פרסי הנשיא והדיקן לדוקטורנטים על פרסום מאמרים

דוקטורנטים יקרים

אוניברסיטת בר-אילן מבקשת לעודד תלמידים לתואר שלישי לפרסם במהלך לימודיהם מאמרים בכתבי עת מחקריים במגוון מדעי האדם – היהדות, הרוח, החברה, המשפטים ומדעי האדם הבינתחומיים. 

לנוהל פרסי הנשיא והדיקן לדוקטורנטים על פרסום מאמרים

לטופס הבקשה