שפה זרה – אנגלית

קבלת ציון פטור במבחן בשפה האנגלית שנערך במחלקה האקדמית. הפטור מותנה באישור בית הספר ללימודים מתקדמים.

פטורים מחובה זו:

  • סטודנטים בעלי תואר אקדמי מארץ דוברת אנגלית שנלמד בשפה האנגלית (ולא משלוחה בארץ)
  • מי שקיבלו ציון "פטור" במבחן מיון לתואר שני של היחידה לאנגלית כשפה זרה בבר-אילן, או שסיימו בהצלחה קורס לתואר שני ברמה 2M או 4M, או קורס לדוקטורנטים.
  • בעלי תואר אקדמי במחלקה לאנגלית באחד מהמוסדות הבאים: אוניברסיטת בר-אילן, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בן גוריון ואוניברסיטת אריאל.   
     

את חובת השפה האנגלית יש לסיים עד סוף השנה האקדמית השנייה ללימודי התואר השלישי.

ניתן לבקש מבית הספר ללימודים מתקדמים פטור מאנגלית על סמך לימודים קודמים עם המלצה מנומקת של יו"ר הוועדה המחלקתית. לימודי אנגלית כשפה זרה לתואר ראשון אינם מעניקים פטור מאנגלית לתואר שלישי.