המחלקה למתמטיקה

תואר שני

כללי

לימודי התואר השני מאפשרים לסטודנט להתנסות במחקר תחת הנחייתו של חוקר מנוסה, או ללמוד תחום מחקר מבוקש, ולהתקדם לחזית הידע באחד מענפי המתמטיקה העיונית או השימושית.

מסלולים

קיימים שני מסלולים:
מסלול א' - הכולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר (תזה) בכתב.
מסלול ב'-  ללא עבודת מחקר: בתוכנית למתמטיקה פיננסית.
 

תוכניות ומגמות הלימוד לתואר שני
 1. התוכנית למתמטיקה:

מתמטיקה עיונית: אלגברה, אנליזה, גיאומטריה, הסתברות, טופולוגיה, קומבינטוריקה ותורת המספרים.

מתמטיקה שימושית: מתמטיקה שימושית תאורטית, ויישומיה בפיסיקה, מדעי המחשב, הנדסה, סטטיסטיקה, מדעי הנתונים, ביולוגיה, מדעי המוח ומתמטיקה פיננסית.                                                                

 1. התכנית למתמטיקה פיננסית:

התוכנית עוסקת בכלים מתמטיים המותאמים להתפתחויות מודרניות בכלכלה ובמימון. אלה צורכים שיטות כמותיות, כגון: חשבון סטוכסטי, פרקטלים, סטטיסטיקה המתמודדת עם אומדן תהליכי נדיפות, בעיות ייחודיות במימון, אינטליגנציה מלאכותית ותוכנות ייעודיות לניהול פיננסי.

 1. המגמה למדעי הנתונים:

עידוד מחקר אקדמי יישומי ותיאורטי במדעי הנתונים, תוך שילוב של יכולות מתמטיות, סטטיסטיות ואלגוריתמיות. תוך שיתוף של קורסים עם המחלקה למדעי המחשב - ובמקביל הקניית כלים שיקלו על השתלבות הסטודנטים בשוק העבודה כמדען נתונים. 

  

דרישות מוקדמות

 1. התוכנית למתמטיקה עם תזה: תואר ראשון (מורחב או ראשי) במתמטיקה בממוצע של 84 לפחות. מועמדים בעלי רקע חזק במתמטיקה שאינם עומדים בדרישה הנ"ל, ויתקבלו, יחויבו בקורסי השלמה שייקבעו על-ידי היועץ האקדמי.
 2. התוכנית למתמטיקה פיננסית: ממוצע של 80 לפחות במדעים מדויקים, הנדסה, חשבונאות או בכלכלה ומנהל עסקים; מעבר קורס הכנה (ראו להלן).
 3. המגמה למדעי הנתונים: מסלול עם תזה - ממוצע של 84 לפחות וראיון אישי בתיאום. במגמה זו מספר המקומות מוגבל.

קורס הכנה לתלמידי תואר שני במתמטיקה פיננסית:
המחלקה מקיימת בקיץ שלפני שנת הלימודים הראשונה קורס הכנה לתלמידי מתמטיקה פיננסית. קורס זה מומלץ ביותר לסטודנטים בוגרי מדעי החברה או כלכלה-מנהל עסקים ולסטודנטים בוגרי מתמטיקה שסיימו לימודיהם לפני יותר משש שנים. הקורס מספק יסודות מתמטיים בחשבון אינפינטיסימלי, אלגברה לינארית והסתברות. פתיחת הקורס מותנית ב-15 נרשמים לפחות.

מכסת שעות הקורסים והסמינריונים

מתמטיקה עם תזה:  קורסי ליבה, קורסי בחירה וסמינריונים בהיקף של 14.5 ש"ש (שעות שבועיות) (29 נ"ז - נקודות זכות) ועבודת גמר.

מדעי הנתונים (מסלול עם תזה בלבד): קורסי יסוד וליבה, קורסי בחירה וסמינריונים בהיקף של 17 ש"ש (34 נ"ז) ועבודת גמר.

מתמטיקה פיננסית: קורסים בהיקף של 23 ש"ש (46 נ"ז).

משך הלימודים

משך הלימודים לתואר "מוסמך האוניברסיטה" הוא שנתיים (4 סמסטרים).
במסלול למתמטיקה פיננסית: שנה וחצי (4 סמסטרים, הכוללים סמסטר קיץ).
המסלול לתואר "מוסמך האוניברסיטה" + תזה הינו שנתיים עד שלוש שנים.

לימודי יהדות

עפ"י הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).

ידיעת שפות

אנגלית לתואר השני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא).

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

בחינת גמר

במסלול עם תזה - הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.
 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה,

ורצוי עד סוף שנת הלימודים הראשונה.

 

תואר שלישי

חובות הסטודנט לתואר שלישי

על הסטודנט לבחור מנחה טרם תחילת לימודיו במחלקה. יש להגיש הצעת מחקר לא יאוחר מסוף השנה הראשונה. על כל סטודנט ללמוד בממוצע קורס מתקדם אחד מדי סמסטר (מקורסי הליבה שלא למד לתואר שני או מקורסי הבחירה המתקדמים), ולצבור במהלך לימודיו ארבעה ציונים מספריים.

על תלמידי התואר השלישי להשתתף באופן סדיר באחד מסמינרי המחקר של המחלקה.

הסטודנט מחויב בדרישות ללימודי יסוד ביהדות ואנגלית כמפורט בתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים.

תחומי התמחות

 1. אלגברה: חבורות אלגבריות, חבורות למחצה, חוגים ואלגברות, חבורות ואלגברות לי, חבורות קוונטיות, תורת ההצגות, אלגברה הומולוגית, אלגברה חישובית והצפנה.
 2. אנליזה: אנליזה מרוכבת (במשתנה אחד ובכמה משתנים), אנליזה הרמונית, אנליזה פונקציונלית, תורת האופרטורים, גיאומטריה אינטגרלית, טומוגרפיה מתמטית.
 3. גיאומטריה וטופולוגיה: גיאומטריה אלגברית, גיאומטריה דיפרנציאלית, גיאומטריה חישובית, טופולוגיה כללית וקבוצתית, מערכות דינמיות, טופולוגיה במימדים נמוכים, גיאומטריה וטופולוגיה סיסטולית, תורת הקשרים.
 4. תורת המספרים: תורת המספרים האלגברית, גיאומטריה אלגברית אריתמטית, פונקציות אוטומורפיות ופונקציות-L, קירובים דיופנטיים, תורת המספרים ההסתברותית.  
 5. קומבינטוריקה: אוטומטים, קומבינטוריקה אלגברית, קומבינטוריקה של החבורה הסימטרית, חבורות שיקופים, תורת הגרפים.
 6. הסתברות: תורת המידה, תהליכים סטוכסטיים, תורת התורים, גיאומטריה סטוכסטית, יישומים בגנטיקה ובביולוגיה.
 7. תורת הקבוצות: טופולוגיה קבוצתית, תורת רמזי, מבנה עדין, קומבינטוריקה אינסופית.
 8. מתמטיקה שימושית: פיסיקה מתמטית, ביולוגיה מתמטית, אנליזה נומרית, טומוגרפיה, רשתות וגרפים אקראיים, מדעי הנתונים, חישוביות עצבית, הצפנה מודרנית.

 

לקבלת פרטים נוספים

ניתן לפנות למזכירות המחלקה בטלפון  03-5318407/8, דוא"ל ובאתר המחלקה למתמטיקה