המחלקה לכימיה

תואר שני  

קיימים שני מסלולים
מסלול א' – כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב (תזה)
מסלול ב' – ללא עבודת מחקר

במחלקה לכימיה מבחר של מעבדות מחקר בתחומים שונים בהן אפשר להשתלב כתלמיד תואר שני, לאחר תיאום עם המנחה המיועד.

מעבדות המחקר במחלקה עוסקות במגוון תחומים ובניהם: כימיה פיזיקלית, כימיה אי- אורגנית, מדע חומרים ואנרגיה, ננו טכנולוגיה, כימיה אורגנית וביו אורגנית, כימיה תרופתית, פולימרים, כימיה תיאורטית וכימיה חישובית.

דרישות מוקדמות

תואר ראשון בכימיה בממוצע ציונים של 80 לפחות.

תואר ראשון בביופיזיקה עם ממוצע ציונים של 78 לפחות.

בוגרי תואר ראשון בכימיה מאוניברסיטאות אחרות אשר תכנית לימודיהם אינן זהות לתכנית המחלקה, וכן בוגרי תואר ראשון מטעם הפקולטה למדעים מדויקים או הפקולטה למדעי החיים, יחויבו בקורסי השלמה על בסיס אישי בהתאם להחלטת וועדת ההוראה המחלקתית.

מועמדים למסלול א' ,כימיה עם תזה ,ננוטכנולוגיה עם תזה, כימו- אינפורמטיקה נדרשים למצוא מנחה מחברי הסגל טרם ביצוע רישום באתר .

הקבלה למחלקה מותנית בהצגת אישור רפואי על כשירות הסטודנט/ית ללמוד במחלקה כולל השתתפות במעבדות - אישור זה יש להציג לא יאוחר מיום הרישום למערכת הלימודים.

מועמד, בוגר אוניברסיטת בר אילן במדעים מדויקים ובמדעי החיים אשר נרשם לתואר השני ברצף לאחר סיום לימודיו לתואר הראשון – ושם הציג אישור רפואי, פטור מהצגת אישור זה.

מלגת קיום תתקבל לפי החלטת המחלקה. על פי רוב קבלת מלגה מובטחת בסיום תואר ראשון בממוצע של 85 ומעלה (83 לתלמידי ביופיזיקה).

הסטודנט יגיש לבית הספר ללימודים מתקדמים, באמצעות המחלקה, הצעה לעבודת מחקר מאושרת על ידי המנחה ועל ידי יו"ר הוועדה המחלקתית, עד סוף שנה"ל הראשונה. במקרים חריגים תאושר בקשת דחיה של ההגשה לסוף סמסטר א' בשנה"ל השנייה. אי הגשת ההצעה בזמן עלולה להביא להפסקת לימודים . בנוסף סכום מלגת הקיום שהסטודנט מקבל עולה / יורד בהתאם לעמידה בהגשת הצעת מחקר בזמן.

בסיום המחקר הסטודנט יגיש עבודת גמר בכתב על תוצאות המחקר ויבחן בפני ועדה  בסוף השנה השנייה ללימודי התואר השני.

ציון התואר נקבע על פי ציוני הקורסים, וע"פ ציון התזה.

 

מכסת השעות והסמינריונים

בתכנית כימיה עם תזה 84401

14 ש"ש (שעות שבויות) (28 נ"ז - נקודות זכות) כמפורט להלן:

10 ש"ש (20 נ"ז) - קורסי בחירה במחלקה או באישור ועדת הוראה מחלקתית.

2 ש"ש (4 נ"ז)    - השתתפות בסמינריון אחד בתחום ההתמחות במשך התואר.

2 ש"ש (4 נ"ז)    - השתתפות בקולוקוויום המחלקתי [1 ש"ש (2 נ"ז) בכל שנה].

 

במגמת ננוטכנולוגיה עם תזה 84430

13 ש"ש (26 נ"ז) כמפורט להלן:

4 ש"ש (8 נ"ז)     - קורסי חובה בננו טכנולוגיה (מבוא ומעבדה).

2 ש"ש (4 נ"ז)     - בסמינריון בתחום ההתמחות בשנה א' (סמינריון אחד במשך  
                           התואר)                

2 ש"ש (4 נ"ז)     - השתתפות בקולוקוויום המחלקתי [1 ש"ש (2 נ"ז) בכל שנה].
3 ש"ש (6 נ"ז)     - קורסי בחירה מסלול בחירה של ננו טכנולוגיה.
2 ש"ש (4 נ"ז )    - קורסי בחירה מסלול בחירה של המחלקה לכימיה. 

 

במגמת כימו - אינפורמטיקה עם תזה 84-408

14 ש"ש (28 נ"ז) כמפורט להלן:

1 ש"ש (2 נ"ז)     - קורס חובה "מבוא לכמו אינפורמטיקה"

5 ש"ש (10 נ"ז)     -קורסי בחירה בתחום הכימיה

5 ש"ש (10 נ"ז)     קורסי בחירה בתחום הכמו אינפורמטיקה.
1 ש"ש (2 נ"ז)     - סמינריון בתחום מדעי הנתונים (סמינריון אחד במהלך התואר)
2 ש"ש (4 נ"ז)    -  השתתפות בקולוקוויום המחלקתי [1 ש"ש (2 נ"ז) בכל שנה].

 

הוראות לכתיבת הצעת מחקר / עבודת הגמר

ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

 

בחינת גמר

הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

 

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).


הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה
ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

 

תואר שני בלי תזה

תואר שני בכימיה ללא עבודת מחקר מיועד למורים לכימיה או למדעים, לכימאים בתעשייה ולבעלי תואר ראשון המעוניינים להרחיב את השכלתם ולהתעדכן במדע הכימי העכשווי.

משך הלימודים הוא שנתיים, אפשר לקצר את משך הלימודים לשנה או להאריך, לפי הצורך.

 

דרישות מוקדמות

תואר ראשון בכימיה או במקצועות קרובים בממוצע ציונים של 80 לפחות.
תואר ראשון בביופיזיקה עם ממוצע ציונים של 78 לפחות.
למועמדים בעלי ממוצע נמוך מ-80 יתואם ראיון אישי עם ועדת הקבלה של המחלקה.

 

מכסת השעות והסמינריונים במסלול 84501

20 ש"ש (40 נ"ז) כמפורט להלן:
16 ש"ש (32 נ"ז)       - קורסי בחירה במחלקה או באישור ועדת הוראה מחלקתית.
2 ש"ש (4 נ"ז)    - השתתפות בסמינריון אחד בתחום ההתמחות במשך התואר.
2 ש"ש (4 נ"ז)    - עבודת גמר

 

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).

 

 

תואר שלישי

התואר השלישי (Ph.D.) הינו תואר מחקרי ומאתגר אשר מהווה פסגת ההשגים האקדמית. התואר נמשך ארבע שנים ובמהלכן יבצע התלמיד מחקר מקורי ובר- פרסום.
בנוסף יחוייב התלמיד במכסת קורסים והשתתפות בסמינריונים ובקולקויום המחלקתי.

 

תחומי התמחות
 1. כימיה אורגנית: סינתזה אורגנית, כימיה אורגנית-פיסיקלית, ספקטרומטרית תמ"ג ומסות, סטריוכימיה, כימיה קומבינטורית, כימיה של פולימרים.
   
 2. כימיה פיסיקלית:  ספקטרוסקופיה, אלקטרוכימיה בסיסית ושימושית,   סונוכימיה, צבירה והמרה של אנרגיה – סוללות חשמליות נטענות מתקדמות (ליתיום, ליתיום יון, מגנזיום), קבלי על, תאים פוטו-וולטאים, תאים סולריים.
   
 3. כימיה תיאורטית וחישובית: כימיה קוונטית, תהליכים רב-פוטוניים, לייזרים, אינטראקציות של חומר עם קרינה, דינמיקה של ריאקציות, מודלים חישוביים למנגנונים אנזימטים ולעיכוב אנזימים, מודלים חישוביים לתגובות כימיות, מודלים חישוביים במדע חומרים.
   
 4. כימיה תרופתית וביואורגנית: חומרים אנטיסרטניים, חומרים אנטיביוטיים, חומרים נגד מחלת אלצהיימר ופרקינסון,  חומרים אנטיסוכרתיים, אינהיביטורים של אנזימים, אינטראקציות של ליגנד-רצפטור, אנזימים מקובעים, מערכות להולכת תרופות, מנגנונים אנזימטיים, פפטידים ופפטידומימטיקה, מודלים חישוביים לפיתוח תרופות.
 1. מדע חומרים, פולימרים וננו-טכנולוגיה: שכבות דקות, ננו-ספירות פונקציונליות, מערכות פילמור הטרוגניות, כימיית פני שטח, פולימרים ביופעילים, סונוכימיה, ננו-חלקיקים, חומרים מרוכבים ממתכות ופולימרים, כימיה של מצב מוצק וקריסטלוגרפיה.
   
 2. ביופיזיקה: אינטראקציות בין קרינה אלקטרומגנטית למערכות ביולוגיות, טיפול בתאים סרטניים קרינה, קביעת מבנה חלבונים ואינטראקציות של חלבונים באמצעות תמ"ג, תכנון ומידול אינטרקציות חלבון- חלבון, אינטראקציות חלבונים ופפטידים עם משטחיים אי- אורגניים.
   
 3. כימיה אי-אורגנית וביו-אי-אורגנית: קומפלקסים של מתכות מעבר, רדיקלים יציבים, מודלים של מטאלו אנזימים, קומפלכסים של חומרי טבע עם יוני מתכות, ביומימטיקה, "אנזימים" מלאכותיים, מתגים כימיים וחיישנים אופטו-כימיים.

 

דרישות קבלה

תואר שני בכימיה או בתחום הקרוב לכימיה בציון 85 לפחות.

מועמדים לתואר שלישי נדרשים למצוא מנחה מחברי הסגל של המחלקה טרם ביצוע רישום באתר .

 

הקבלה למחלקה מותנית בהצגת אישור רפואי על כשירות הסטודנט/ית ללמוד במחלקה כולל השתתפות במעבדות - אישור זה יש להציג לא יאוחר מיום הרישום למערכת הלימודים.

תוך שנה מיום קבלתו לתואר שלישי על הסטודנט להגיש הצעת מחקר ולבצע מבחן  על ההצעה.
 

מכסת השעות והסמינריונים

מסלול רגיל

16 ש"ש (32 נ"ז) כמפורט להלן:


6 ש"ש (12 נ"ז)    - סמינריונים (2 סמינריונים שנתיים מחלקתיים בנושאים מהספרות

                            המקצועית ועוד 1 סמינריון שנתי תוצג עבודת המחקר לPh.D). 


6 ש"ש (12 נ"ז)    - קורסי בחירה במחלקה או באישור ועדת הוראה מחלקתית מתוכם   

                            קורס כתיבה ועריכה  מדעית באנגלית (2 נק"ז) שילקח רק מהשנה
                            השניה לתואר ומעלה.

 

4 ש"ש (8 נ"ז)      - חובת נוכחות בקולקויום המחלקתי במשך כל שנות הלימוד לתואר.
 

 מסלול משולב

תואר משולב מתאים לתלמידים בעלי יכולת מחקרית מובהקת, אשר אצלם התואר השלישי ממשיך לפתח את המחקר שנערך בתואר השני. תנאי קבלה למסלול הוא סיום כל מכסת הקורסים לתואר שני במסלול תזה בציון ממוצע של 85, הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי, ואישור של וועדת ההוראה המחלקתית. הצעת המחקר לתואר שלישי תוגש בסוף השנה השנייה של התואר השני והיא מהווה סיכום ועבודת גמר של המחקר בתואר השני.

 

בזמן השנתיים ללימודי תואר השני הסטודנט חייב להשתתף בקורסים בהיקף

20 ש"ש (28 נ"ז) כמפורט להלן:

10 ש"ש (20 נ"ז) - קורסי בחירה במחלקה או באישור ועדת הוראה מחלקתית.

2 ש"ש (4 נ"ז)      - בסמינריון בתחום ההתמחות.

2 ש"ש (4 נ"ז)      - השתתפות בקולוקוויום המחלקתי [1 ש"ש (2 נ"ז) בכל שנה].
 

6 ש"ש (0 נ"ז)      - רישום לקוד תזה .

 

יש לעמוד בתנאי המסלול המשולב המפורטים במבוא לצורך קבלה ללימודים לתואר שלישי במסלול זה.

אם הסטודנט מתקבל לתואר שלישי למסלול המשולב יהיה עליו בנוסף לחובות התואר השני להשתתף בקורסים בהיקף:

16 ש"ש (32 נ"ז) כמפורט להלן:
 

6 ש"ש (12 נ"ז)    - סמינריונים (2 סמינריונים שנתיים מחלקתיים בנושאים מהספרות

                            המקצועית ועוד 1 סמינריון שנתי תוצג עבודת המחקר לPh.D). 


6 ש"ש (12 נ"ז)    - קורסי בחירה במחלקה או באישור ועדת הוראה מחלקתית מתוכם   

                            קורס כתיבה ועריכה  מדעית באנגלית (2 נק"ז) שילקח רק מהשנה
                            השניה לתואר ומעלה.

 

4 ש"ש (8 נ"ז)      - חובת נוכחות בקולקויום המחלקתי במשך כל שנות הלימוד לתואר.

 

 

לקבלת פרטים נוספים

ניתן לפנות למחלקה בטלפון 03-5318309/10, לדוא"ל 
ולאתר המחלקה לכימיה