תפקידי בית הספר

הערה: ייתכנו שינויים, ניתן להתעדכן באתר בית הספר ללימודים מתקדמים

 

תפקידי בית הספר

 • אישור הקריטריונים המחלקתיים לקבלת סטודנטים
 • אישור תנאי קבלה וקבלות חריגות, כולל דרישה לעריכת בחינת כניסה למועמדים
 • בקרה ואישור הצעות מחקר
 • אישור מנחים לתואר שני ושלישי
 • טיפול בשיפוט עבודות תזה לתואר שני ועבודות דוקטור
 • בקרה ואישור בחינות תזה לתואר שני
 • פיקוח על מטלות סיכום במסלול ללא עבודת מחקר
 • ייזום ואישור מסלולים, תכניות לימודים ומגמות חדשים לתארים מתקדמים
 • שירות כמנהל הסטודנטים לתארים מתקדמים (סטטוס וכו')
 • אחריות אקדמית להענקת מלגות לסטודנטים (מלגות הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים, ומלגות שבטיפול מדור מלגות)
 • פיקוח על הרכב הוועדות המחלקתיות לתארים מתקדמים
 • ייעוץ למועמדים
 • סיוע בלימודים והקניית ידע לסטודנטים בתחומים שונים וכן סיוע וייעוץ למנחים ולראשי הוועדות המחלקתיות לתארים מתקדמים

ועדות מחלקתיות

 • הוועדה המחלקתית מייצגת את המחלקה מול בית הספר ללימודים מתקדמים.
 • בכל מחלקה תוקם ועדה מחלקתית לתארים מתקדמים, ובה לפחות שלושה חברים מדרגת מרצה בכיר ומעלה, שהם בעלי ניסיון בהנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים. הרכב הוועדה, לרבות היו"ר, יובא לאישור בית הספר ללימודים מתקדמים. ראש המחלקה יכול להיות יו"ר הוועדה המחלקתית.
 • בית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לאשר ועדה מחלקתית במספר חברים קטן משלושה. כמידת האפשר אין להחליף את כל חברי הוועדה המחלקתית בו זמנית.

תחומי הטיפול של הוועדות המחלקתיות:

 • הצעת הקריטריונים לקבלת סטודנטים למחלקה למסלולים השונים
 • המלצה על קבלה או דחייה של מועמדים
 • המלצה בדבר אישור של הצעות מחקר, תזות ועבודות דוקטור
 • המלצה על מינוי מנחים ובוחנים
 • המלצה על המטלה לסיכום הלימודים לתואר שני ללא תזה ופיקוח על ביצועה
 • מעקב אחר התקדמות הסטודנטים ופיקוח על עמידתם בלוחות הזמנים
 • המלצה על פטור, המרה והכרה בקורסים
 • טיפול בעניינים אקדמיים אחרים הנוגעים ללימודים