ועדת קבע

 

ועדת הקבע של בית הספר ללימודים מתקדמים מונה 21 חברים, נציגי כלל הפקולטות,  הנבחרים על ידי הסנט. ועדת הקבע אחראית בין היתר על קבלת תלמידים, אישורי הצעות מחקר, דיסרטציות ותזות, אחראית על אישורי תכניות לימודים וסטטוס, מלגות, תקנונים, ועדות אד הוק וכו'. ועדת הקבע מחולקת לתתי ועדות משנה, אשר דנות על הנושאים הנ"ל בפורום של חברי הפקולטה הרלוונטית, עם נציג אחד מפקולטה אחרת.

מספר פעמים בשנה, לצורך דיונים ספציפיים, מתכנסת ועדת הקבע כולה.

 

הרכב הועדה:

דיקן: פרופ' אריאל בנדור, משפטים

סגן דיקן: פרופ' בלהה פישר, כימיה

חברים:

פרופ' אמנון אלבק

- סגן הרקטור

 

 

 

 

פרופ' אייל בהרד

- כלכלה

 

פרופ' שי בן-ארויה

- מדעי החיים

 

פרופ' שרגא ברוס

- הנדסה

 

פרופ' איוה גלבוע-שכטמן

- פסיכולוגיה

 

פרופ' רועי גלברד

- מינהל עסקים

 

פרופ' אלדעה ויצמן

- יו"ר הוועדה ללימודים בין-תחומיים

 

פרופ' יצחק חביב

- רפואה

 

פרופ' ירדן טשיל

- כימיה

 

פרופ' יעקב יבלון

- חינוך

 

פרופ' רינה לפידוס

- ספרות משווה

 

פרופ' רמית מר

- מדעי החיים

 

פרופ' דוד סרנה

- מדעי המחשב

 

פרופ' אברהם פאוסט

- לימודי א"י וארכיאולוגיה

 

פרופ' ליאורה פינדלר

- עבודה סוציאלית

 

פרופ' עמנואל פרידהיים

- תולדות ישראל ויהדות זמננו

 

פרופ' גל צ'צ'יק

- מרכז המוח

 

פרופ' בתיה קריסטל

- רפואה

 

פרופ' סוזן רוטשטיין

- בלשנות וספרות אנגלית

 

פרופ' רות הלפרין-קדרי *

- משפטים

 

 

 

 

המזכיר האקדמי

- ד"ר רחל לוי-דרומר

 

 

 

* נציגה לדיון בתיקים של הפקולטה למשפטים