תואר ותעודה

המידע מעודכן לתשפ"ב. מידע לתשפ"ג יעודכן בימים הקרובים. 

 1. לסטודנטים שסיימו את כל הדרישות בפקולטות למדעי היהדות, מדעי הרוח, מדעי החברה או ביחידה ללימודים בין-תחומיים (פרט לחקר המוח) יוענק התואר מוסמך M.A..
  לסטודנטים שסיימו את כל הדרישות בפקולטות למדעים מדויקים, מדעי החיים, הנדסה או ביחידה ללימודים בין-תחומיים - חקר המוח יוענק התואר מוסמך .M.Sc.
  לסטודנטים שסיימו את כל הדרישות בפקולטה למשפטים יוענק התואר מוסמך .LL.M.
  לסטודנטים שסיימו את כל הדרישות בפקולטה למשפטים במסגרת תוכניות הלימוד בלימודי משפט ללא משפטנים יוענק התואר מוסמך M.A..
 2. בתעודות של מסיימי התואר השני במסלול א', הכולל ביצוע עבודת מחקר (תזה), יצוין: "לאחר שסיים/ה את מסכת לימודיו/ה וחיבר/ה עבודת גמר". בתעודות של מסיימי התואר השני ללא מחקר יצוין: "לאחר שסיים/ה את מסכת לימודיו/ה כחוק". בתעודות של מסיימי התואר השני במסלול המשולב / ישיר (בפסיכולוגיה) לדוקטורט יצוין: "לאחר שהשלים/ה את חובותיו לתואר מוסמך במסגרת המסלול המשולב / ישיר לתואר 'דוקטור לפילוסופיה' ".
 3. בתעודה לתואר שני במסגרת המסלול המשולב לתואר שלישי ניתן צל"ש הצטיינות בלבד (אין הצטיינות יתרה).
 4. בתעודה לתואר שני בפסיכולוגיה במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט אין צל"ש.
 5. במסלול הישיר לתואר שלישי – ניתן אישור על זכאות לתואר למעט המסלול בפסיכולוגיה שבו מוענקת תעודה.
 6. ציון לשבח מופיע בתעודה בלבד.
 7. האוניברסיטה רשאית, לפי שיקול דעתה, לפרסם את שמות המוסמכים.