עדכונים בנושא קורונה - תואר שלישי

שלום רב,

נוהל בית הספר הוא להתייחס רק למסמכים רשמיים ומקוריים או לצילומים מאושרים. 
על מנת להקל על מועמדים ו/או סטודנטים לתואר שלישי ומסלול השלמות לתואר שלישי המתקשים בתקופה זו של מגפת הקורונה להגיש מסמכים מקוריים לצורך הרשמה או שינוי מעמדם ניתנת ארכה בהצגת המסמכים המקוריים כמפורט להלן:  

  • מועמדים ומתקבלים המתעתדים להתחיל ושהתחילו את לימודיהם בשנת הלימודים תשפ"א לתואר שלישי, וכן סטודנטים לתואר שלישי שטרם הציגו מסמכים, מתבקשים להציג מסמכים מקוריים עד 30.9.2021
  • מועמדים ומתקבלים המתעתדים להתחיל ושהתחילו את לימודיהם בשנת הלימודים תשפ"א למסלול השלמות לתואר שלישי, וכן סטודנטים במסלול זה שטרם הציגו מסמכים מקוריים, מתבקשים להציגם עד 30.9.2021.
  •  סטודנטים שיסיימו את לימודיהם ואת כל חובותיהם קודם  למועד זה וטרם הציגו מסמכים מקוריים יידרשו, כתנאי להמשך לימודיהם לתואר שלישי, להציג מסמכים מקוריים באחת מהדרכים שמפורטות בהמשך.
  • מועמדים ומתקבלים המתעתדים להתחיל את לימודיהם בשנת הלימודים תשפ"ב מתבקשים להציג מסמכים מקוריים עד לתאריך 31.12.21.

את המסמכים המקוריים ניתן להציג בדרכים הבאות:

1.     באמצעות דוא"ל Phd.Office@biu.ac.il – המועמד/סטודנט יבקש ממוסד הלימודים בו נלמדו הלימודים הקודמים כי ישלחו את המסמכים ישירות לכתובת הדוא"ל של המדור לתואר שלישי  Phd.Office@biu.ac.il.

2. בבית הספר ללימודים מתקדמים- בניין 403 קומת כניסה. (בימים אלו אין קבלת קהל באוניברסיטה).

3. במדור לשירות וגיוס - הממוקם באזור 502, ליד בניין שטרן (605) ופתוח לקהל בימים ראשון-חמישי, בשעות 16:00-10:00 (בימים אלו אין קבלת קהל באוניברסיטה).

4. במזכירות המחלקה – יש מחלקות מסוימות שגם בהם ניתן להציג מסמכים אך זאת רק בתאום מראש (בימים אלו אין קבלת קהל באוניברסיטה).

על המועמד /סטודנט להציג את המסמכים המקוריים בצירוף צילום של המסמכים. הצילומים ייחתמו כזהים למקור והמסמכים המקוריים יוחזרו למועמד/סטודנט.