עדכונים בנושא קורונה - תואר שני

שלום רב,

על מנת להקל על מועמדים ו/או סטודנטים לתואר שני ומסלול השלמת תזה המתקשים בתקופה זו של מגפת הקורונה להגיש מסמכים מקוריים לצורך הרשמה או שינוי מעמדם

ניתנת ארכה בהצגת המסמכים המקוריים כמפורט להלן:  

 • מועמדים ומתקבלים שהתחילו את לימודיהם בשנת הלימודים תשפ"א בתוכניות דו-שנתיות או תלת-שנתיות לתואר שני מתבקשים להציג מסמכים מקוריים עד לתאריך 30.9.2021.
 • סטודנטים שיסיימו את לימודיהם קודם למועד זה וטרם הציגו מסמכים מקוריים יידרשו, כתנאי לקבלת הזכאות לתואר, להציג מסמכים מקוריים, באחת הדרכים שמפורטות בהמשך.
 • מועמדים ומתקבלים המתעתדים להתחיל את לימודיהם בשנת הלימודים תשפ"ב מתבקשים להציג מסמכים מקוריים עד לתאריך 31.12.21.

 את המסמכים המקוריים ניתן להמציא בדרכים הבאות:

 1. באמצעות דוא"ל ma.office@biu.ac.il – המועמד/סטודנט יבקש ממוסד הלימודים בו נלמדו הלימודים הקודמים כי ישלחו את המסמכים ישירות לכתובת הדוא"ל של המדור לתואר שני  ma.office@biu.ac.il.
 2. בבית הספר ללימודים מתקדמים- בניין 403, קומת כניסה (לתשומת לבכם, בימים אלו אין קבלת קהל באוניברסיטה).
 3. במדור לשירות וגיוס - הממוקם באזור 502, ליד בניין שטרן (605) ופתוח לקהל בימים ראשון-חמישי, בשעות 16:00-10:00(לתשומת לבכם, בימים אלו אין קבלת קהל באוניברסיטה).
  המועמד /סטודנט יציג את המסמכים המקוריים בצירוף צילום של המסמכים. הצילומים ייחתמו כזהים למקור והמסמכים המקוריים יוחזרו למועמד/סטודנט.
  יש לוודא כי המסמכים המוצגים הינם מקוריים ונושאים חתימה של בעל תפקיד במוסד הקודם וחותמת של המוסד הקודם
 4. במזכירות המחלקה (לתשומת לבכם, בימים אלו אין קבלת קהל באוניברסיטה).

המועמד /סטודנט יציג את המסמכים המקוריים בצירוף צילום של המסמכים. הצילומים ייחתמו כזהים למקור והמסמכים המקוריים יוחזרו למועמד/סטודנט.

יש לוודא כי המסמכים המוצגים הינם מקוריים ונושאים חתימה של בעל תפקיד במוסד הקודם וחותמת של המוסד הקודם.