בית הספר ללימודים מתקדמים תואר שני ותואר שלישי

קבלת קהל:

במשרדי בית הספר ללימודים מתקדמים – בניין 403, קומת כניסה

בימים א', ג' בשעות 14:00-11:30

בימים ב', ה' בשעות 10:30-08:30

ביום ד' אין קבלת קהל

 

מענה טלפוני

בימים א'- ה' בין השעות 11:30-10:30  ו- 14:30-13:30

 

תואר שני

טלפון: 03-5318524, 03-5318572

פקס 03-7384005

פניה למדור לתואר שני

 

תואר שלישי

טלפון: 03-5318556, 03-5318458

פקס 03-7384003

פניה למדור לתואר שלישי

 

מוקד לשירות ומידע:

טלפון 03-5317000, 9392*

כתובת: מורשת ישראל, 19/502 ליד בנין שטרן

בימים א'-ה' בין השעות 18:00-08:30

 

אתר האינטרנט של בית הספר ללימודים מתקדמים

באתר זה ניתן להתעדכן במהלך כל השנה לגבי הנחיות, הודעות ומלגות, וכן להוריד טופס פנייה וטפסים נוספים.