המחלקה למדעי המחשב

תואר שני במדעי המחשב

מטרת המחלקה

במחלקה למדעי המחשב, מתקיימים לימודים לקראת התארים "מוסמך למדעים מדוייקים" (M.Sc) ו"דוקטור לפילוסופיה" (Ph.D).

הלימודים האקדמיים משלבים תחומים תיאורטיים ומעשיים על מנת להכשיר בוגרים שישתלבו בהצלחה הן באקדמיה והן בתעשייה.

מסלולים

קיימים שני מסלולים:
מסלול א' – "מסלול עם תזה" – מתמקד בביצוע מחקר בכיוון לימוד והגשת עבודת המחקר
מסלול ב' – "מסלול ללא תזה" – מתמקד בהכרת כיוון לימוד דרך קורסים. ללא עבודת מחקר (במקומה, פרויקט מחקרי במחלקה).

כיווני לימוד

 1. אלגוריתמיקה וחישוביות ('תאוריה').
 2. קריפטוגרפיה ואבטחה.
 3. בינה מלאכותית (כולל אחזור מידע ורובוטיקה).
 4. כללי (פתוח רק למסלול ב' – ללא תזה)

לכיווני הלימוד השונים יש דרישות שונות של קורסי קדם, חובה ובחירה (ראה טבלה מצורפת בהמשך). על התלמיד לבחור כיוון לימוד, וללמוד על פי תוכנית הלימודים של כיוון הלימוד שנבחר. תלמיד שבחר ללמוד בכיוון לימוד כללי חייב לעבור במהלך השנה הראשונה לפחות שלושה מקורסי החובה של הכיוונים האחרים, אחד לפחות מכל כיוון לימוד.

סטודנטים במסלול עם תזה, אשר תחום המחקר שלהם משלב נושאים - מכיווני הלימוד שונים (לדוגמא, תאוריה ואבטחה, בינה מלאכותית ואבטחה, בינה מלאכותית ואלגוריתמיקה), זכאים לבניית תכנית לימודים ספציפית להם (באישור המנחה והיועץ לתואר שני), שתחליף את דרישות החובה והבחירה - בכיווני הלימוד שבחרו מלכתחילה. תנאי הכרחי לתכנית הינו שעליה לכלול מעבר קורס חובה אחד לפחות מכל כיוון לימוד שמשולב במחקר.

 

תנאי הקבלה לתואר שני במדעי המחשב

יש לשים לב כי התנאים המפורטים הינם תנאי סף לבחינת מועמדות. עמידה בתנאים אלו לא מבטיחה את קבלת המועמד/ת.

יש לצרף קורות חיים לבקשת ההרשמה.

ממוצע ציונים - המחלקה למדעי המחשב תשקול מועמדותם של בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, במדעי המחשב, בציון 86 לפחות. על המועמד להמציא גיליון ציונים רשמי (הכולל את ממוצע הציונים לתואר) מאת המוסד האקדמי בו סיים את לימודי התואר הראשון. חתך הקבלה נתון לשינוי משנה לשנה ועשוי להיות גבוה יותר מהסף הנדרש על מנת להגיש מועמדות לתואר שני.

מדרג - על המועמד לצרף אישור רשמי על מיקומו היחסי במחזור בו סיים את לימודיו (מדרג).

המחלקה למדעי המחשב תשקול - לימודי השלמה במדעי המחשב למועמדים - בעלי תואר ראשון במתמטיקה, פיזיקה או הנדסה ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, אשר סיימו את לימודיהם בציון 90 לפחות. 
הקבלה במקרים אלו היא על תנאי ומותנית בסיום לימודי ההשלמה לפי הדרישות שיקבעו על ידי האחראי האקדמי לתואר שני במחלקה.

לימודי השלמה במדעי המחשב
בעלי תואר ראשון מתחום אחר, או במדעי המחשב משני, יחויבו בקורסי השלמה מתואר ראשון במדעי המחשב. קורסים אלו מהווים דרישה מוקדמת לקבלה לתואר שני במעמד רגיל.  יש לסיים את לימודי ההשלמה בממוצע של 85 לפחות. מועמד שלא השלים קורסים אלו או לא קיבל ציונים לפני הרשמתו לתואר שני במדעי המחשב עלול להידחות אוטומטית (גם אם יעמוד בממוצע הציונים הנדרש). 

 

קוד קורס

שם הקורס

תיאור כללי

מספר ש"ס

1

89-110

מבוא למדעי המחשב

שפת C

5

2

89-120

מבני נתונים

 

4

3

89-111

מבוא לתכנות מונחה עצמים

תכנות ועיצוב קוד מונחה עצמים בשפת JAVA

4

4

89-119

מבוא לאלגברה ליניארית

אלגברה ליניארית 1

4

5

89-118

מבוא לחדו"א 1

חשבון אינפיניטסימאלי 1

4

6

89-195/197

מתמטיקה בדידה 1 + 2

 

6

7

89-220

אלגוריתמים 1

קורס המשך למבני נתונים

5

8

89-231

מערכות הפעלה

כולל ידע ב-UNIX

5

9

89-262

הסתברות כללית

 

3

10

89-230

מבנה מחשב

מבוא לארכיטקטורת מחשב

5

11

89-226

חישוביות וסיבוכיות

 

5

 

קורסי קדם, חובה ובחירה בתחומי ההתמחות השונים  

להלן קורסי הקדם וקורסי החובה של כיווני הלימוד השונים. פירוט של קורסי הבחירה לפי כיווני הלימוד ניתן לראות באתר בר-אילן: קטלוג הקורסים

תלמידים שלמדו קורס דומה לקורס קדם לפני תחילת הלימודים, יוכלו לבקש מראש התחום לפטור אותם מקורס הקדם. הסמכות לאישור פטור מקורסים היא בידי בית הספר ללימודים מתקדמים. ייתכנו שינויים בקורסי החובה וקורסי הבחירה לקראת שנה"ל תשפ"ב.
יש להתעדכן לפני פתיחת שנה"ל בתקנון המעודכן לתואר שני.
 

 

אלגוריתמיקה וחישוביות

תקשורת ואבטחה

בינה מלאכותית

ללא התמחות

קורסי קדם להתמחות

קורסי קדם להתמחות
89-322 אלגוריתמים 2

89-225 סיבוכיות

אין דרישות קדם

קורס קדם להתמחות

 

 89-570 בינה מלאכותית

אין דרישות קדם

קורסי חובה בהתמחות

קורס חובה:
89-755 ניתוח אלגוריתמים

 

פחות 2  יש לקחת לפחות 2 קורסים בקורסי הבחירה מתוך הרשימה הבאה 656-89 מבוא לקריפטוגרפיה 350-89  מבוא לרשתות תקשורת 509-89 תכנות בטוח 550-89  אבטחת תקשורת 657-89  חישוב בטוח

 

ללומדים ללומדים במסלול עם תזה חובה לקחת את הקורס מבוא לקריפטוגרפיה 89-656

קורסי חובה:

89-919 מודלים הסתברותיים יישומיים במדעי המחשב
89-950  נושאים מתקדמים בבינה- מלאכותית

חובה לקחת את שלושת קורסי החובה 755-89 ניתוח אלגוריתמים, -89 919  מודלים הסתברותיים יישומיים במדעי המחשב ו-89 950  נושאים מתקדמים בבינה- מלאכותית

קורסי בחירה - ניתן לקחת כל קורס לתואר שני במחלקה למדעי המחשב

קורסי בחירה בהתמחות

ראי/ה ידיעון

ראי/י ידיעון

ראי/ה ידיעון

שילוב קורסי בחירה של התחומים האחרים

 

 

מסלול א' – עם עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים

26 שעות סמסטריאליות (26 נקודות זכות) לפי הפירוט הבא:

 • 18 שעות סמסטריאליות קורסים לפי הפירוט הבא:  
  לפחות 12 שעות סמסטריאליות (12 נקודות זכות) מכיווני לימוד, כולל קורסי החובה והקדם של כיווני הלימוד.
  יש להשלים למכסת 18 שעות סמסטריאליות מקורסי תואר שני שהמחלקה מציעה.
 • שני סמינריונים לתואר שני (כל סמינריון 2 שעות סמסטריאליות = 2 נקודות זכות, סה"כ 4 נ"ז). לפחות אחד בכיווני הלימוד.
 • קולוקוויום מחלקתי - הרצאות אורח במדעי המחשב (4 שעות סמסטריאליות = 4 נקודות זכות). ללא חיוב שכר לימוד, יש לקבל ציון עובר. מידע על מועד הקולוקוויום המחלקתי יפורסם בידיעון מערכת שעות.

 

באישור המנחה ניתן להכיר בקורסים מוסמכים אחרים של המחלקה כקורסי קדם של כיוון הלימוד.

באישור המנחה, לצורך התמחות, ניתן ללמוד עד 8 שעות סמסטריאליות, בקורסים ממחלקות אחרות או אוניברסיטאות אחרות.

הבקשות מותנות באישור בית הספר ללימודים מתקדמים.

המאמץ העיקרי במסלול זה כולו מכוון לעבודת המחקר – מציאת בעיה מחקרית, התמודדות איתה בכלים מדעיים, ופרסום התוצאות. רוב הציון (75%) המסכם בתואר ניתן על בסיס הערכת עבודת המחקר, ורק מקצתו (25%) על בסיס הקורסים. 

המחלקה עוזרת לסטודנטים במסלול זה במתן מלגות על מנת לאפשר לסטודנטים להתמקד במחקר.  על הסטודנטים - שאינם עובדים מעבר להיקף מוגבל, להגיש בקשה למלגה מטעם המחלקה הכוללת מימון עלות שכר הלימוד ולעזור וקיום צרכיהם.  למלגה זו מתווספת לעיתים מלגה נוספת, בהתאם לשיקולי המנחה.  יש להגיש טופס בקשה במזכירות . יש לשים לב כי לוחות הזמנים למציאת מנחה והגשת הצעת מחקר שונים לסטודנטים המקבלים מלגת מחלקה ויפורטו בעת אישור המלגה.

השלבים העיקריים במסלול: 

מציאת מנחה
יש למצוא מנחה עד סוף סמסטר א' ולא יאוחר מסוף סמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה.

על הסטודנט לקבל אישור של אחד מבין חברי הסגל הבכיר במחלקה המסכים/ה - להנחות את הסטודנט בעבודת המחקר.  מומלץ לתלמידים לזהות מוקדם ככל האפשר מנחים פוטנציאליים מבין חברי הסגל הבכיר, ולפנות אליהם בכדי לבדוק את ההתאמה והדרישות: בפרט מומלץ ללמוד קורסי בחירה שנותן המנחה הפוטנציאלי. 
המחקר וההנחיה דורשים זמן ניכר, הן מהתלמיד, הן מחבר הסגל.  תלמידים שעובדים (או משרתים בצבא) במקבלי ללימודים עלולים להתקשות - במציאת זמן למחקר ולהתקשות במציאת מנחה שיסכים להסתכן בהנחייתם. במקרים אלו, מומלץ לפנות למנחים הפוטנציאליים עוד לפני ההרשמה.

מידע על חברי הסגל ותחומי מחקרם ניתן לקבל באתר המחלקה.
יש להדגיש כי מטבע הדברים, אתר המחלקה מציין מחקרים שנעשו בעבר – ולכן כיווני הלימוד המצוינים הינם בבחינת כיוונים כלליים בלבד.  מומלץ להיפגש עם המנחים מוקדם ככל האפשר, אפילו לפני תחילת הסמסטר הראשון או אפילו לפני ההרשמה.

סטודנט שלא ימצא מנחה עד סוף שנת הלימודים הראשונה או לא יגיש הצעת מחקר עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה יועבר אוטומטית למסלול ללא תזה.

הגשת הצעת המחקר
יש להגיש עד סוף סמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה. יש להגיש את הצעת המחקר לפי תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים, וההוראות המתפרסמות מעת לעת.

הצגת התזה
בחינת הסיום בתזה תערך במסגרת של מצגת שבה יציג הסטודנט או הסטודנטית את עבודת המחקר בפני וועדת שופטים המורכבת מחברי סגל במחלקה.  הרכב השופטים בוועדה מורכב מהמנחה או מנחים,  ראש כיוון לימוד (אשר משמש כיו"ר וועדת הבחינה), חבר סגל מכיוון לימוד, וחבר סגל נוסף מתחום כיוון לימוד אחר, אשר ממונה ע"י יו"ר הועדה המחלקתית לתארים מתקדמים. במהלך המצגת ואחריה השופטים יבחנו את עומק ידיעותיו של הסטודנט והתמצאותו במחקר שערך. על הסטודנט לשלוח קובץ PDF של התזה למזכירות המחלקה, לאחר שהמנחה אישר את עבודת התיזה, לצורך תאום מועד ההגנה.

הגשת עבודת המחקר
הכתובה בצורתה הסופית. את התזה יש להגיש עם אישור המנחה להפקדת עבודות גמר בספריה המרכזית. 

הוראות לכתיבת עבודת הגמר
ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

בחינת גמר
הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

 

מסלול ב' – ללא עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים

44 שעות סמסטריאליות הרצאה (44 נקודות זכות), לפי הפרוט הבא:

 • 36 שעות סמסטריאליות קורסים לפי הפירוט הבא: 
  לפחות 16 שעות סמסטריאליות (16 נקודות זכות) כיווני לימוד, כולל קורסי החובה והקדם של כיווני הלימוד. 
  ללומדים ללא כיווני לימוד: לפחות חמישה קורסי חובה של שלוש כיווני לימוד.

(ניתן להתייעץ עם מרכז כיוון לימוד לגבי קורסים מוסמכים אחרים של המחלקה ולגבי קורסי קדם של כיוון הלימוד שנלמדו בלימודי השלמה).

      יש להשלים למכסת 36 שעות סמסטריאליות מקורסי תואר שני שהמחלקה מציעה.

 • שני סמינריונים לתואר שני (כל סמינריון 2 שעות סמסטריאליות = 2 נקודות זכות, סה"כ 4 נ"ז).
 • קורס "סדנה לפרויקטים מתקדמים" (4 שעות סמסטריאליות= 4 נקודות זכות).

מעבר ממסלול ללא תזה למסלול עם תזה מותנה ב:

 1. אישור עקרוני של יו"ר הוועדה לתארים מתקדמים של המחלקה (בהתאם לזמינות מנחים במחלקה).
 2. ממוצע של 85 ומעלה (לפחות ב-4 קורסים) בשנה"ל הראשונה.
  3.  מציאת מנחה לתזה.

סטודנט המבקש לעבור מסלול יבקש אישור עקרוני מהמחלקה לעבור למסלול עם תיזה. רק לאחר קבלת אישור עקרוני ניתן לגשת לחפש מנחה לתזה. לאחר עמידה בתנאים 1-3 לעיל, ימלא הסטודנט "טופס פנייה" של בית הספר ללימודים מתקדמים ויעבירו למחלקה.

 

דרישות משותפות לשני המסלולים (מסלול א' ו-ב')

לימודי יהדות
על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).

 

ידיעת שפות

אנגלית לתואר השני.

(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא).

 

תואר שני במגמת מדעי הנתונים

 קיים מסלול א' בלבד – כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.

המחלקה למדעי המחשב בבר-אילן נחשבת מובילה עולמית בתחומים כגון למידת מכונה, עיבוד שפה ובינה מלאכותית, העומדים בבסיס מדעי הנתונים. מגמת התואר השני - במדעי הנתונים ((Data Science, המשותפת למחלקה למדעי המחשב ולמחלקה למתמטיקה באוניברסיטת בר-אילן, מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר ראשון במקצועות: מתמטיקה, מדעי המחשב, הנדסה, ביו-אינפורמטיקה או פיסיקה. הסטודנטים המתקבלים לתכנית, ייחשפו במסגרתה לפעילות פורצת דרך של חוקרי המחלקה הפועלים בעולם מדעי הנתונים, הן ברמה המחקרית – אקדמית, והן ברמה היישומית במסגרת שיתופי פעולה של החוקרים עם החברות המובילות בתעשייה ובמגזר העסקי. הביקוש הגובר למקצוענים בתחום מדעי הנתונים מחד, והמחסור האדיר בהם מאידך, מבטיחים למוסמכי תכנית התואר השני במדעי הנתונים בבר-אילן, לא רק מעמד מכובד ועשייה מרתקת בחזית הארגונים המניעים את הכלכלה עולמית, אלא גם ביטחון תעסוקתי ארוך טווח שאינו קיים במרבית המקצועות המרכיבים את שוק העבודה התחרותי של ימינו.

תנאי הקבלה לתואר שני במגמת מדעי הנתונים
ראה תנאי הקבלה למדעי המחשב.

מכסת השעות והסמינריונים

34 שעות סמסטריאליות (34 נקודות זכות) לפי הפירוט הבא:

 1. 32 שעות סמסטריאליות מהקורסים הבאים:
   

קורסי חובה: יש  ללמוד את 3 הקורסים הבאים:

88-784 אופטימיזציה, 3 שעות סמסטריאליות

88-775 תיאוריה סטטיסטית, 5 שעות סמסטריאליות

88-962 תהליכים סטוכסטיים, 3 שעות סמסטריאליות

 

קורסי ליבה: יש לבחור 2-3 בהתאם להתמחות:

88-780 למידה מפוקחת ולא מפוקחת, 2 שעות סמסטריאליות

89-560 עיבוד תמונה, 3 שעות סמסטריאליות

89-511 למידת מכונה, 4 שעות סמסטריאליות

89-542 ניהול נתוני עתק ברשת, 2 שעות סמסטריאליות

89-6541 שיטות מתקדמות בלמידה חישובית, 2 שעות סמסטריאליות

89-679 סדנה במדעי הנתונים, 2 שעות סמסטריאליות

89-6542 נושאים מתקדמים בלמידה עמוקה, 3 שעות סמסטריאליות

אשכול: יש לבחור אשכול אחד בלבד וללמוד את כל הקורסים שבאשכול.
אשכולות הבחירה: אשכול ביו-רפואה, אשכול שפה טבעית, אשכול שוק ההון, אשכול רשתות (מידע מפורט באתר המחלקה).

קורסי בחירה: יש להשלים למכסת 32 ש"ס מתוך קורסי הבחירה המוצעים במחלקה לתלמידי תואר שני.

 1. סמינריון אחד לתואר שני (2 שעות סמסטריאליות = 2 נקודות זכות).
 2. קולוקוויום במדעי הנתונים (הרצאות אורח במדעי המחשב).

      מידע על מועד הקולוקוויום יפורסם בידיעון מערכת שעות.

 1. סדנאות במדעי הנתונים (ללא נקודות זכות)

 

תואר שלישי

תנאי קבלה

 1. מסלול רגיל - בעלי תואר שני במסלול עם תיזה במדעי המחשב מאוניברסיטה מוכרת, עם ציון 90 לפחות בתיזה, וממוצע כללי של 85 לפחות בתואר שני. במקרים חריגים, יתקבלו גם בעלי תואר שני בתחום אחר (קרוב); יש לקבל על כך אישור יועץ תואר שלישי במחלקה, או מרכז תחום המחקר.
 2. מסלול ישיר (ללא תואר שני) או משולב (לימודי תואר שני ושלישי) -  בהתאם לתקנון תואר שלישי של האוניברסיטה. קבלה במסלולים ישיר ומשולב, דורשת אישור יועץ תואר שלישי במחלקה או מרכז תחום המחקר.
 3. תנאים אלו באים להוסיף על התקנון הכללי של הוועדה לתואר שלישי של האוניברסיטה.
 4. הסכמה להנחיה של חבר סגל מהמחלקה, בדרגת מרצה בכיר לפחות.

תכנית לימודים:

 1. חובות קורסים: לכל סמסטר של לימודי תואר שלישי יש לצבור לפחות 2 ש"ס = 2 נ"ז (1 ש"ש) בקורסים של המחלקה למדעי המחשב, ומקסימום של 16 ש"ס = 16 נ"ז (8 ש"ש). לבחירת הקורסים, יש להתייעץ עם המנחה. סטודנט במסלול הישיר לתואר שלישי, נדרש על פי תקנון האוניברסיטה להשלים את כל חובות הקורסים לתואר שני במדעי המחשב. לפיכך, פטור מדרישת קורס לתואר שלישי בשנתיים הראשונות ללימודיו.  עליו להתחיל לצבור לפחות 2 ש"ס = 2 נ"ז (1 ש"ש) בקורסים של המחלקה למדעי המחשב מהשנה השלישית ללימודיו.
 2. פטור מקורסים תמורת הוראה: ניתן לבקש פטור מדרישת לימוד קורס כל סמסטר. יש להגיש בקשה לכל סמסטר בנפרד. הפטור יאושר רק כאשר הסטודנט מלמד קורס באותו סמסטר (כמתרגל או מרצה), ונדרשת עבודת לימוד והכנה גדולה במיוחד למשל פעם ראשונה שהקורס ניתן. לבקשה לפטור יש לצרף המלצת המנחה והמרצה בקורס.
 3. השתתפות בקולוקוויום מחלקתי.
 4. הגשת תכנית מחקר מפורטת וקבלת אישור מראש המחלקה ולאחר מכן מוועדת תואר שלישי של האוניברסיטה, תוך שנה מתחילת הלימודים.
 5. הגשת דו"ח התקדמות (מאושר ע"י המנחה) בסוף כל שנה, למחלקה ולוועדת תואר שלישי של האוניברסיטה.

לימודי יהדות ואנגלית  - על-פי הדרישות הכלליות לתואר שלישי.

 

 לקבלת פרטים נוספים

ניתן לפנות למחלקה בטלפון 03-5318866

E-mail:  cs.master@biu.ac.il

www.cs.biu.ac.il

 

את שמות חברי הסגל ותחומי ההתמחות שלהם,

 וכן מידע על הלימודים במחלקה ניתן לראות באתר המחלקה