הפקולטה להנדסה

תואר שני 

קיימים שני מסלולים:

מסלול א' - מסלול עם תזה - כולל לימוד קורסים לתארים מתקדמים, ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. 
מסלול ב' - מסלול ללא תזה - כולל לימוד קורסים לתארים מתקדמים אפשרות לפרויקט מחקרי מצומצם. 

תוכנית הנדסת חשמל (MSc) 

ניתן להתמחות ב: 
 1. אלקטרו-אופטיקה 
 1. ביו-הנדסה 
 1. הנדסת מחשבים 
 1. ננו-אלקטרוניקה 
 1. ננו-טכנולוגיה 
    

בתוכנית קיימת מגמת עיבוד מידע ומדעי הנתונים (MSc) 
מגמת לימודים המבוססת על מרכזי הידע שפותחו בשנים האחרונות בתחומי עיבוד האותות, למידת מכונה, תקשורת וביו-אינפורמטיקה בפקולטה להנדסה. 
 

תנאי הקבלה 

הפקולטה להנדסה מעוניינת לקלוט בוגרי תואר ראשון מצטיינים ללימודי תואר שני תוך מתן עדיפות למועמדים במסלול א' (עם תזה). 

רשאים להגיש את מועמדותם בוגרי תואר ראשון בהנדסת חשמל או בהנדסת מחשבים, שסיימו את לימודיהם בממוצע מינימלי 85 במוסד אקדמי מוכר. 

כמו כן, מועמדים שסיימו את לימודי התואר הראשון בתוכניות הנדסה אחרות, במדעים מדויקים או במדעי החיים בממוצע מינימלי 85. אלו יחויבו בקורסי השלמה כפי שייקבעו ע"י הוועדה לתארים מתקדמים בפקולטה להנדסה בהתאם לתחום שהם אמורים להתמחות בו. לימודי ההשלמה אינם נכללים במכסת שעות הלימודים לתואר שני. 

מסלול ישיר לתואר שני 

עבור סטודנטים מצטיינים לתואר ראשון מוצע מסלול ישיר לתואר שני – המסלול מיועד לסטודנטים מצטיינים בשנה רביעית בהנדסת חשמל או בהנדסת מחשבים המעוניינים ללמוד במסלול א' (עם תזה) בלבד. סטודנטים שסיימו את כל הקורסים הנדרשים בלימודי תואר ראשון בהנדסת חשמל / מחשבים בשנים א-ג בממוצע 90 לפחות, רשאים להגיש את מועמדותם למסלול הישיר לוועדה לתארים מתקדמים בפקולטה להנדסה במהלך סמסטר ב' של שנת הלימודים השלישית. סטודנטים שיתקבלו למסלול הישיר על-ידי בית הספר ללימודים מתקדמים, יחויבו לסיים את כל הדרישות לתואר ראשון ושני ב- 5 שנים. 

תנאי הקבלה למסלול ב' זהים למסלול א'. אופציית המסלול הישיר אינה פתוחה לתלמידי מסלול זה. 

הוועדה ללימודים מתקדמים בפקולטה להנדסה שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים בעלי ההישגים הגבוהים ביותר מבין המועמדים, שעמדו בתנאי הקבלה המינימליים, ולהמליץ על קבלתם לבית הספר ללימודים מתקדמים. 

ההחלטה הסופית על קבלת מועמדים ללימודי תואר שני (בכל המסלולים) הינה בסמכות בית הספר ללימודים מתקדמים האוניברסיטאי. 

ההחלטה על קבלת המועמד ללימודי תואר שני תקפה לשנת הלימודים אליה התקבל המועמד בלבד.  

מכסת השעות והסמינריונים 

מסלול א' – מסלול עם תזה 

צבירת 14 ש"ש (שעות שבועיות) לפחות (28 נ"ז-נקודות זכות) [15 ש"ש (30 נ"ז) במגמה לעיבוד מידע ומדעי הנתונים], בהתאם לתוכנית הלימודים, יש לסיים את כל הקורסים בציון עובר (65) ובממוצע כולל של 75 לפחות. 

חובת השתתפות בקולוקוויום המחלקתי [1 ש"ש (2 נ"ז) הנכללות במסגרת 14/15 ש"ש (28/30 נ"ז)]. 

פרטים נוספים ניתן לקבל בפרק המבוא לידיעון זה. 

הדרישות לקבלת התואר במסלול הישיר – עם תזה 

צבירת 12 ש"ש (24 נ"ז) או 13 ש"ש (26 נ"ז) במגמה לעיבוד מידע ומדעי הנתונים בהתאם לתוכנית הלימודים

יש לסיים את כל הקורסים בציון עובר (65) ובממוצע כולל של 75 לפחות. 

חובת השתתפות בקולוקוויום המחלקתי [1 ש"ש (2 נ"ז) הנכללות במסגרת 12/13 ש"ש (26/ 24 נ"ז)]. 

פרטים נוספים ניתן לקבל בפרק המבוא לידיעון זה. 

מסלול ב' – ללא תזה 

צבירת 22 ש"ש (44 נ"ז) [או 23 ש"ש (46 נ"ז) במגמה לעיבוד מידע ומדעי הנתונים], בהתאם לתוכנית הלימודים. יש לסיים את כל הקורסים בציון עובר (65) ובממוצע כולל של 75 לפחות. 

חובת השתתפות בקולוקוויום המחלקתי [1 ש"ש (2 נ"ז) הנכללות במסגרת 22/23 ש"ש (44/46 נ"ז)]. 

קיימת אפשרות לביצוע פרויקט בהיקף 4 ש"ש (8 נ"ז) הנכלל במסגרת 22/23 ש"ש (44/46 נ"ז). 

פרטים נוספים ניתן לקבל בפרק המבוא לידיעון זה. 

לכל הסטודנטים במסלול עם תזה ימונה מנחה אקדמי זמני או קבוע מרגע הקבלה לתוכנית. במסלול ללא תזה ישמש ראש המסלול או מי מטעמו כמנחה. במקרה והסטודנט/ית במסלול ללא תזה מעוניין/נת לבצע פרויקט מחקרי מצומצם כחלק מדרישות תוכנית לימודיו/ה, עליו/ה למצוא מנחה לעבודה זו לא יאוחר משנת הלימודים הראשונה. אישור תוכנית הלימודים מותנה בהישגי הסטודנט/ית ובאישור המנחה.  

על סטודנטים במסלול עם תזה להתקשר עם מנחה קבוע לא יאוחר מסוף הסמסטר הראשון ללימודיהם. מלגאי של הפקולטה רשאי להיות רק מי שהתקשר עם מנחה קבוע במסלול עם תזה (ואינו עובד). 

התוכנית להנדסת חשמל 

קורסי חובה 

קורסי החובה יכללו קורסים כמפורט להלן: 

 1. קורסים במתמטיקה. 
 1. קורסי ליבה בהנדסה. 
קורסי בחירה 

קורסי הבחירה יכללו קורסים כמפורט להלן: 
קורסים בתחום ההתמחות מתוך רשימת הקורסים כמפורט בתוכנית הלימודים. 
סטודנטים לתואר שני במסלול עם תזה יוכלו להירשם באישור המנחה לקורס "קריאה מודרכת".   
קורס זה אינו פתוח לסטודנטים במסלול ללא תזה. 

הסטודנטים רשאים ללמוד עד שני קורסים מכל מחלקה אחרת באוניברסיטה ובלבד שקורסים אלו אושרו על ידי המנחה וראש הוועדה ללימודים מתקדמים של הפקולטה והם מוגדרים כקורסים לתארים מתקדמים ברשומות האוניברסיטה. 

מגמת עיבוד מידע ומדעי הנתונים 

תוכנית הלימודים מחולקת לשישה רבדים: 

 1. קורסי חובה 
 1. קורסי יסוד 
 1. קורסי ליבה 
 1. קורסי תשתית-מרחיבים 
 1. קורסי תוכן 
 1. סמינרים 

סטודנטים לתואר שני במסלול עם תזה יוכלו להירשם באישור המנחה לקורס "קריאה מודרכת". קורס זה אינו פתוח לסטודנטים במסלול ללא תזה. 

הסטודנטים רשאים ללמוד עד שני קורסים מכל מחלקה אחרת באוניברסיטה, שאינם חלק מתוכנית הלימודים בתחום כמפורט בידיעון זה, ובלבד שקורסים אלו אושרו על ידי המנחה וראש הוועדה ללימודים מתקדמים של הפקולטה והם מוגדרים כקורסים לתארים מתקדמים ברשומות האוניברסיטה. 

הגשת הצעת מחקר 

על הסטודנטים להגיש הצעת מחקר לתזה עד סוף סמסטר א' בשנת הלימודים השנייה. 

משך הלימודים 

משך הלימודים לתואר שני הינו שנתיים. סטודנטים שבאופן חריג לא סיימו את לימודי התואר השני בזמן הקצוב לעיל, יידרשו להגיש בקשה להארכה שתידון על-ידי הוועדה ללימודים מתקדמים בפקולטה להנדסה ובית הספר ללימודים מתקדמים שבסמכותם לאשר/לדחות את הבקשה. 

ידיעת שפות

אנגלית לתואר השני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראו בפרק המבוא). 

הוראות לכתיבת עבודת הגמר 

ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא. 

בחינת גמר 

במסלול א' - הבחינה תתבסס על עבודת הגמר (התזה) ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. 
במסלול ב' - במידה ונעשה פרויקט מחקרי מצומצם, תתקיים בחינה אשר תתבסס על הפרויקט שהוגש.  

ראו תקנון הפקולטה להנדסה על נהלי הבחינה והדרישות. 

לימודי יהדות 

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראו בפרק המבוא). 

  

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה 

ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה 

  

תואר שלישי   

תנאי הקבלה, מסלולי הלימוד והנהלים כמפורט בפרק המבוא. 

תחומי ידע 

הפקולטה להנדסה מציעה מחקרים בתחומי הידע הבאים: 
אלקטרו-אופטיקה, ביו הנדסה, הנדסת מחשבים, ננו-אלקטרוניקה, עיבוד מידע ומדעי הנתונים ותקשורת. 

להלן דוגמאות לתחומי המחקר בפקולטה: 

אלקטרו-אופטיקה 

סופר רזולוציה ומערכות דימות, מיקרוסופיה אופטית ופלורוסנציה, דימות ביו רפואי, הסתרה זמנית ומרחבית, אופטיקה לא לינארית, ננו-פוטוניקה, התקני פלזמונים התקני אלקטרו-אופטיים, התקנים אופטיים בסיליקון, תקשורת אופטית, התקני סיבים, חישה בעזרת סיבים אופטיים, פוטוניקת מיקרו-גל ואופטיקה אטמוספרית. 

ביו-הנדסה 

מערכות דיאגנוסטיקה מתקדמות, רפואה שיקומית, מערכות להובלת תרופות, חקר הסרטן, ביו פוטוניקה והדמיה רפואית, ניתוח של מערכות ביולוגיות מורכבות, עיבוד אותות ביולוגיים, ביו-אינפורמטיקה, הנדסה וננו-טכנולוגיה לשימושים ביולוגיים ורפואיים, ממשק מוח-מכונה, פיתוח שתלים, פיתוח מיקרוסקופיה מתקדמת, אימונולגיה מערכתית וחישובית, גנומיקה וביוטכנולגיה, הנדסת רקמות. 

הנדסת מחשבים 

מערכות חסינות לשגיאות ((fault tolerant קודים למערכות מחשב, קידוד מערכות אינטראקטיביות, תכן מערכות חומרה, אמינות ובטיחות, קריפטוגרפיה וחישוב בטוח, שיטות ספקטרליות לתכן לוגי, אימות פורמלי של מערכות ראקטיביות, לוגיקה טמפורלית, אופטימיזציה של מעגלי ומערכותVLSI, מערכות  VLSIדלות אנרגיה, ביולוגיה חישובית, גרפיקה ממוחשבת, עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה, אלגוריתמים לבעיות תזמון והקצאת משאבים, אלגוריתמי קירוב, אלגוריתמים מקוונים, ארכיטקטורת מחשבים, האצת חישובים בחומרה. 

ננו-אלקטרוניקה 

תכנון, ייצור ואפיון התקני ננו-אלקטרוניקה, מעגלים ומערכותVLSI, גלאי הדמאה מתקדמים, התקנים ומערכות לחלל, תכנון ואפיון זיכרונות,  תכנון חומרה אמינה, אמינות במערכותVLSI, תכנון אנלוגי וספרתי של מעגלים משולבים, חיישנים וממשקים אנלוגיים, מעגלים אנלוגיים לניהול והעברת אנרגיה, מעגלים אנלוגיים וספרתיים לחומרה בטוחה, מערכות חומרה לבינה מלאכותית, ארכיטקטורות חומרה בקוד פתוח, אלגוריתמים ואופטימזציה פיזית של מעגלים משולבים. 

עיבוד מידע ומדעי הנתונים 

עיבוד אותות סטטיסטי ותהליכים אקראיים, תיאוריה ושיטות לעיבוד אותות, עיבוד אותות מסתגל, עיבוד אותות תקשורת, עיבוד אותות רדיו, עיבוד אותות מכ"ם, עיבוד תמונה, עיבוד אותות אקוסטיים, עיבוד אותות דיבור, עיבוד אותות ביולוגיים, מערכי חיישנים, רשתות חיישנים, רשתות חברתיות, למידת מכונה, ראיה ממוחשבת, למידה עמוקה, עיבוד אותות על גרפים, עיבוד אותות על יריעות, תורת המשחקים, ביו-אינפורמטיקה. 

התוכנית כוללת קורסים רלבנטיים וכתיבת עבודת דוקטורט שתותאם באופן אישי לכל מועמד. 
את תחומי ההתמחות של חברי הסגל ניתן לראות באתר הפקולטה להנדסה. 

  

לקבלת פרטים נוספים 
 
ניתן לפנות לפקולטה להנדסה, בטלפון 03-7384634, בדוא"ל 

או לעיין באתר האינטרנט של הפקולטה להנדסה 

חפשו אותנו בפייסבוק 

הפקולטה להנדסה אוניברסיטת בר אילן