. חובה לסיים את לימודי ההשלמה בשנת הלימודים הראשונה בציון ממוצע של 86 לפחות, או בציון גבוה מכך שיקבע על ידי ועדת הקבלה המחלקתית ו/או בית הספר לתארים מתקדמים. בסיום קורסי ההשלמה בשנה הראשונה, מחויב/ת הסטודנט/ית בקורסי בחירה בהיקף של 6 ש"ש (12 נ"ז), אותם ניתן לבחור מתוך היצע הקורסים בתוכנית וכן ממחלקות אחרות באוניברסיטה בכפוף להמלצת המנחה ולאישור התוכנית ללימודי מגדר. השלמת קורסי הבחירה יכולה להיעשות במהלך כל שנות לימודי הדוקטורט, בנוסף על כתיבת הצעת מחקר ודיסרטציה לדוקטורט, וקורסים שבית הספר ללימודים מתקדמים מחייב כמפורט בחוברת פרטי מידע.

השלמות נוספות

מועמדים/ות ללא רקע במדעי החברה, יחויבו בהשלמת קורס מבוא לסוציולוגיה בשנת הלימודים הראשונה.

מעבר לשנה ג'

המעבר לשנה ג'' והמשך הלימודים בתוכנית מותנים בהגשת הצעת מחקר עד לסוף שנת הלימודים השנייה.

להלן פירוט קורסי ההשלמה בתוכנית:

 1. קורסי ליבה - חובה 5 ש"ש (10 נ"ז): מטרתם להקנות ידע וליצור בסיס רחב להבנת מהות הדיון המגדרי בדיסציפלינות השונות ובמפגשים ביניהם. הקורסים עוסקים בנושאים הבאים: מגדר וחברה – מבוא לתיאוריות פמיניסטיות, תרבות ומגדר והיהדות לאור הביקורת המגדרית.
 2. קורסי מתודולוגיה 3 ש"ש (6 נ"ז): קורס מתודולוגיה פמיניסטית (הרצאה + תרגיל) בשנה א' וקורס מתקדם במתודולוגיה פמיניסטית (הרצאה + תרגיל) בשנה ב'.
 3. אוריינות אקדמית לתואר שני ושלישי (חובה ללא ניקוד): הקורס מצייד בכלים המחקריים הבסיסיים הנדרשים לכל סטודנט/ית תואר שני ושלישי, ועוסק בדרכים שונות לאיסוף, עיבוד וייצור של ידע.
 4. הדרכת מחקר לדוקטורט א' ו ב' (חובה ללא ניקוד):: ההדרכה מחולקת לשני חלקים כאשר החלק הראשון נלמד בסמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה והחלק השני נלמד בסמסטר א' של שנת הלימודים השנייה. הדרכה זו מקנה את הכלים המדעיים הנדרשים לצורך ביצוע מחקר אקדמי בהיקף של עבודת דוקטור והיא מכשירה את הסטודנטים/יות לכתיבת הצעת מחקר לדוקטורט.
 5. קולוקוויום מחלקתי / סמינר מחלקתי (חובה ללא ניקוד): מדי שנה מתקיים קולוקוויום מחלקתי המשותף לסגל ולתלמידות/ים, ואשר מפגיש את הסטודנטים/יות עם עבודתם של חוקרים ואנשי תוכן ממגוון תחומים. ההשתתפות בקולוקוויום היא חלק מהותי בתוכנית הלימודים והסטודנטים/יות מחויבים בה.
 6. קורסי בחירה6 ש"ש (12 נ"ז): קורסי בחירה מתוך היצע הקורסים בתוכנית או באוניברסיטה (בהתאם לנושא המחקר ובכפוף לאישור התוכנית ללימודי מגדר). ניתן ללמוד את קורסי הבחירה במהלך כל שנות לימודי הדוקטורט.

לימודי יהדות

על-פי הדרישות הכלליות לתואר שלישי (ראו בפרק המבוא).

 

שינויים ועדכונים בתוכניות הלימודים

תוכניות הלימודים המוצגות במסמך זה הינן בהתאם לתוכניות המוצעות לקראת שנת הלימודים תשפ"ב. במסגרת הפעילות האקדמית לאישור תוכניות הלימודים ייתכנו שינויים ועדכונים בתוכניות אלה. עדכונים שוטפים אודות תוכניות הלימודים יתפרסמו באתר המחלקה.

 

לקבלת פרטים נוספים

ניתן לפנות בטלפון 03-5318230, בדוא"ל ובאתר התוכנית ללימודי מגדר