סדנאות לדוקטורנטים

ארגז כלים לסטודנטיות ולסטודנטים לתואר השלישי
בית הספר ללימודים מתקדמים משיק תכנית העשרה לדוקטורנטיות
ולדוקטורנטים שמטרתה להקנות כלים להתנהלות במרחב האקדמי.
התכנית כוללת סדרת הרצאות במגוון נושאים שתתקיימנה במהלך שנת
הלימודים ותועברנה על ידי חברי סגל מהאוניברסיטה.

לפרטים נוספים והרשמה