המחלקה לפיזיקה

תואר שני

תכנית לימודים לתואר השני כוללת ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.
משך הלימודים – שנתיים.

תוכניות

 1. פיזיקה
 2. ביופיזיקה

מגמות

 1.      ננו-טכנולוגיה.

שטחי המחקר נקבעים על בסיס אישי על-ידי המנחה של הסטודנט.

דרישות מוקדמות

 1. לתוכנית פיזיקה ולמגמת ננו-טכנולוגיה: תואר ראשון בפיזיקה עם ממוצע ציונים של 80 לפחות.
 2. לתוכנית ביופיזיקה: תואר ראשון בביופיזיקה עם ממוצע ציונים של 80 לפחות.         

בעלי תואר ראשון בהנדסה, מתמטיקה, כימיה או מדעי החיים יכולים להתקבל למגמת פיזיקה או מגמת ביופיזיקה עם השלמות שתוגדרנה על פי מסלול ההתמחות במחקר.

כל המועמדים בכל המגמות חייבים למצוא מנחה מבין חברי הסגל של המחלקה ולהחתים אותו על טופס הנחיה לפני קבלתם ללימודים.  

הקבלה למחלקה מותנית בהצגת אישור רפואי על כשירות המועמד ללמוד במחלקה כולל השתתפות במעבדות, אותו יש להציג לא יאוחר מיום הרישום למערכת הלימודים. מועמד, בוגר אוניברסיטת בר אילן, אשר נרשם לתואר השני מיד לאחר סיום לימודיו לתואר הראשון - פטור מהצגת אישור זה.

מכסת השעות והסמינריונים

13 ש"ש (שעות שבועיות) (26 נ"ז-נקודות זכות) כולל השתתפות בקורסי חובה (לפי התוכנית או המגמה) ובסמינר מתקדם. קורסי החובה והבחירה מפורסמים על ידי המחלקה בכל שנה.

השתתפות בקולוקוויום המחלקתי במשך כל שנות הלימודים - חובה.

השתתפות בסמינרים (בהתאם לתחום המחקר) במשך כל שנות הלימודים - חובה.

לפי המלצה בכתב מהמנחה ובאישור יו"ר הוועדה המחלקתית ניתן ללמוד קורסים במחלקות אחרות ולכלול אותם בתוך 13 ש"ש (26 נ"ז) הנדרשות.
 

ידיעת שפות

אנגלית לתואר השני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא).

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

בחינת גמר

הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).

מלגות

בכל המסלולים לתואר שני במחלקה לפיזיקה ניתן לקבל מלגות קיום, פטור משכר לימוד ואפשרות להעסקה בהוראה.


הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה.


תואר שלישי

כל סטודנט לתואר שלישי חייב ללמוד קורסים בפיזיקה ע"פ רשימת הקורסים המתפרסמת על ידי המחלקה בכל שנה בהיקף של 8 ש"ש (16 נ"ז) במשך ארבע שנות לימודיו לתואר. בתואר שלישי אין קורסי חובה פרט לקורסים: קולוקוויום והוראה וסמינר ע"פ תחום המחקר שאינם נכללים בתוך 8 ש"ש (16 נ"ז) הדרושות, אך הם קורסי חובה והנוכחות בהם חובה בכל שנות הלימודים לתואר.

כמו כן, הסטודנט יחויב בקורסים נוספים שבית הספר ללימודים מתקדמים מחייב כמפורט בפרק המבוא.

לפי המלצה בכתב של המנחה ובאישור יו"ר הוועדה המחלקתית ניתן לקחת קורסים ממחלקות אחרות ולכלול אותם בתוך 8 ש"ש (16 נ"ז) הנדרשות.


תחומי התמחות

א.      פיסיקת מצב מעובה

 1. תכונות חשמליות ומגנטיות של מתכות וסגסוגות (מחקר תאורטי+מחקר ניסויי)
 2. מערכות ננוסקופיות, מזוסקופיות ומערכות בעלי ממדיות נמוכה (מחקר תאורטי+מחקר ניסויי)    
 3. חקר מבנה מוצקים, פני נוזלים ושכבות חד-מולקולריות בקרני X, ספקטרוסקופית X
 4. תכונות מגנטיות ותכונות הובלה של מוליכי-על (מחקר תאורטי+מחקר ניסויי)
 5. מתכות מגנטיות עם אינטראקציות אלקטרוניות חזקות (מחקר תאורטי+מחקר ניסויי)
 6. פיזיקה של מוליכים למחצה (מחקר ניסויי)

ב.      אופטיקה וספקטרוסקופיה

 1. פוטופיזיקה וספקטרוסקופיה מולקולרית. פיזיקה רפואית (מחקר ניסויי)
 2. אינטראקציה של אור עם רקמות, קינטיקה של ראקציות כימיות (מחקר תאורטי)
 3. אופטיקה לא לינארית ואופטיקה של מערכות לא מסודרות (מחקר ניסויי)
 4. התפשטות גלים במערכות לא-מסודרות (מחקר תאורטי)
 5. פיסיקת לייזרים ואופטיקה לא לינארית (מחקר ניסויי)
 6. סנכרון ותקשורת באמצעות רשתות של לייזרים ולייזרים כאוטיים (מחקר תאורטי+מחקר ניסויי)
 7. אופטיקה קוונטית, מדידת תכונות קוונטיות באינטראקציה של אור וחומר, ספקטרוסקופיה מדויקת (מחקר ניסויי)
 8. פיזיקה ניסיונית של גזים קוונטים מנוונים, התעבות בוזה וגז פרמי מנוון (מחקר ניסויי)

ג.      מכניקה סטטיסטית וקוונטית

 1. כאוס המילטוני קלאסי וכאוס קוונטי (מחקר תאורטי)
 2. מכניקה סטטיסטית ופרקטלים ושימושיהם בביולוגיה וברפואה (מחקר תאורטי)
 3. דינמיקה של מערכות מורכבות (מחקר תאורטי)
 4. רשתות נוירונים ואלגוריתמי למידה (מחקר תאורטי)
 5. פיזיקה סטטיסטית של מערכות שאינן בשיווי משקל (מחקר תאורטי+מחקר ניסויי)
 6. מכניקה סטטיסטית של פולימרים ונוזלים מורכבים (מחקר תאורטי+מחקר ניסויי)
 7. פיזיקה חישובית וסימולציונית (מחקר תאורטי)

 ד.     פיזיקה רפואית וביופיזיקה

 1. ביופיזיקה של ממברנות (מחקר ניסויי)
 2. פלואורסצנסיה כשיטה לאבחון ממאירות (מחקר ניסויי)
 3. דיאגנוסטיקה מוקדמת של מחלות סרטן (מחקר ניסויי)
 4. מודלים של דנ"א וביו-פולימרים (מחקר תאורטי)
 5. הדמיה אופטית של ארגון של כרומוזומים בגרעין התא (מחקר ניסויי)
 6. אינטראקציה של מולקולת דנ"א בודדת עם חלבונים (מחקר ניסויי)

ה.      גיאופיזיקה

 1. הידרודינמיקה גיאופיסית (מחקר תאורטי)
 2. חישה מרחוק באמצעות גלי מיקרו (מחקר תאורטי+מחקר ניסויי)

ו.       אסטרופיזיקה (מחקר תאורטי)

 

מלגות

בכל המסלולים לתואר שלישי במחלקה לפיזיקה ניתן לקבל מלגות קיום, פטור משכ"ל ואפשרות להעסקה בהוראה.


לקבלת פרטים נוספים

 

ניתן לפנות למחלקה בטלפון 03-5318433, בדוא"ל ובאתר המחלקה לפיזיקה