לימודי ניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן

מבוא

תחום יישוב הסכסוכים (כולל ניהול סכסוכים, מו"מ לקראת פתרון סכסוך, גישור, פישור, בוררות ועוד) חוצה ומשלב ידע מתחומי לימוד אקדמיים שונים: ממדעי החברה (מדעי המדינה, יחסים בין לאומיים, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה, חינוך וכלכלה), ממדעי הרוח (היסטוריה, רטוריקה ופילוסופיה), ממשפטים ואף מלימודי דתות.

התוכנית כוללת הקניית יסודות אקדמיים ומחקריים מקיפים וייחודיים, בתחומים הקשורים לסכסוכים הנסבים סביב נושאים שונים, וכן הקניית כלים לניהול ויישוב סכסוכים, כגון מו"מ וגישור. במסגרת הלימודים ניתנת לסטודנטים האפשרות להתעמק בגישות השונות שמציע תחום יישוב סכסוכים לטיפול בסכסוכים, כולל גישות ליישוב ולניהול סכסוכים, מנקודת מבט החוצה את תחומי הידע השונים. הסטודנטים ירכשו כלים להתמודדות ולטיפול עם המציאות המורכבת של החברה הישראלית; ריבוי הסכסוכים ברמה הבין-אישית, הקהילתית (כולל יחסי דתיים-חילוניים; יחסי יהודים -ערבים; יחסי מרכז-פריפריה), הסביבתית והבין-לאומית.

בנוסף, התוכנית מאפשרת לסטודנטים התנסות בהיבטים הפרקטיים של התחום ובמסגרת סדנאות הכשרה בנושאי משא ומתן וגישור.

תואר שני

מסלולים

קיימים שני מסלולים:
מסלול א' - כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב (תזה). מסלול זה מאפשר הגשת מועמדות ללימודי דוקטורט לאחר סיום התואר. חובה במסלול זה לכתוב עבודה סמינריונית אחת.

מסלול ב' -  כולל ביצוע פרויקט שטח והגשה של עבודה המסכמת את הפרויקט. במסלול זה קיימת אפשרות לסיים את הלימודים תוך שנה, כולל לימודי קיץ. חובה במסלול זה לכתוב לפחות שתי עבודות סמינריוניות. הסטודנטים  במסלול זה אינם נדרשים לכתוב תזה.

התוכנית

הלימודים הינם במתכונת של מסלול אקדמי המתאים למועמדים ולמועמדות מצטיינים/ות. משתתפי התוכנית ילמדו קורסים מתקדמים העוסקים בהיבטים תיאורטיים מגוונים. שילובם של סטודנטים הבאים מתחומי לימוד שונים, בעלי עניין וכישורים שונים, ומערכת לימוד נרחבת יקנו לבוגרי התוכנית ידע רב-תחומי נרחב, ויכולות אקדמאיות מוכחות בתחום. בנוסף, על-ידי סדנת ההכשרה בגישור, סדנאות וסימולציות, הסטודנטים ירכשו הכשרה מעשית (כפי שיפורט בהמשך).

התוכנית מתמקדת בשלושה תחומים:

 1. דיאלוג וניהול קונפליקט בישראל. 
 2. גישור בין-אישי וקהילתי, עסקי, ארגוני ומשפטי Alternative Dispute Resolution (ADR או יישוב סכסוכים בדרך אלטרנטיבית), משא ומתן וגישות וטכניקות להתמודדות עם סכסוכים.
 3. טיפול בקונפליקטים אזוריים ובין-לאומיים.

סדנת הכשרה בגישור

התוכנית מציעה סדנא מרוכזת בגישור בהקשרים סביבתיים שונים כולל יחסים בין-אישיים, עבודה, קהילה, משפט וכדו'. בסוף הסדנא (המקנה 2 ש"ש (4 נ"ז) תוענק תעודת מגשר על-פי המתכונת המומלצת על-ידי ועדת גדות, משרד המשפטים. הסדנא הינה קורס בחירה והיא כרוכה בתשלום נוסף מעבר לתשלום שכר לימוד.

תנאי קבלה

רשאים להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון עם ממוצע ציונים של 80 לפחות. התוכנית תשקול את המועמדות של מספר מצומצם של מועמדים החורגים במעט מהממוצע הנדרש, אם הם בעלי נתונים אישיים שיכולים לתרום לרב-גוניות התוכנית. התוכנית שומרת לעצמה את הזכות לזימון המועמד לראיון. המועמדים יתבקשו להגיש מכתבי המלצה וכן דוגמאות לכתיבה אקדמית שלהם (כגון עבודות סמינריוניות).

השלמות

ידע בסיסי בתחום המשפט (כפי שנלמד במסגרת אקדמית) חיוני כחומר רקע בלימודי ניהול ויישוב סכסוכים. מי שאין לו ידע מסודר בתחום זה נדרש להשתתף בקורס 27706 "יסודות המשפט", בשנת הלימודים הראשונה לתואר, ולהשיג ציון מינימלי של 75 בקורס.

מסלול א' – עם עבודת מחקר (תזה)

18 ש"ש (שעות שבועיות) (36 נ"ז - נקודות זכות) כמפורט להלן (יתכנו שינויים בקורסים הנדרשים):

קורסי חובה עיוניים - 9 ש"ש (18 נ"ז)
קורסים המתמקדים בגישות פוליטיות ודיפלומטיה, גישות פסיכולוגיות-חברתיות וגישות משפטיות, מהווים את התשתית האינטלקטואלית ללימודי קונפליקט וניהול או יישוב סכסוכים. הסטודנטים נדרשים לכתוב עבודה סמינריונית אחת.

קורסי חובה במתודולוגיה - 2 ש"ש (4 נ"ז)
סדנא לכתיבת עבודת מחקר ושיטות מחקר איכותניות ישמשו את הסטודנטים בעריכת המחקר וכתיבת עבודת הגמר.

חובה לסיים את כל לימודי החובה בשנת הלימודים הראשונה, למעט סדנא לכתיבת עבודת מחקר שתתקיים בסמסטר א' שנה ב'.

קורסי בחירה - 7 ש"ש (14 נ"ז)
חטיבה זו כוללת מגוון של קורסים העוסקים בהיבטים שונים של ניהול ויישוב סכסוכים מתוך תחומי הליבה של התוכנית. כמו כן, ניתן ללמוד קורסים ברמת מ.א. מחוץ לתוכנית בהיקף של עד 2 ש"ש (4 נ"ז) הקורסים חייבים להיות בעלי זיקה לנושאי הלימוד בתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים והלימוד בהם מותנה באישור מראש של ראש התוכנית. מלבד זאת, אישור הקבלה לקורסים שהם מחוץ לתוכנית כפוף להסכמתה של המחלקה במסגרתה נלמד הקורס.

עבודת המחקר

עריכת מחקר בהדרכת מנחה אקדמי מתאים.

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

כתיבת העבודה היא בכפוף לתקנון בית-הספר ללימודים מתקדמים (פרטים בפרק המבוא) ועל-פי ההוראות המפורסמות באתר התוכנית ללימודי ניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן.

בחינת גמר

בחינת הגמר בעל-פה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה כבסיס לעבודת המחקר.

לימודי יהדות

על-פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה
ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

 

מסלול ב' – ללא עבודת מחקר (ללא תזה)

20 ש"ש (40 נ"ז) כמפורט להלן:

קורסי חובה עיוניים - 9 ש"ש (18 נ"ז) יתכנו שינויים בקורסים הנדרשים. קורסים המתמקדים בגישות פוליטיות ודיפלומטיה, גישות פסיכולוגיות-חברתיות וגישות משפטיות, מהווים את התשתית האינטלקטואלית ללימודי קונפליקט וניהול או יישוב סכסוכים. הקורס בגישות ומודלים ביישוב סכסוכים בין-לאומיים הינו סמינריון או הרצאה הסטודנטים נדרשים לכתוב 2 עבודות סמינריוניות.

חובה לסיים את כל לימודי החובה בשנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה, חוץ מפרויקט השטח.

קורסי בחירה - 9 ש"ש (18 נ"ז)
חטיבה זו כוללת מגוון של קורסים העוסקים בהיבטים שונים של ניהול ויישוב סכסוכים מתוך תחומי הליבה של התוכנית. כמו כן, ניתן ללמוד קורסים ברמת מ.א. מחוץ לתוכנית בהיקף של עד 2 ש"ש (4 נ"ז). הקורסים חייבים להיות בעלי זיקה לנושאי הלימוד בתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים והלימוד בהם מותנה באישור מראש של ראש התוכנית. מלבד זאת, אישור הקבלה לקורסים שהם מחוץ לתוכנית כפוף להסכמתה של המחלקה במסגרתה נלמד הקורס.

פרויקט שטח (קורס חובה במסלול ללא תזה) - 2 ש"ש (4 נ"ז) התמחות של 40 שעות במחלקה, בארגון, בעמותה, בחינוך, בגישור או בפרקטיקה אחרת העוסקת בניהול משא ומתן או בניהול וביישוב סכסוכים. בסיום פרויקט ההתמחות  הסטודנטים יכתבו את עבודת השטח המסכמת את פעילותם. עבודה זו הינה גם סמינריון.

במסגרת פרויקט השטח הסטודנטים מתבקשים לקחת חלק בפעילות  של 40 שעות בארגון שבחרו, להשתתף או להשקיף על ניהול  של דיאלוג, יישוב סכסוכים או משא ומתן.

לימודי יהדות

על-פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

בחינת גמר

במסלול זה עבודת השטח, שנכתבת לאחר ביצוע פרויקט השטח, מהווה סיכום אינטגרטיבי של הלימודים לתואר שני ובכך מהווה גם בחינת גמר.

תואר שלישי

תוכנית הלימודים

א.  סטודנטים בעלי תואר שני שלא בתחום ניהול ויישוב סכסוכים, המתקבלים ללימודי תואר שלישי בתוכנית נדרשים ללמוד את קורסי החובה הבאים:

 1. גישות ומודלים ביישוב סכסוכים בין-לאומיים (27737) – 2 ש"ש (4 נ"ז)

בין נושאי הקורס: אסטרטגיות לניהול סכסוכים, תורת המשחקים, משא ומתן, תיווך, מניעת סכסוכים, התפייסות ועוד.

 1. גישות חברתיות-פסיכולוגיות למשא-ומתן ולתהליכי יישוב סכסוכים (27700) – 2 ש"ש (4 נ"ז)

תרומת הפסיכולוגיה החברתית להבנתם של סכסוכים ודרכי ההתמודדות עמם.

 1. דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים  - 1.5 ש"ש  (3 נ"ז)

הקורס יבחן באופן היסטורי את תפקיד יישוב סכסוכים במשפט וידגים שינויים בתפישת הגישור והשפיטה ויחסם זה לזה על רקע ניתוח תרבותי של היחסים בין תחומים אלה.

 1. סמינר בין-תחומי אינטגרטיבי (277010) – 1.5 ש"ש (3 נ"ז)

קורס זה מארח חוקרים ואנשי שטח המציגים את עבודותיהם בנושאים שונים הקשורים לתחום יישוב סכסוכים.

 1. סמינר לדוקטורנטים (27752) (ללא נ"ז) - חובת השתתפות במהלך כל תקופת לימודי הדוקטורט.
 1. שיטות מחקר איכותניות- (277420) 2 ש"ש (4 נ"ז) חובת השתתפות למי שלא למד קורס זה בתואר השני.


* יתכנו שינויים בקורסים הנדרשים

בנוסף, במסגרת לימודי הדוקטורט יש ללמוד לפחות 3 קורסים סמסטריאליים. בחירת הקורסים תעשה בתיאום עם המנחה ובאישור ראש התוכנית.

במשך יתר שנות הלימודים הציפייה היא להשתתף בסמינר הבין-תחומי האינטגרטיבי הנערך בתוכנית.

ב.  סטודנטים בעלי תואר שני בניהול ויישוב סכסוכים, שהתקבלו למסלול הרגיל לתואר שלישי, נדרשים ללמוד לפחות 3 קורסים סמסטריאליים. בחירת הקורסים תעשה בתיאום עם המנחה ובאישור ראש התוכנית. בנוסף, יש להירשם לסמינר לדוקטורנטים 27725 (ללא נ"ז), וקיימת ציפייה להשתתף בסמינר הבין-תחומי האינטגרטיבי הנערך בתוכנית במשך כל שנות הלימוד לדוקטורט ואף בכנסים שהתוכנית מארגנת.

    ג. חובה לסיים את כל לימודי החובה בשנת הלימודים הראשונה.

 

התוכנית דורשת מחקר שבדרך כלל מעוגן בתחום או בתחומים הבאים:

 1. מדעי המדינה, דיפלומטיה ויחסים בין-לאומיים;
 2. משפטים, גישור;
 3. סוציולוגיה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, חינוך ויחסי עבודה;
 4. היסטוריה, רטוריקה, פילוסופיה ולימודי היהדות;
 5. מחקר על יישום ויעילות של המודלים השונים  מתחום יישוב סכסוכים בכל אחד מהתחומים הרשומים דלעיל.

עם זאת, בתוכנית בין-תחומית, סטודנטים יכולים להציע מחקר בתחום אחר וכל בקשה תיבדק לגופה.

תנאי הקבלה:

 • ציון 85 ומעלה בתזה בתואר השני.
 • חובה למתעניינים בלימודים לתואר שלישי טרם הגשת המועמדות לעיין בחוברת פרטי-מידע של לימודי התואר השלישי מטעם בית-הספר ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה.
 • עבודת המחקר של הדוקטורט הינה היבט מרכזי של התוכנית לתואר שלישי ולכן  מציאת מנחה פוטנציאלי וקבלת הסכמה  בכתב מטעמו להנחיה הם תנאים הכרחיים להגשת מועמדות ללימודי דוקטורט בתוכנית.
 • מילוי שאלון אישי המפרט נושא המחקר וצירוף חוו"ד ממליצים עפ"י שאלון שיימסר ע"י התוכנית.
 • התוכנית תשקול את המועמדות ללימודי תואר שלישי של מועמדים שסיימו תואר שני ללא תזה. פרטים כלליים לגבי אפשרות זו מופיעים בחוברת פרטי מידע של בית-הספר ללימודים מתקדמים. עם זאת, במקרה זה, המועמד יצטרך לקבל את האישור של מנחה בפוטנציאל להדריך אותו לאורך כל לימודיו בתוכנית.
 • למידע נוסף מומלץ ליצור קשר עם מרכזת התוכנית טרם הגשת המועמדות. הוועדה המחלקתית לתואר שלישי תדון במועמדותכם ותעביר המלצתה לבית-הספר ללימודים מתקדמים.


לקבלת פרטים נוספים

ניתן לפנות לתוכנית בטלפון 03-5318043, בדוא"ל ובאתר המחלקה ללימודי ניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן