מדעי הראיה והאופטומטריה

תואר שני

קיים מסלול א' בלבד הכולל עבודת מחקר
בפקולטה למדעי החיים קיים בית ספר לאופטומטריה ומדעי הראייה עם מסלול לימודים הכולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.

תנאי קבלה לתוכנית

למסלול יתקבלו בוגרי/ות תואר ראשון באופטומטריה, במדעי החיים או במדעי המוח עם ממוצע תואר ראשון של 85 לפחות. בוגרי/ות מדעי החיים או מדעי המוח ילמדו לימודי השלמה בשנתם הראשונה, כפי שמפורט בתכנית הלימודים.

תנאי המעבר משנה לשנה

אישור תכנית מחקר בתום השנה הראשונה ללימודים.

תנאי סיום הלימודים בתכנית, כולל הדרישות לצורך קבלת זכאות לתואר: מתחילת הלימודים מוקצות לסטודנט/ית שנתיים בלבד להשלמת התואר, כולל חובות שמיעת קורסים, ביצוע עבודת המחקר, כתיבת התזה ומבחן הגנה על התזה.

מכסת השעות והסמינריונים

במשך השנתיים  של לימודי התואר השני יצטרכו הסטודנטים/יות ללמוד ולסיים בהצלחה קורסים וסמינרים בהיקף 12 ש"ש (שעות שבועיות) (24 נ"ז-נקודות זכות).

השלמות

סטודנטים/יות בוגרי תואר ראשון שאינו אופטומטריה (מדעי החיים או מדעי המוח) ילמדו בנוסף לשעות אלו לימודי השלמה בהיקף של 6.5 ש"ש (13 נ"ז).

מטרת לימודי ההשלמה הינה הקניית ידע בסיסי בתחום האנטומיה, הפיזיולוגיה של העין ועקרונות בתפיסת הראיה.

סטודנטים/יות התואר השני יעסקו במחקר ויכתבו עבודת תזה מחקרית.

בנוסף, ילמדו הסטודנטים/ות לימודי יהדות או לימודים כלליים ויעמדו בדרישות שפת האנגלית לתואר השני.

מבנה כללי של תכנית הלימודים:

לימודים עיוניים בתחומי האופטומטריה ומדעי הראיה.

מתוך 12 ש"ש (24 נ"ז) הנדרשות להשלמת התואר – 4 ש"ש (8 נ"ז) הינן קורסי חובה, 4 ש"ש (8 נ"ז) הינן קורסי בחירה ו- 4 ש"ש (8 נ"ז) יינתנו כסמינר. על הסטודנט/ית לסיים בהצלחה את כל הקורסים.

מטרת קורסי החובה ליצור בסיס הבנה מעמיק של יסודות המחקר הראייתי באופן כללי, תוך דגש על יסודות המחקר הקליני וכן קורס בסיסי הכולל את עקרונות השימוש במכשור מדעי, שהוא חיוני לצורך בצוע מחקר.

קורסי הבחירה יאפשרו לסטודנטים להעמיק את הידע וההבנה בתחום הספציפי אותו הם חוקרים.

קורס בחירה יינתן רק כאשר ירשמו אליו 7 סטודנטים/יות לפחות. במידה וירשמו פחות סטודנטים/יות יתבקשו סטודנטים/יות לעבור לקורס בחירה אחר.

במהלך קורסי הסמינר ידרשו סטודנטים/יות לתואר שני להגיש סמינריונים, אשר הינם חובה לכל תלמידי/ות המסלול. עם גמר כתיבת עבודת המחקר יבחנו התלמידים/ות בבחינה לתזה על ידי ועדת בחינה (פירוט בסעיפים הבאים) כפי שנהוג לגבי כל תלמידי/ות המחקר לתואר שני עם תזה.

הצעת המחקר

הסטודנט יגיש לוועדה הפקולטית לתארים מתקדמים הצעת תכנית לעבודת המחקר לאחר שאושרה ע"י המנחה בתום סמסטר ב' של השנה הראשונה לעבודתו/ה במחקר המוצע.

הועדה הפקולטית לתארים מתקדמים תבקש משני חברי סגל בפקולטה לבדוק ולהעריך את הצעת המחקר. לאחר תיקון ההצעה לפי הערות הבודקים/ות ולאחר אישור ההצעה ע"י הועדה הפקולטית לתארים מתקדמים היא תוגש לבית הספר ללימודים מתקדמים.

 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה.

 

בחינת גמר

הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

לאחר סיום המחקר ולאחר אישור המנחה, תוגש התזה הכתובה לוועדה הפקולטית לתארים מתקדמים.

הועדה הפקולטית תמליץ על הרכב של שני בוחנים/ות לבחינת הגמר בנוסף למנחה. לפני תחילת המבחן, הבוחנים/ות ייתנו ציון על החיבור המדעי, שיהווה 35% מציון התזה. גם המנחה יעריך/תעריך את עבודת הסטודנט/ית בנפרד וייתן/תתן עליה ציון, שיהווה 35% מציון התזה.

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).

חובת אנגלית

סטודנטים לתואר שני במדעי הראיה והאופטומטריה פטורים מחובת אנגלית שפה זרה.

 

לקבלת פרטים נוספים

ניתן לפנות לגב' רחל גלבוע, בטלפון 077-3063915 ובדוא"ל

ניתן לעיין באתר בית הספר לאופטומטריה ומדעי הראייה