החוג המשולב למדעי החברה - גרונטולוגיה: מדעי הזקנה

תואר שני 

מסלולים 

קיימים שני מסלולים: 

מסלול א' - כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר (תזה) בכתב. 

מסלול ב' - ללא הגשת עבודת גמר (ללא תזה). 
  

תוכניות 

תוכנית בגרונטולוגיה: מדעי הזקנה 

התוכנית הדו-שנתית כוללת לימודים תיאורטיים ומקצועיים עם פרקטיקום מעשי בשנת הלימודים השניה. סטודנטים שיעמדו בדרישות התוכנית יהיו זכאים לתואר שני בלימודי זקנה ויהיו זכאים להגיש בקשה לרישום בפנקס הגרונטולוגים. התכנית מוכרת ע"י איגוד העו"ס כתוכנית המכשירה עו"ס כמומחים בתחום הזקנה, ומוכרת ע"י המוסד לביטוח לאומי כתוכנית המכשירה עובדים מקצועיים בחברות המספקות שירותי סיעוד לזקנים. התוכנית מוכרת לצורכי שכר במקצועות הבריאות הרלוונטיים. בנוסף, בוגרי התכנית שהינם בעלי מקצוע אקדמי בסיסי המתאים לדרישות ההכשרה האקדמית הבסיסית לקבלה לחברות באגודה הישראלית לטיפול התנהגותי-קוגניטיבי - איט"ה, ראה בקישור הבא www.itacbt.co.il .יוכלו להמשיך ולהשלים את לימודיהם בתוכנית הישראלית לטיפול התנהגותי-קוגניטיבי (התוכנית הישראלית הינה באישור איט''ה ובחסות היחידה לפיתוח מקצועי בית הספר לחינוך אוניברסיטת בר-אילן ומוכרת לגמול השתלמות). 

התוכנית מקנה לכל בוגריה תואר שני בגרונטולוגיה: מדעי הזקנה, 
Master of Gerontology: Science of Aging (M.A). 

התוכנית קיימת גם בפקולטה למדעי החיים. 

מכסת השעות והסמינריונים 

ניתן ללמוד במסלול עם תזה או במסלול ללא תזה. פרטים על כל מסלול נמצאים באתר החוג המשולב למדעי החברה. 

מסלול א' (מסלול עם תזה) 

16 ש"ש (שעות שבועיות)  [32 נ"ז (נקודות זכות)] כמפורט להלן: 

קורסי חובה –  12 ש"ש (24 נ"ז) 

קורסי בחירה – 2 ש"ש (4 נ"ז) 

סמינריון – 2 ש"ש (4 נ"ז) 

  

מסלול ב' (מסלול ללא תזה) 

20.5 ש"ש (41 נ"ז) כמפורט להלן: 

קורסי חובה - 14.5 ש"ש (29 נ"ז) [בכללן פרקטיקום חוץ 2.5 ש"ש (5 נ"ז)] 

קורסי בחירה 2 ש"ש (4 נ"ז) 

סמינריון - 4 ש"ש (8 נ"ז) 

קורסים אלו לא כוללים את הדרישות לגבי קורסי יהדות, אנגלית וקורסים כלליים. 

במסגרת קורסי החובה נדרש קורס מבוא למדעי החיים בהיקף של 2 ש"ש (4 נ"ז) עבור בוגרי מדעי חברה. 
  

תנאי קבלה 

 • בעלי תואר ראשון, ממוסד אקדמי מוכר בתחומים הבאים: 

חוג משולב למדעי החברה, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, עבודה סוציאלית, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, קרימינולוגיה, חינוך, מנהל עסקים, כלכלה, מדעי המדינה, משפטים, מקצועות הבריאות כגון רפואה, סיעוד,  ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, פיזיותרפיה, רוקחות, ניהול מע' בריאות. תואר שני בטיפול באומנות. 

 • ציון משוקלל בתואר הראשון של 80 לפחות (בכל לימודי התואר הראשון, לבעלי תואר דו-חוגי יעשה ממוצע בין הציון הסופי של שני החוגים). 
 • עדיפות תינתן למועמדים אשר בעת ההרשמה יציגו אישור זכאות לתואר ראשון (על פני מועמדים שנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון). 
 • סטודנטים הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון בעת הגשת המועמדות – חייבים להגיש את אישור סיום הלימודים למדור לתואר שני עד סוף חודש דצמבר של שנת הלימודים הראשונה. 

לימודי השלמה 

מילוי דרישות הקדם (לימודי ההשלמה) בהתאם לרקע אקדמי ולפי הצורך, בהיקף של עד 7 ש"ש (14 נ"ז) מקורסי מבוא רלוונטיים למדעי החברה ולמדעי החיים. 

תנאים נוספים להגשת מועמדות למסלול עם עבודת גמר מחקרית (תזה) 

המועמדים למסלול הכולל עבודת תזה מחויבים בציון 85 ומעלה בקורס שנתי 2 ש"ש (4 נ"ז) של סטטיסטיקה ועיבוד נתונים ובקורס שנתי בשיטות מחקר. כמו כן מחויבים המועמדים למסלול הכולל עבודת תזה בציון 85 ומעלה בקורס אנגלית, או בפטור מאנגלית בתואר ראשון. 

הערות: 

 1. אם נדרשת השלמת קורסים לצורך הגשת מועמדות, ניתן להשלימם בכל מוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, ובתנאי שהקורסים נלמדו בהיקף השעות הנדרש ובהתאם לקריטריונים המצוינים. 
 1. עמידה בדרישות אלו אינה מהווה אישור לקבלת פטור מקורסים הנלמדים בתוכנית. קבלת פטור תתבצע בהתאם לקורסים שנלמדו בהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידי החוג המשולב למדעי החברה והפקולטה למדעי החיים. ההחלטה תתקבל לאחר בדיקת הסילבוסים של הקורסים ובדיקת גיליון הציונים. 
 1. במקרים חריגים תישקל מועמדות של בעלי תואר ראשון בתחומים שצוינו שאינם עומדים בקריטריונים במלואם. 
 1. מיון המועמדים נעשה על סמך שקלול כל נתוני המועמד והוא יחסי לכלל המועמדים הנרשמים באותה שנה. 

תהליך ההרשמה 

יש להירשם לתוכנית ללימודי תואר שני בלימודי זקנה באתר האינטרנט של אוניברסיטת בר אילן ולעקוב אחר ההנחיות. 

משך הלימודים 

משך הלימודים הוא שנתיים. בית הספר ללימודים מתקדמים מאשר במקרים מוצדקים ובהמלצת ראש התוכנית והמנחה הארכה לשנת לימודים שלישית וזאת רק לסטודנטים במסלול תזה לצורך השלמת עבודת המחקר ולא לשמיעת קורסים. פרטים מלאים על התוכנית מופיעים באתר האינטרנט של החוג המשולב למדעי החברה. 

ידיעת שפות (אנגלית) 

אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שיקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראו בפרק המבוא). 

לימודי יהדות 

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני – ראו בפרק המבוא. 

  

לקבלתפרטיםנוספים 

ניתןלפנותלמזכירותהחוג המשולב למדעי החברה 

בטלפון  03-5318122, בדוא"ל ובאתר החוג המשולב למדעי החברה 

  

תואר שלישי 

מטרות ההכשרה לתואר שלישי בחוג המשולב למדעי החברה הן להכשיר את בוגרי התואר לעריכה עצמאית של מחקרים בינתחומיים מגוונים, בעיקר מחקרים בתחום הזקנה. ההכשרה לתואר שלישי בחוג המשולב למדעי החברה מאפשרת לסטודנטים להעמיק את הידע שלהם בתחום המחקר בו בחרו להתמקד, לשפר את מיומנויות המחקר שלהם ולהכשירם לערוך מחקר עצמאי אמפירי מקורי. הלימודים נמשכים ארבע שנים ובסיומם מקבלים הלומדים תואר דוקטור לפילוסופיה (Ph.D). 

תנאי הקבלה 

 1. תואר שני באחד מהתחומים הבאים: גרונטולוגיה, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, חינוך, מדעי המדינה, כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, טיפול באומנות, מקצועות הבריאות כגון סיעוד, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, רוקחות, פיזיותרפיה, ניהול מערכות בריאות. 
 1. בוגרי תואר שני במסלול ללא תזה ידרשו להשלמות. עפ''י הקריטריונים המפורטים בתקנות בית הספר ללימודים מתקדמים הם ינותבו למסלול השלמת תיזה או למסלול השלמות לתואר שלישי עם עבודה שוות ערך וידרשו לסיים מסלולים אלה בהתאם לדרישות האוניברסיטה. 
 1. בוגרי תואר שני במסלול עם תזה מחויבים בציון סופי של 85 ומעלה בתואר השני ובציון של 85 ומעלה בעבודה התזה. 
 1. רלבנטיות של נושא המחקר לאחד מתחומי המחקר של סגל המנחים בחוג (רשימת המנחים נמצאת באתר החוג). 

קבלת סטודנטים כפופה לתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים. בתחילה יפנו המועמדים לוועדה לתארים מתקדמים של החוג המשולב למדעי החברה כדי לברר את התאמתם, ולאחר מכן יגישו מועמדות לבית הספר ללימודים מתקדמים. 

ועדת בית הספר ללימודים מתקדמים אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם הם עומדים בדרישות הסף. 

מהלך הלימודים 

 1. מינימום 6 ש"ש (12 נ"ז) : שלושה קורסים (שניים חובה ואחד בחירה) ושלושה סמינרים. יתכן שידרשו דרישות נוספות והוועדה המחלקתית תחליט על מספר השעות הסופי שיחויב בהן התלמיד בהתאם לרקע שלו ולתוכנית המחקר שלו. 
 1. תלמידים הכותבים מחקר כמותני/אמפירי חייבים בקורס שיטות מחקר כמותניות מתקדמות וקורס סטטיסטיקה מתקדמת. 
 1. תלמידים הכותבים מחקר איכותני/ עיוני חייבים בקורס שיטות מחקר איכותניות מתקדמות וקורס חובה מתקדם נוסף החיוני לכתיבת המחקר בהתאם להמלצת המנחה ואישור הוועדה המחלקתית. 
 1. מחויבות הסטודנט בקורסים: מילוי דרישות הקורס בהתאם להנחיות הסילבוס.
 1. סמינריונים יכללו: סמינר לתארים מתקדמים לפי קביעת המנחה. בנוסף התלמידים ישתתפו בקולוקוויום המחלקתי ובסמינר דוקטורנטים (החל מתש"פ). ההשתתפות בסמינריונים מחייבת נוכחות פעילה של הסטודנטים והצגת רפראט מתוך עבודתם בסמינר דוקטורנטים. 
 1. במידה ויתקשו התלמידים למצוא סמינר לתארים מתקדמים, יוכלו להמיר סמינר מתקדם בקורס מתקדם. 
 1. חובות לימוד אנגלית ולימודי יסוד בהתאם למפורט באתר הבית הספר ללימודים מתקדמים. 
 1. הגשת עבודת הדוקטורט תתאפשר רק לאחר שהתלמידים השלימו את כל חובות הלימוד. 

תהליך ההרשמה 

יש להגיש מועמדות ולשלוח חומר רלבנטי לוועדה לתארים מתקדמים של החוג המשולב למדעי החברה, לפי הפרטים המופיעים באתר החוג. ניתן להגיש מועמדות לאורך כל השנה האקדמית. 

  

לקבלת פרטים נוספים 

ניתן לפנות למרכזת תארים מתקדמים, 

בטלפון 03-5317010 , בדוא"לובאתר החוג המשולב למדעי החברה