לימודי פרשנות ותרבות

מבוא                                                                       

התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות הוקמה בשנת 1999 והיתה למסגרת הראשונה בישראל שהציעה לימודי פרשנות ותרבות לתארים מתקדמים. התכנית מציעה מגוון נקודות מבט תיאורטיות לניתוח ופרשנות של כל תחום של פעילות אנושית. תוכנית הלימודים מבוססת על הבנת המונח "תרבות" במובנו הרחב ביותר הכולל – מעבר ליצירות המזוהות עם תרבות (אמנות, ספרות או מוסיקה) – את מכלול הפעילויות האנושיות המאורגנות במסגרת שפה, מוסדות ופרקטיקות. ההנחה הבסיסית שלנו היא ניתן לפרש ולחקור את רוב הדברים כתופעה תרבותית ובאופן המשלב בין נקודות מבט שונות. בזכות רוחב היריעה התיאורטי והמתודולוגי, הסטודנטיות והסטודנטים בתכנית נהנים מחופש יוצא דופן בבחירת נושאי הכתיבה ואופן הגישה אל מושאי המחקר. 

התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות עוסקת במרחב התרבותי והפרשני על מכלול היבטיו: תיאוריות של פרשנות, פרשנות של טקסטים, ניתוח של מוסדות ופרקטיקות חברתיות. כל התחומים הללו עוסקים בפרשנות של עובדות, טקסטים תרבויות והתנהגויות אנושיות ומפגישים בין מדעי הרוח, הטבע, החברה, יהדות ומשפטים. דגשים אלו יתבטאו בבחירת קורסי הבחירה וכמובן בהתמחות הקשורה בעבודת המחקר ובהנחיה לקראתה. התוכנית מאגדת תחת קורת גג אחת חוקרים וחוקרות שהעניין האינטלקטואלי שלהם מפגיש בין דיסציפלינות של ידע וכלים תיאורטיים ופרשניים שונים.הלימודים בתכנית לפרשנות ותרבות הם לימודי תואר שני ושלישי ומכוונים למועמדים ומועמדות שסיימו את לימודי התואר הראשון ו/או השני שלהם בהצטיינות ואשר מגלים רצון ויכולת ללימודים בינתחומיים ממספר דיסציפלינות. קבלתם של מועמדים הבאים למסלול כאשר באמתחתם החשיבה והידע מתחום אחד שבו הצטיינו היא בסיס חשוב ללימוד הבין-תחומי. 

מכסת השעות משקפת את העובדה שהתלמידים נדרשים ללמוד תחומי ידע שאין להם היכרות מוקדמת עימם וכן להטמיע בכתיבתם הגות בינתחומית. הקורסים בתכנית מכשירים למחקר כזה והסטודנטים אף יכולים לשלב כלים מתודיים מהקורסים השונים למתודה מקורית משלהם . 

כל המועמדים המעוניינים ללמוד במסגרת התכנית יעברו ראיון קבלה. במסלולים המחקריים (תואר שני עם תזה, המסלול המשולב בתואר השלישי ותואר שלישי) המועמדים יתבקשו להגיש לקראת הריאיון חיבור קצר בו יציעו רעיון למחקר (שאליו לא יהיו מחויבים בהמשך לימודיהם). 

ניתן ללמוד בתכנית לתארים הבאים לפי הדרישות והתנאים המפורטים להלן: 

תואר שני  

קיימים שני מסלולים: 

מסלול א' - כולל ביצוע מחקר  

מסלול ב' - ללא עבודת מחקר. 
   

תואר שני  

מסלול א' (עם תזה) 

למי מיועד -  בעלי תואר ראשון מאוניברסיטה מוכרת. 

תנאי קבלה – ציון סף בתואר ראשון בממוצע 85 וראיון קבלה. 

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ותזה – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים. 

חובות כלליים – קורסים בהיקף של 14 ש"ש (28 נ"ז), כתיבת הצעת מחקר והגשת עבודת מחקר (תזה) כולל הגנה. 

קורסי חובה – 5 קורסי חובה בהיקף של 10 ש"ש (20 נ"ז) לפי הפירוט הבא: 

 1. הרמנויטיקה 
 1. פרשנות השיח 
 1. מבוא לתיאוריות ביקורתיות 
 1. תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם 
 1. תיאוריות של תרבות: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים 

 

קורסי בחירה – קורס בחירה אחד מתוך התכנית בהיקף של 2 ש"ש (4 נ"ז). 

סמינריונים – סמינריון אחד מתוך התכנית בהיקף של 2 ש"ש (4 נ"ז). 

קולוקויום – חובת נוכחות בקולוקויום הכללי של התכנית  במשך כל שנות התואר (ניתן להשתתף גם בקולוקויום של תלמידי תואר שלישי בהתמחות פרשנות ופסיכואנליזה). 

קוד תזה - בהיקף של 4 ש"ש (0 נ"ז). חובת רישום משנה ב' ועד לסיום התואר. 

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה מתאים מתוך הסגל האקדמי של אוניברסיטת בר אילן בהתאם לנושא המחקר ובהתייעצות עם מורי החוג ו/או ראש התכנית, לא יאוחר מתחילת סמסטר א' של שנת הלימודים השניה. 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה. 

 

הערה: 

תלמידים המתכננים ללמוד במסלול המשולב לדוקטורט יתחילו את לימודיהם במסלול תואר שני עם תזה, על פי הרכב הקורסים המיועד למתעתדים להיות במסלול זה. מצטיינים בלבד במסלול זה יוכלו לעבור למסלול המשולב לדוקטורט (פירוט וקריטריונים להלן). אם לא יגיעו לממוצע ציונים של 90 ומעלה כנדרש, יוכלו לכתוב תזה ולסיים תואר שני עם תזה או לעבור למסלול תואר שני ללא תזה. 

 
הוראות לכתיבת עבודת הגמר

 ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא. 

 
בחינת גמר 

בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. 
  

ידיעת שפות 


אנגלית לתואר שני. (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא). 
 
המנחה בתיאום עם יו"ר הוועדה המחלקתית רשאי לחייב את המועמד ללמוד שפה זרה נוספת הנדרשת לביצוע עבודת המחקר. 

 
לימודי יהדות 

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא). 

 

מלגות 

תיבדק אפשרות למתן מלגות לסטודנטים על סמך מצוינותם והישגיהם בתכנית. 


  

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה. 

  

מסלול ב' (ללא תזה) 

למי מיועד – בעלי תואר ראשון מאוניברסיטה מוכרת. 

תנאי קבלה – ציון סף בתואר ראשון בממוצע 85 וראיון קבלה. 

משך הלימודים – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים.  

חובות כלליים – קורסים בהיקף של 18 ש"ש (36 נ"ז). 

קורסי חובה – 5 קורסי חובה בהיקף של 10 ש"ש (20 נ"ז) לפי הפירוט הבא: 

1. הרמנויטיקה 
2. פרשנות השיח 
3.מבוא לתיאוריות ביקורתיות 
4. תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם 
5. תיאוריות של תרבות: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים 

 

קורסי בחירה – 2 קורסי בחירה מתוך התכנית בהיקף של 4 ש"ש (8 נ"ז). 

סמינריונים – 2 סמינריונים מתוך התכנית בהיקף של 4 ש"ש (8 נ"ז). 

קולוקויום – חובת נוכחות בקולוקויום הכללי של התכנית בכל שנות התואר (ניתן להשתתף גם בקולוקויום של תלמידי תואר שלישי בהתמחות פרשנות ופסיכואנליזה). 

הערות

תלמידי תואר שני ללא תזה לא יוכלו להמשיך לדוקטורט אלא אם כן ישלימו את כתיבה של תזה.  מחקרית. 

  
ידיעת שפות 


אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראו בפרק המבוא). 
 
 

לימודי יהדות 

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראו בתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא) 

 

מלגות 

תיבדק אפשרות למתן מלגות לסטודנטים על סמך מצוינותם והישגיהם בתכנית. 
  

  

לקבלת פרטים נוספים 

ניתן לעיין באתר התכנית ללימודי פרשנות ותרבות, 
 

לפנות בטלפון03-5317654 או באמצעות הדואר האלקטרוני 

  

  

תואר שלישי (דוקטורט) 
  

 1. לתלמידים שסיימו תואר שני עם תזה בתכנית ללימודי פרשנות ותרבות 
 1. לתלמידים שסיימו תואר שני עם תזה מחוץ לתכנית – התמחות פרשנות ותרבות 
 1. לתלמידים שסיימו תואר שני עם תזה מחוץ לתכנית – התמחות פרשנות ופסיכואנליזה 
 1. המסלול המשולב לדוקטורט 

  

 1. תואר שלישי לתלמידים שסיימו תואר שני עם תזה בתכנית ללימודי פרשנות ותרבות 

למי מיועד –בעלי תואר שני עם תיזה שסיימו לימודיהם בתכנית ללימודי פרשנות ותרבות. 

תנאי קבלה – ממוצע ציונים לתואר שני 87, ציון תיזה  90, וראיון קבלה מטעם התכנית. 

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ודוקטורט – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים.  

חובות כלליות – השלמת קורסי בחירה מתוך התכנית  ומציאת מנחה עד לתחילת השנה השניה ללימודים. 

קורסי בחירה – 3 קורסי בחירה מתוך התכנית בהיקף של 6 ש"ש (12 נ"ז)  עם ציון "עובר" ללא צורך בהגשת עבודה. במקרים מיוחדים יאושר לתלמידי התכנית ללימודי פרשנות ותרבות ללמוד חלק מקורסי הבחירה מחוץ לתכנית בארבעה תנאים: (1) תכני הקורסים רלבנטיים ותורמים ישירות לנושא המחקר של התלמיד/ה. (2) יוכרו מקסימום 4 ש"ש של קורסי בחירה מחוץ לתכנית. (3) רק באישור בכתב של ראש התכנית לפני הרישום לקורסים שמחוץ לתכנית. (4) החובות בקורסים מחוץ לתכנית תלויות במרצה ובקורס הנלמד.חובות נוספות – נוכחות בקולוקויום המחלקתי הכללי במשך שנתיים ראשונות כדוקטורנטים,  ורישום לסדנת דוקטורנטים מתחילת הלימודים לתואר כולל בשנה אחת לאחר אישור הצעת המחקר. 

קוד דוקטורט – חובת רישום החל משנה א' ועד לסיום התואר. 

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה מתאים מבין מורי התכנית ו/או מחוץ לתכנית בהתאם לנושא המחקר ובהתיעצות עם מורי החוג ו/או ראש התכנית לא יאוחר מתחילת השנה השניה ללימודים. 

  

 1. תואר שלישי לתלמידים שסיימו תואר שני עם תזה מחוץ לתכנית – התמחות פרשנות ותרבות

למי מיועד – בעלי תואר שני עם תזה מחוץ לתכנית ללימודי פרשנות ותרבות מאוניברסיטה מוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה. 

תנאי קבלה – ממוצע ציונים לתואר שני 87, ציון תיזה  90, וראיון קבלה מטעם התכנית. 

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ודוקטורט – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים.  

חובות כלליות – קורסים בהיקף 18 ש"ש (36 נ"ז) ומציאת מנחה עד תחילת השנה השניה ללימודים. 

קורסי חובה – 5 קורסי חובה בהיקף של 10 ש"ש (20 נ”ז) לפי הפירוט הבא: 

1. הרמנויטיקה 
2. פרשנות השיח 
3.מבוא לתיאוריות ביקורתיות 
4. תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם 
5. תיאוריות של תרבות: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים 

קורסי בחירה – 3 קורסי בחירה מתוך התכנית בהיקף של 6 ש"ש (12 נ"ז). 

תלמידי התמחות פרשנות ותרבות אשר הצעת המחקר שלהם הוגשה למזכירות, יקבלו ציון עובר על אחד מקורסי הבחירה (חובת נוכחות מבלי להגיש עבודה) ובלבד שקורס זה נלמד בתכנית. 

 

 • במקרים מיוחדים יאושר לתלמידי התכנית לפרשנות ותרבות ללמוד חלק מקורסי הבחירה מחוץ לתכנית בארבעה תנאים: (1) תכני הקורסים רלבנטיים ותורמים ישירות לנושא המחקר של התלמיד/ה. (2) יוכרו מקסימום 4 ש"ש של קורסי בחירה מחוץ לתכנית. (3) רק באישור בכתב של ראש התכנית לפני הרישום לקורסים שמחוץ לתכנית. (4) החובות בקורסים מחוץ לתכנית תלויות במרצה ובקורס הנלמד. 

סמינריונים – 1 סמינריון מתוך התכנית בהיקף של 2 ש"ש (4 נ"ז). 

חובות נוספות – נוכחות בקולוקיום המחלקתי הכללי עד לסיום חובת שמיעת כל קורסי החובה, ורישום לסדנת דוקטורנטים החל מהשנה השניה לתואר ובמשך שנה אחת לאחר אישור הצעת המחקר. 

קוד דוקטורט – חובת רישום החל משנה א' ועד לסיום התואר. 

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה מתאים מבין מורי התכנית ו/או מחוץ לתכנית בהתאם לנושא המחקר ובהתיעצות עם מורי החוג ו/או ראש התכנית לא יאוחר מתחילת השנה השניה ללימודים. 

  

 1. תואר שלישי לתלמידים שסיימו תואר שני עם תזה מחוץ לתכנית – התמחות פרשנות ופסיכואנליזה 

למי מיועד –בעלי תואר שני עם תזה מחוץ לתכנית ללימודי פרשנות ותרבות במקצועות בריאות הנפש ומקצועות טיפוליים מאוניברסיטה מוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה 

תנאי קבלה – ממוצע ציונים לתואר שני 87, ציון תיזה  90, וראיון קבלה מטעם התכנית. 

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ודוקטורט – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים.  

חובות כלליות – קורסים בהיקף 18 ש"ש (36 נ"ז) ומציאת מנחה עד תחילת השנה השניה ללימודים. 

קורסי חובה – 6 קורסי חובה בהיקף של 12 ש"ש (24 נ"ז) לפי הפירוט הבא: 

1. הרמנויטיקה 
2. פרשנות השיח 
3.מבוא לתיאוריות ביקורתיות 
4. תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם 
5. תיאוריות של תרבות: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים 

 6הרמנויטיקה ופוסט מודרניזם: היבטים פסיכואנליטיים 

 

קורסי בחירה – 2 קורסי בחירה מתוך התכנית בהיקף של 4 ש"ש (8 נ"ז). 

 • תלמידי התמחות פרשנות ופסיכואנליזה אשר הצעת המחקר שלהם הוגשה למזכירות, יקבלו ציון עובר על אחד מקורסי הבחירה (חובת נוכחות מבלי להגיש עבודה) ובלבד שקורס זה נלמד בתכנית. 

  

* במקרים מיוחדים יאושר לתלמידי התכנית ללימודי פרשנות ותרבות ללמוד חלק מקורסי הבחירה מחוץ לתכנית בארבעה תנאים: (1) תכני הקורסים רלבנטיים ותורמים ישירות לנושא המחקר של התלמיד/ה. (2) יוכרו מקסימום 4 ש"ש של קורסי בחירה מחוץ לתכנית. (3) רק באישור בכתב של ראש התכנית לפני הרישום לקורסים שמחוץ לתכנית. (4) החובות בקורסים מחוץ לתכנית תלויות במרצה ובקורס הנלמד.סמינריונים – 1 סמינריון מתוך התכנית בהיקף של 2 ש"ש (4 נ"ז).חובות נוספות – נוכחות בקולוקיום המחלקתי הכללי ובקולוקויום פרשנות ופסיכואנליזה עד לסיום חובת שמיעת כל קורסי החובה, ורישום לסדנת דוקטורנטים החל מהשנה השניה לתואר ובמשך שנה אחת לאחר אישור הצעת המחקר. 

קוד דוקטורט – חובת רישום החל משנה א' ועד לסיום התואר. 

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה מתאים מבין מורי התכנית ו/או מחוץ לתכנית בהתאם לנושא המחקר ובהתיעצות עם מורי החוג ו/או ראש התכנית לא יאוחר מתחילת השנה השניה ללימודים. 

  

 1. המסלול המשולב לתואר שלישי 

למי מיועד – תלמידים מצטיינים שלומדים לתואר שני עם תזה בתכנית ללימודי פרשנות ותרבות ומעוניינים לשלב דוקטורט. תלמידים שימצאו מתאימים לאחר שתי שנות לימוד ואשר סיימו את כל מכסת הקורסים במסלול זה יגישו בקשת הארכה לשנה שלישית לתואר שני לצורך כתיבת הצעת מחקר לדוקטורט וללא צורך בכתיבת הצעת מחקר לתיזה ותיזה .  לאחר הגשת הצעת המחקר יוכלו להגיש מועמדות לתואר שלישי למסלול משולב. עם אישור הצעת המחקר, יהפכו לתלמידים מן המניין לתואר שלישי ויגישו בקשה לסגירת התואר השני במסגרת המסלול המשולב. 

תנאי קבלה – תלמידים הלומדים במסלול לתואר שני עם תזה בתכנית ללימודי פרשנות ותרבות שהשיגו ממוצע ציונים של 90 בארבעה קורסי חובה וסמינריון אחד בשנתם הראשונה לתואר השני, סה"כ  10 ש"ש (20 נ"ז). הציונים צריכים להתקבל לכל המאוחר עד יום הלימודים האחרון בסמסטר הראשון של השנה השניה, כלומר יש לדאוג להגשה בזמן ולא יאוחר מהיום הראשון של שנת הלימודים השניה. הממוצע הכללי צריך להיות 90 ומעלה בסך כל הקורסים 14 ש״ש (28 נ"ז) שנלמדו במהלך השנתיים של התואר השני. בנוסף, נדרש התלמיד להגיש הצעת מחקר לדוקטורט. 

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ודוקטורט – התלמידים ירשמו תחילה לתואר שני עם תזה. בשנת הלימודים הראשונה ילמדו ארבעה קורסי חובה וסמינריון אחד, סה"כ 10 ש"ש (20 נ"ז) וישיגו ממוצע ציונים של 90 ומעלה. בשנה השניה ילמדו את יתרת הקורסים בהיקף של 4 ש״ש (קורס חובה חמישי וסמינריון שני) וישיגו ממוצע ציונים של 90 ומעלה. במהלך שנה זאת יקדישו את זמנם לחשיבה ולהבשלה של כיוון מחקר כולל חיפוש של מנחה מתאים. על התלמידים להגיש את הצעת המחקר לכל המאוחר עד סוף סמסטר ב' בשנה השלישית בתואר השני. 

חובות כלליות – קורסים בהיקף 14 ש"ש (28 נ"ז) עד לתום שנת הלימודים השניה בתכנית, הכוללים חמישה קורסי חובה, 10 ש״ש (20 נ"ז), ושני סמינריונים מתוך התכנית 4 ש״ש (8 נ"ז). לאחר קבלה לתואר שלישי במסלול המשולב, יש לקחת קורסים מתוך התכנית בהיקף של 6 ש"ש (12 נ"ז) ובהם חובת השתתפות בלבד ללא כתיבת עבודה וללא ציון מספרי (בקורסים שניתנים מחוץ למסגרת התכנית – טיב הציון נתון לשיקול דעת המרצה). כמו כן חלה חובת המשך השתתפות בקולוקוויום המחלקתי עד  לסיום חובות שמיעת הקורסים (בתואר השני והשלישי)ורישום לסדנאות הדוקטורנטים החל מן השנה השלישית ללימודים בתכנית (בתואר השני או השלישי). 

הערה – חשוב להקפיד על לוחות הזמנים: ארבעה קורסי חובה וסמינריון אחד,10 ש"ש (20 נ"ז) חייבים להילקח כבר בשנה הראשונה; סך כל הקורסים בהיקף של 14 ש"ש (28 נ"ז) חייבים להילקח עד סוף השנה השניה ללימודים ויש להשיג ציונים בקורסי השנה הראשונה לכל המאוחר עד היום האחרון של סמסטר א' של השנה השניה ללימודים (כלומר להגיש את המטלות לכל המאוחר עד ליום הראשון של שנת הלימודים השניה), ובכל הקורסים עד לסוף חופשת הקיץ של השנה השניה (התאריך הקובע הוא יום לפני תחילת שנת הלימודים הבאה). 

חובות נוספות – נוכחות בקולוקוויום המחלקתי הכללי החל מן השנה הראשונה ללימודים ועד לסיום חובות השמיעה ורישום לסדנת דוקטורנטים החל מהשנה הראשונה בתואר השלישי למשך שלוש שנים. 

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה בהתאם לנושא המחקר ובהתייעצות עם מורי החוג ו/או ראש התכנית לא יאוחר מסוף סמסטר ב' של השנה השנייה ללימודים. 

הצעת מחקר – יש להגיש הצעת מחקר במהלך שנת הלימודים השלישית ולא יאוחר מסוף סמסטר ב' בשנה השלישית בתואר השני. 

הוראות לכתיבת עבודת הדוקטורט והצעת המחקר 

ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים  

ידיעת שפות 

אנגלית לתואר שלישי (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראו בתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים).   
 
המנחה בתיאום עם יו"ר הוועדה המחלקתית רשאי לחייב את המועמד ללמוד שפה זרה נוספת הנדרשת לביצוע עבודת המחקר. 

 
לימודי יהדות 

על פי הדרישות הכלליות לתואר שלישי (ראו בתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים ). 

 

מלגות 

תיבדק אפשרות למתן מלגות לסטודנטים על סמך מצוינותם והישגיהם בתכנית. 

 

  

לקבלת פרטים נוספים 

ניתן לעיין באתר התכנית ללימודי פרשנות ותרבות, 
 
לפנות בטלפון03-5317654 או באמצעות הדואר האלקטרוני