עדכונים בנושא קורונה - תואר שלישי

שלום רב,

נוהל בית הספר הוא להתייחס רק למסמכים רשמיים ומקוריים או לצילומים מאושרים. 
על מנת להקל על מועמדים ו/או סטודנטים לתואר שלישי ומסלול השלמות לתואר שלישי המתקשים בתקופה זו של מגפת הקורונה להגיש מסמכים מקוריים לצורך הרשמה או שינוי מעמדם ניתנת ארכה בהצגת המסמכים המקוריים כמפורט להלן:  

- מועמדים ומתקבלים המתעתדים להתחיל את לימודיהם בשנת הלימודים תשפ"א למסלול השלמות לתואר שלישי, וכן
  סטודנטים במסלול זה שטרם הציגו מסמכים מקוריים, מתבקשים להציגם עד 28.2.2021.

- מועמדים ומתקבלים המתעתדים להתחיל את לימודיהם בשנת הלימודים תשפ"א לתואר שלישי, וכן סטודנטים לתואר   שלישי שטרם הציגו מסמכים, מתבקשים להציג מסמכים מקוריים עד 30.9.2021.

- סטודנטים שיסיימו את לימודיהם קודם למועדים המצוינים לעיל וטרם הציגו מסמכים מקוריים יידרשו, כתנאי לקבלת
  הזכאות לתואר, להציג מסמכים מקוריים.  

את המסמכים המקוריים ניתן להציג בדרכים הבאות:

1.     במדור לשירות וגיוס - הממוקם באזור 502, ליד בניין שטרן (605) ופתוח לקהל בימים ראשון-חמישי, בשעות 16:00-10:00 (בימים אלו אין קבלת קהל באוניברסיטה).
על המועמד /סטודנט להציג את המסמכים המקוריים בצירוף צילום של המסמכים. הצילומים ייחתמו כזהים למקור והמסמכים המקוריים יוחזרו למועמד/סטודנט.

2.     באמצעות דוא"ל Phd.Office@biu.ac.il – המועמד/סטודנט יבקש ממוסד הלימודים בו נלמדו הלימודים הקודמים כי ישלחו את המסמכים ישירות לכתובת הדוא"ל של המדור לתואר שלישי  Phd.Office@biu.ac.il.

3.     במזכירות המחלקה – יש מחלקות מסוימות שגם בהם ניתן להציג מסמכים אך זאת רק בתאום מראש (בימים אלו אין קבלת קהל באוניברסיטה).

על המועמד /סטודנט להציג את המסמכים המקוריים בצירוף צילום של המסמכים. הצילומים ייחתמו כזהים למקור והמסמכים המקוריים יוחזרו למועמד/סטודנט.