פרסי הנשיא והדיקן לדוקטורנטים על פרסום מאמרים

דוקטורנטים יקרים

אוניברסיטת בר-אילן מבקשת לעודד תלמידים לתואר שלישי לפרסם במהלך לימודיהם מאמרים בכתבי עת מחקריים במגוון מדעי האדם – היהדות, הרוח, החברה, המשפטים ומדעי האדם הבינתחומיים. תלמיד או תלמידה לתואר שלישי שמאמר פרי עטם, בין בנושא הדוקטורט ובין בנושא אחר, יתקבל לפרסום בכתב עת מחקרי הנמנה עם רשימת כתבי העת המוכרת על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, יזכו בפרס דיקן בית-הספר ללימודים מתקדמים בסך 3,000 ₪. קבלה לפרסום בכתב עת שפרסום בו מוכר לדירוגים בינלאומיים של האוניברסיטה תזכה בפרס הנשיא בסך 4,000 ₪. הזכאות לפרס מותנית בציון אוניברסיטת בר-אילן כשיוך המוסדי של הכותבים. הפרס יינתן בגין פרסום כל מאמר, כך שניתן יהיה לזכות ביותר מפרס אחד במהלך תקופת הלימודים. 

בכל שנה יהיו  שני מועדים לחלוקת  פרס. המועד האחרון להגשת בקשה למחזור הראשון לשנת תשפ"א הוא 28.2.2021, הוא  יחול  על מאמרים שאושרו לפרסום לאחר 1.10.2020 ועד למועד ההגשה.

התאריך האחרון להגשת בקשה למחזור השני הוא 30.9.21, הוא יחול על מאמרים שאושרו לפרסום לאחר ה- 28.2.2021 ועד למועד ההגשה. 

לנוהל פרסי הנשיא והדיקן לדוקטורנטים על פרסום מאמרים

לטופס הבקשה