הגשת מועמדות למלגות הנשיא תשפ"ד

בוגרי תואר שני, מוזמנים ומוזמנות להגיש מועמדות למלגות הנשיא לתואר שלישי בכל תחומי הדעת.

המועד האחרון להגשת מועמדות:
יום חמישי כ"ו בסיון תשפ"ג
15 ביוני 2023

למידע נוסף בנוגע להגשת מלגות הנשיא

תאריך עדכון אחרון : 17/04/2023